Skip to main content

Nyt dansk bidrag til ANTICIPATORY ACTION i Østafrika

NAIROBI – FN's World Food Programme (WFP) har med tak modtaget et bidrag på 28,4 mio. kr. fra den danske regering til Scaling Up Anticipatory Action for Food Security med henblik på at reducere påvirkningerne af klimachok på Afrikas Horn. Dette kommer i tillæg til de 15 mio. kr., som den danske regering gav i 2019 til støtte for systemer til finansiering, som tildeles forud for en klimakatastrofe. Denne finansiering gør det muligt at gennemføre på forhånd aftalte anticipatory actions for at mindske påvirkningerne af forudsigelige klimakatastrofer før de indtræffer.

Den ekstraordinære langvarige tørke mellem 2020 og 2022 på Afrikas Horn har ikke efterladt tilstrækkelig tid til genopretning fra den ene udeblevne regnsæson til den næste, hvilket har medført at pastorale, agropastorale og landbrugssamfund har mistet deres husdyr og afgrøder. Der er mangel på vand, og antallet af mennesker, der rammes af fødevarekriser fortsætter med at stige.

”En fjerde sæson med manglende regnvejr truer i regionen mellem marts og maj 2022, hvilket vil forværre tørken og fødevarekrisen. WFP anslår, at mindst 9 millioner mennesker kan risikere at stå over for akut fødevareusikkerhed i de tørkeramte områder i det sydlige Etiopien, det nordlige Kenya og det sydlige og centrale Somalia. Anticipatory Actions bidrager til at reducere omfanget af presserende humanitære behov og tab og skader som følge af tørken", siger Michael Dunford, WFP's regionale direktør for Østafrika, da han besøgte de tørkeramte områder i det sydlige Etiopien i sidste uge. 

Det danske bidrag kommer på et kritisk tidspunkt og vil i væsentlig grad styrke WFP's bestræbelser på at optrappe anticipatory actions for at nå ud til flere mennesker på flere steder. WFP vil sammen med regeringer og partnere i Etiopien og Somalia forud for sæsonen bruge midlerne til at optrappe de sociale sikkerhedsnet og levere kontanter og relevante oplysninger om tørke for at hjælpe mere end 91.000 af de mest sårbare mennesker med at få den nødvendige kapital til at beskytte deres liv og levebrød mod tørkens ødelæggende påvirkninger. Disse anticipatory actions vil bidrage til at opbygge modstandsdygtighed og reducere omkostningerne i forhold til sene humanitære indsatser. Som en undersøgelse foretaget i regionen i 2018 viste, vil hver 1 USD der investeres i at opbygge folks modstandsdygtighed resultere i op til 3 USD i reduceret humanitær bistand og undgået tab. 

Finansieringen vil yderligere støtte integrationen af anticipatory actions med eksisterende katastrofehåndteringssystemer i Djibouti, Kenya og Uganda og understøtte skalering og langsigtet bæredygtighed. WFP bruger også en del af midlerne til at supplere den allerede etablerede nødfond som vil gøre det muligt for alle lande i regionen med et godkendt anticipatory action system at få hurtig adgang til finansiering til gennemførelse af anticipatory actions i tilfælde af forudsete tørker eller oversvømmelser.

#                 #                   #

FN’s World Food Programme er modtager af Nobel Freds Pris 2020. Vi er verdens største humanitære organisation, som redder liv under katastrofer og bruger fødevarer som et redskab til at skabe fred, stabilitet og velstand for mennesker, der er ramt af konflikter, katastrofer og konsekvenser af klimaforandriner. 

Følg WFP på Twitter @WFP_Media, @WFP_Africa and @WFP_DK

 

 


[1] USAID, 2018 https://www.usaid.gov/resilience/economics-resilience-drought

Emner

Etiopien Kenya Djibouti Uganda Somalia Finansiering Fødevaresikkerhed Klima

Kontakt

For yderligere information, venligst kontakt:
Gordon Weiss, WFP/Nairobi Regional Bureau, Mob. +254 798 008 531
Anne Poulsen, WFP/København, Mob. +45 4050 3993