Skip to main content

WFP’s nødhjælpsarbejde i Yemen er vores største operation i verden og sigter mod at brødføde 13 millioner af de mest sårbare mennesker hver måned.

Det nuværende niveau af sult i Yemen er uden fortilfælde og forårsager alvorlige vanskeligheder for millioner af mennesker. Trods den igangværende humanitære assistance er 16.2 millioner yemenesere fødevareusikre, hvoraf næsten 5 millioner akut mangler adgang til fødevarer. For første gang i to år lever dele af befolkningen under hungersnødslignende forhold i områderne Hajjah, Amran og Al Jawf. Dette forventes næsten at tredobles i første halvdel af 2021 (fra 16.500 til 47.000 mennesker).

Niveauet af fejlernæring blandt børn er et af de højeste i verden og ernæringssituationen forværres fortsat. En nylig undersøgelse viste, at næsten hver tredje familie ikke har mad nok og stort set aldrig får fødevarer som bælgfrugter, grøntsager, frugt, mejeriprodukter eller kød. Niveauet af fejlernæring blandt kvinder og børn i Yemen er fortsat blandt det højeste i verden, med mere end en million kvinder og 2.3 millioner børn under 5 år, der har behov for behandling for akut fejlernæring. I 2019 har WFP gradvist udvidet sin assistance for at nå dem alle med særlig ernæringsmæssig støtte.

Den humanitære situation i Yemen er ekstremt skrøbelig og enhver afbrydelse af provisionen af afgørende forsyninger såsom mad, brændstof og medicin, har potentiale til at bringe millioner af mennesker tættere på hungersnød og død. FN's World Food Programme (WFP) kræver uhindret adgang for at nå dem, der har mest brug for hjælp for at afværge en hungersnød.

Hvad WFP gør for at hjælpe i katastrofen i Yemen

Fødevareassistance
I 2021 opskalerer WFP til at give 13 millioner mennesker månedlig fødevareassistance gennem direkte fødevaredistribution eller kuponer, som de kan anvende hos købmænd i de områder, der har et velfungerende marked. Hver familie på seks personer får en månedlig ration af hvedemel, bælgfrugter, vegetabilsk olie, sukker og salt.
Kontantoverførsler
WFP udvider kontantoverførsler i områder i Yemen hvor markeder er stabile nok til at imødekomme lokalbefolkningens basale fødevarebehov. For at støtte dette program vil WFP registrere ydelsesmodtagere på en ny biometrisk platform. Gennem dette system vil mennesker modtage kontantoverførsler tilsvarende DKK 79 per person per måned, hvilket vil bidrage med nødvendig likviditet til økonomien.
Ernæringsmæssig assistance
Grundet antallet af børn som er akut, moderat og alvorligt fejlernærede har WFP et mål om at yde ernæringsmæssig støtte til 3,3 millioner gravide og ammende kvinder samt børn i 2021.
Skolemad
WFP yder daglige ernæringsrige snacks - enten daddelbarer eller højenergikiks - til omkring 1 million skolebørn. Programmet fokuserer på områder som er blevet hårdt ramt af konflikt, hvilket har ført til lave niveauer af skoledeltagelse og dårlig fødevaresikkerhed.
Assistance til flygtninge
WFP giver i øjeblikket fødevareassistance til 8.500 flygtninge fra Afrikas Horn i Kharaz-lejren i Lahj-provinsen.
Logistik
FN’s Humanitære Flyservice (UNHAS), som ledes af WFP, fortsætter med at transportere humanitære nødhjælpsarbejdere mellem Sana’a, Djibouti og Amman. Logistik Clusteren faciliteter indbefatter også ugentlig søtransport for humanitære nødhjælpsarbejdere mellem Aden and Djibouti.

Finansieringsbehov

WFP leverer fødevareassistance til dem med størst akut behov for hjælp, i hvad der har udviklet sig til en af verdens værste sultkatastrofer. I 2021 sigter WFP mod at levere 100% fulde rationer af fødevare- og ernæringsassistance til 13 millioner mennesker over hele Yemen. 

WFP står over for betydelig finansieringsmangel. WFP har presserende behov for mere end DKK 11,7 milliarder for at kunne sikre uforstyrret fødevareassistance i 2021. 

Sådan hjælper du

Hjælp med at redde liv under sultkatastrofer. Lige nu er familier som sulter i lande som Yemen afhængige af os for at få mad. Men WFP’s ressourcer er strakt til det yderste. Vær med til at redde liv i dag.
Støt os