Skip to main content
Stop Sult

I en verden af overflod burde sult høre til fortiden

Læs mere om sult (Engelsk)

I en verden med rigelige mængder af fødevarer, hvor der produceres nok til at brødføde alle, burde sult høre til fortiden. På grund af konflikter, klimforandringer, katastrofer, ulighed og - senest - COVID-19-pandemien går hvert niende menneske på verdensplan stadig sulten i seng, og millioner af mennesker er på randen af hungersnød.

FN's World Food Programme (WFP) er drevet af passionen, engagementet og professionalismen hos vores 23.000 medarbejdere verden over. Vi er til stede i over 120 lande og territorier for at bringe livreddende fødevarer til mennesker, der er blevet fordrevet af konflikter eller ramt af katastrofer og hjælper enkeltpersoner og lokalsamfund med at finde livsforandrende løsninger på de mange udfordringer de står over for, når de skal opbygge en bedre fremtid.

Vi arbejder for at forbedre ernæringen hos kvinder og børn, støtte små landbrugere i at øge deres produktivitet og reducere tab, hjælpe lande og samfund med at forberede sig på og håndtere klimarelaterede chok og løfte den menneskelige kapital gennem skolemadsprogrammer.

I konfliktsituationer hjælper vi udmattede befolkninger og bruger fødevareassistance for at opbygge fred og stabilitet - et arbejde, som WFP modtog Nobels fredspris for i 2020.