Skip to main content
  • 123 lande og territorier med WFP-operationer
  • 8/10 af de mest alvorlige fødevarekriser er drevet af konflikter
  • 77% WFP staff er rekrutteret lokalt

I 2019, assisterede WFP 97 millioner mennesker – det største antal siden 2012 – i 88 lande.