Skip to main content

Regeringer er FN's World Food Programmes (WFP) vigtigste partnere. Organisationen konsulterer med nationale og lokale myndigheder på hvert trin af planlægningsprocessen.

WFP kan levere den egentlige ernæringsstøtte og, i visse tilfælde, den tekniske og logistiske ekspertise, men projekter vil altid kræve de enkelte regeringers fulde støtte og involvering. Det er i sidste ende den nationale regering, som skal anmode om WFP's støtte i katastrofer eller udviklingsprojekter, så arbejdet kan tilpasses den nationale kontekst.

I de fleste tilfælde vil regeringer dog rådføre sig med WFP's landekontorer, inden de udarbejder planer til forebyggelse af katastrofer eller anmoder om udviklingsbistand.

WFP vil træffe foranstaltninger for at sikre, at når dets eget bidrag til et projekt er udfaset, vil den nationale regering bestræbe sig på at opfylde projektets målsætninger.

Kun undtagelsesvist, som for eksempel i forbindelse med en kompleks krise, hvor nationale myndigheder har mistet kontrollen over deres territorium, kan WFP give bistand uden en invitation fra regeringen - og kun på særlig anmodning fra FN's Generalsekretær.