Skip to main content

Sult i verden stiger igen, drevet af konflikt og klimaforandringer, fastslår FN-rapport

KØBENHAVN - 815 millioner mennesker er nu sultne - millioner af børn i fare på grund af fejlernæring

Efter et støt fald over et årti er global sult nu stigende igen og rammer 815 millioner mennesker i 2016 eller 11 procent af verdens befolkning, fastslår en ny udgave af den årlige FN rapport om fødevaresikkerhed og ernæring i verden. Rapporten offentliggøres i dag. Samtidig truer adskillige former for fejlernæring sundhedstilstanden for millioner af mennesker verden over.

Stigningen – 38 millioner flere mennesker end sidste år – skyldes i høj grad udbredelsen af voldelige konflikter og klimarelaterede chok, ifølge den nye The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 rapport.

Omkring 155 millioner børn under 5 år er væksthæmmede (for korte i forhold til deres alder), fastslår rapporten, mens 52 millioner børn lider af udmagring, hvilket betyder, at deres vægt er for lav i forhold til deres højde. 41 millioner børn anslås nu at være overvægtige. Anæmi blandt kvinder og fedme blandt voksne vækker også bekymring. Disse tendenser er en konsekvens ikke kun af konflikter og klimaforandringer, men også af grundlæggende ændringer i kostvaner samt økonomisk afmatning.

Rapporten er FN’s første globale vurdering af fødevaresikkerhed og ernæring, som offentliggøres efter vedtagelsen af 2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling, som har til formål at stoppe sult og alle former for fejlernæring i 2030 som en international top prioriteret politik.

Rapporten er den første FN-globale vurdering af fødevaresikkerhed og ernæring, der skal frigives efter vedtagelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der har til formål at afslutte sult og alle former for fejlernæring inden 2030 som en top international prioriteret politik.

Den peger på konflikt – i stigende grad forværret af klimaforandringer – som en af hovedårsagerne bag stigningen i antallet af sultne og fejlernærede.

”I løbet af det sidste årti er antallet af konflikter steget dramatisk og blevet mere komplekse og uhåndterbare af natur,” siger lederne af FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD), FN’s Børnefond (UNICEF), FN’s World Food Programme (WFP) og Verdens Sundhedsorganisation (WHO) i deres fælles forord til rapporten. De understreger, at nogle af de højeste koncentrationer af fødevareusikre og fejlernærede børn i verden nu befinder sig i konfliktområder.

”Det har tændt alarmklokker, som vi ikke har råd til at ignorere; vi kan ikke udrydde sult og alle former for fejlernæring inden 2030, med mindre vi gør noget ved alle de faktorer, som undergraver fødevaresikkerhed og ernæring. At sikre fredelige og inkluderende samfund er en nødvendig forudsætning for det,” siger de.

Hungersnød ramte dele af Sydsudan i adskillige måneder i begyndelsen af 2017, og der er en høj risiko for, at den kunne ramme igen og ramme i andre områder påvirket af konflikt, især det nordøstlige Nigeria, Somalia og Yemen, anfører de.

Men selv i regioner, der er mere fredelige, har tørke og oversvømmelser knyttet til vejrfænomenet El Niño samt den globale økonomiske afmatning også affødt en forværring i fødevaresikkerhed og ernæring, tilføjer de.

Nøgletal

Sult og fødevaresikkerhed

 • Totale antal af sultne mennesker i verden: 815 millioner, inklusiv:
  • I Asien: 520 millioner
  • I Afrika: 243 millioner
  • I Latin Amerika og Caribien: 42 millioner
 • Andel af den verdens befolkning som er sultne: 11%
  • Asien: 11.7%
  • Afrika: 20% (i det østlige Afrika, 33.9%)
  • Latin Amerika og Caribien: 6.6%

Fejlernæring i alle dets former

 • Antal af børn under 5 år som lider af væksthæmning (højde for lav i forhold til alder): 155 millioner
  • Antallet af dem, som bor i lande ramt af forskellige grader af konflikt: 122 millioner
 • Børn under 5 år som lider af udmagring (vægt for lav i forhold til højde): 52 millioner
 • Antal af vokse, som er overvægtige: 641 millioner (13% af alle voksne på jorden)
 • Børn under 5 år, som er overvægtige: 41 millioner
 • Antal af kvinder i den reproduktive alder som er ramt af anæmi: 613 millioner (omkring 33% af alle kvinder i den reproduktive alder)

Konsekvensen af konflikt

 • Antallet af de 815 millioner sultne mennesker i verden, som bor i lande ramt af konflikt: 489 millioner
 • Forekomsten af sult i lande ramt af konflikt er 1,4 – 4,4 procentpoint højere end i andre lande
 • I konfliktramte områder yderligere påvirket af institutionel og miljømæssig skrøbelighed er forekomsten 11 – 18 procentpoint højere
 • Mennesker, som bor i lande ramt af langstrakte kriser, er næsten 2,5 gange mere udsatte for underernæring end andre mennesker