Skip to main content

Der hvor markeder og den finansielle sektor er velfungerende, er kontantoverførsler et effektivt værktøj til at opnå fødevaresikkerhed og sikre bedre ernæring.

World Food Programme (WFP) bruger kontantoverførsler til at give mennesker mulighed for selv at håndtere deres basale behov på de lokale markeder. Samtidig bidrager overførslerne også til at styrke disse markeder. I 2018 overførte WFP en rekordstor sum, DKK 11,4 milliarder, i købekraft til mennesker i 62 lande. Det svarer til 35 procent af hele WFP’s beholdning til fødevareassistance for året.

Kontantoverførsler inkluderer assistance der uddeles som fysiske pengesedler, elektroniske penge, mobile overførsler, gennem debetkort eller værdikuponer, som kan bruges i de lokale supermarkeder, der har en kontrakt med WFP. 

Undersøgelser viser, at muligheden for selv at kunne vælge er afgørende: sårbare husstande, der får mulighed for selv at træffe beslutninger omkring deres liv, træffer valg, som forbedrer deres fødevaresikkerhed og trivsel.

F.eks. prioriterede 91 procent af de familier i Libanon, som modtog kontanter til forskellige formål i 2018, mad i deres husholdningsbudget, efterfulgt af husleje og udgifter til lægebesøg. Hvor kontantoverførsler blev anvendt i Den Demokratiske Republik Congo, steg andelen af husholdninger med et acceptabelt fødevareforbrug i 2018.

Kontantoverførsler har en multiplikatoreffekt på den lokale økonomi. Ved at give mennesker mulighed for at købe fødevarer og andre varer lokalt, hjælper de med at styrke lokale markeder, tilskynder småbønder til at producere mere og opbygger national kapacitet. Mellem 2009 og 2018 tilførte kontantoverførsler fra WFP omkring DKK 42,63 milliarder til de lokale økonomier.

I stræben efter at nå de ambitiøse Verdensmål (SDG) om at udrydde fattigdom og sult inden 2030, tilstræber WFP at styrke de lokale myndigheder og organisationer, så de kan være selvforsynende i krisetider. Da en stigende andel af WFP’s bistand ydes i form af kontanter, er WFP i stand til at tilpasse sig de lokale sociale sikkerhedsnet og systemer for social beskyttelse.

I Ecuador var WFP’s kontantbaserede katastrofeprogram efter jordskælvet i 2016 med til at styrke det national sikkerhedsnet.

WFP designer programmer, som integrerer kontanter, kuponer og fødevareuddelinger for at maksimere effekten assistancen har på husholdningerne og markederne, samt øge sårbare individers ret til at vælge, hvordan de vil modtage og bruge den.

Afhængig af konteksten vælger WFP enten at benytte sig af overførsler eller en kombination af forskellige former for assistance for at opnå de bedste resultater inden for ernæring og fødevaresikkerhed. WFP har også den nødvendige fleksibilitet til at skifte mellem forskellige former for assistance med tiden eller over geografiske områder i et givent land. Det øger organisationens evne til at reagere hurtigt og kontekstbaseret på folks behov. For eksempel kan WFP uddele fødevarer i den magre sæson og kontanter efter høsten.

WFP’s programmer består af tæt forbundne aktiviteter og koordinering med partnere, så der sikres en større synergi og effektivitet med henblik på at nå målene. F.eks. er kontanter en integreret del af de større fødevareassistanceprogrammer, hvis tilsigtede resultater fokuserer på markeds- og finanssektoren, styrkelse af detailhandlere, økonomisk integration og ligestilling mellem kønnene. Men disse resultater bidrager også til en forbedret fødevaresikkerhed. Med de kontantbaserede programmer, som styrker detailhandlen, steg købekraften for de mennesker, vi bistår, med 177 millioner kroner i Bangladesh, Kenya, Libanon, Jordan og Irak mellem januar 2017 og juni 2018.