Skip to main content

FN’s World Food Programme (WFP) er stolt over at arbejde sammen med mere end 1.000 ikke-statslige organisationer (NGO'er) rundt omkring i verden, fra små græsrodsbevægelser til store internationale hjælpeorganisationer.

Uden dette samarbejde ville WFP’s bestræbelser på at bringe livsnødvendig fødevareassistance til næsten 100 millioner mennesker i 88 forskellige lande være i fare. Hvis det ikke var for disse organisationers stærke vokale støtte, ville WFP’s bestræbelser på at sætte ’Stop Sult’ øverst på den internationale dagsorden have langt mindre succes.

NGO’er arbejder sammen med WFP i mange sammenhænge, fra uddeling af mad under katastrofer til langsigtede projekter, såsom at skabe aktiver for fremtiden, og skolemad. Faktisk leverer WFP tre fjerdedele af dets fødevarer og kontantoverførsler i samarbejde med NGO'er. I partnerskab kombinerer vi vores supplerende styrker og ekspertise med det fælles mål at udrydde sult.

NGO-partnere gør det muligt for WFP at arbejde hurtigt og effektivt, og samarbejdet giver adgang til områder, som WFP ikke ville være i stand til at nå alene. NGO’er er ofte i den unikke situation, at de har en langvarig tilstedeværelse og en grundlæggende kontekstuel forståelse for de lokalsamfund, WFP arbejder med. Deres daglige kontakt med lokalsamfund før, under og efter katastrofer giver os en uvurderlig forbindelse til de mennesker, vi hjælper. De gør det muligt for os at udføre stadig mere innovative og flerdimensionelle programmer.  

Til gengæld giver WFP, med sin stærke tilstedeværelse i felten, NGO'erne mulighed for at øge deres egen rækkevidde. De kan styrke deres tekniske viden og ekspertise ved at trække på vores årtier lange erfaring inden for logistik, katastrofeberedskab, uddeling af kontanter og værdibeviser, kortlægning af sårbarhed og ernæringsprogrammer. WFP kan også levere den nødvendige finansiering til opskalering af programmer, som NGO'erne måske ikke er i stand til at sikre selv.

Efter ekstern konsultation og intern revision har WFP påbegyndt en institutionel reform, der identificerer partnerskaber som en af organisationens største styrker. WFP’s Strategiske Plan (2014-2017) understreger, at det er partnerskaber, der driver alle WFP’s programmer, politikker og aktiviteter. Partnerskabsstrategien, der blev vedtaget i 2014, fremhæver udviklingen af WFP’s kultur fra “vi leverer” til “vi leverer bedre sammen”. 

Støtte til de første lokale og nationale indsatser

Under det såkaldte Grand Bargain – en reform-pakke for humanitær finansiering, der blev lanceret under det humanitære verdenstopmøde i 2016 – indvilgede WFP i at levere mere støtte og flere midler til katastrofeberedskab, her iblandt NGO'er. 

Tendensen mod en stærkere lokal indsats i forhold til humanitære behov er allerede afspejlet i WFP’s kapacitetsopbyggende aktiviteter med lokale og nationale NGO’er: omtrent 82% af WFP's NGO partnere er landespecifikke. Ved at styrke deres kapacitet sikrer WFP, at indsatserne har en langvarig effekt, fordi det gør lokalsamfund og lande i stand til at takle deres egne udfordringer i forhold til fødevaresikkerhed.