Skip to main content

I takt med at væbnede konflikter, massefordrivelser og katastrofer bliver stadig alvorligere, vedbliver den humanitære indsats med at være en hjørnesten i den globale styring. FN’s World Food Programme (WFP) har igennem fem årtier bekæmpet kriser og opnået stor ekspertise og kapacitet inden for forsyningskæder, ingeniørarbejde, og telekommunikation i katastrofer – ofte under meget krævende forhold. Disse erfaringer giver WFP muligheden for at bruge sin kapacitet til også at støtte katastrofeberedskab, og mellem- og langsigtede udviklingsindsatser, afhængig af den lokale kontekst.

Grundet begrænset finansiering og høje forventninger til effektivitet, er det humanitære samfund i stigende grad forpligtet til at agere synkront, ensrette processer og samle ressourcer. Ved at arbejde tæt sammen med private partnere stiller WFP ressourcer og værktøjer til rådighed for andre humanitære aktører, så de kan redde flere liv hurtigere, og med lavere omkostninger for donorer og miljøet.

Takket være WFP’s globale efterspørgsel på fødevarer, varer, og tjenesteydelser kan vi tilbyde konkurrencedygtige markedspriser, rettidig levering og omkostningseffektivitet til vores partnere.

Derudover leder WFP både Logistik Clusteren (Logistics Cluster) og Clusteren for Katastrofe Telekommunikation (Emergency Telecommunications Cluster (ETC)), og er med til at lede Clusteren for Fødevaresikkerhed (Food Security Cluster). Som ledende organisation, koordinerer WFP indsatsen under store katastrofer på vegne af det humanitære samfund. Logistik Clusteren og ETC formidler adgangen til fælles logistik- og telekommunikationstjenester. Fødevaresikkerheds Clusteren koordinerer indsatsen for fødevaresikkerhed under en humanitær krise, og behandler problemer med fødevarers tilgængelighed, adgang og anvendelse.

På vegne af FN-organisationer, NGO’er og statslige institutioner leverer WFP:

Indkøb af mad, nødhjælp og operationelt udstyr
Næringsrig specialmad til børn, vand og hygiejneprodukter, mobile lagerenheder, køretøjer og akut telekommunikationsudstyr: dette er eksempler på ting, som WFP kan skaffe til partnere.
Opmagasinering og præpositioneret lagring til katastrofesituationer
WFP tilbyder oplagring af en række fødevarer og nødhjælp: fra familietelte til kogesæt og operationelt udstyr. Det kan opbevares i FN’s Humanitære Responsdepoter (UNHRD), WFP’s netværk af seks strategisk placerede globale responsknudepunkter i katastrofetruede regioner, eller i de hundredvis af lagre i felten som er organiseret af WFP. På forespørgsel leverer WFP også kølelagre til temperaturfølsomme produkter såsom medicin.
Godstransport
WFP samarbejder med lokale, regionale og globale netværk af transportudbydere på havet, jorden og i luften for at levere livreddende fødevareassistance og nødhjælp, til WFP's operationer og til partneres.
Telekommunikations- og IT-tjenester
På anmodning fra humanitære partnere leverer WFP eksperter i telekommunikation og IT til etableringen af livsvigtige forbindelser i områder, der er svære at nå. Det gør det muligt for nødhjælpsarbejdere at fortsætte med at levere livsvigtig støtte til de mennesker, som vi tjener.
Flytransport af nødhjælpsarbejdere
I mere end 15 lande tilbyder WFP vigtig lufttransport til nødhjælpsarbejdere i områder, der på nuværende tidspunkt ikke kan nås på andre måder, enten på grund af usikkerhed, manglende infrastruktur eller egnede kommercielle flyvemuligheder. Igennem FN’s Humanitære Flyservice (UNHAS), sikrer WFP at humanitære aktører er i stand til fortsat at støtte de mange sårbare familier og samfund, der har brug for hjælp.
Lager og lagerstyrelse
Som enten en enkeltstående ydelse eller del af en servicepakke, ansætter og styrer WFP lokale virksomheder og arbejdere for at sikre at fødevarer og nødhjælp i mere end 75 lande bliver korrekt opbevaret og håndteret.
Teknisk støtte
WFP har branchens førende ekspertise inden for humanitære tekniske løsninger, som efter anmodning gives til regeringer, NGO’er og FN-agenturer. Disse tjenester spænder fra leveringen af adgangsinfrastruktur, såsom rekonstruktion af landingsbaner og broer, til opbygning af katastrofeberedskab og bæredygtige energiløsninger.
Sundhedspleje og indkvartering
De humanitære medarbejderes trivsel er en forudsætning for at kunne sikre at de, som WFP tjener, modtager den støtte, de har brug for. Dette omfatter aftaler for vaccination af personale i felten organiseret af WFP, indlogering i WFP’s gæstehuse i felten, og en ny metode til fjernvurdering af ergonomiske arbejdsstationer.