Skip to main content

FN’s World Food Programmes (WFP) Nordiske Kontor i København arbejder for at mobilisere støtte til at opnå FN’s Verdensmål 2, Stop Sult, og skabe opmærksomhed om de resultater som WFP har opnået i samarbejde med dets nordiske partnere. De nordiske regeringer er vigtige strategiske partnere for WFP, og er blandt de stærkeste fortalere for god humanitær donoradfærd. De var tilsammen den femte største donor til WFP i 2018, og forbliver blandt WFP’s største donorer af fleksible midler. Fleksible midler er afgørende for WFP’s katastrofeindsatser og langvarige hjælpe- og genopretningsindsatser – hvor og hvornår behovene er størst. Fleksible midler giver WFP stor fleksibilitet og forudsigelighed til at igangsætte operationer, finansiere forsømte kriser og i sidste ende forbedre indsatsen til dem som har de største behov

WFP’s Nordiske Kontor fungerer desuden som bindeled mellem WFP’s hovedkontor i Rom, regional- og landekontorer, og samarbejdspartnere i de nordiske lande.

Det Nordiske Kontor udfører funktioner som kommunikation, og arbejder for at øge kendskabet til organisationens og dens nordiske partners centrale rolle i udryddelsen af sult og underernæring globalt, som vil skabe yderligere politisk og folkelig støtte i kampen mod sult. Kontoret arbejder på at styrke relationer til eksisterende samarbejdspartnere, og yderligere udvide forbindelser til aktører.

Aktiviteterne omfatter præsentationer og forelæsninger, organisering af og deltagelse i konferencer, seminarer og debatter, studieture for parlamentarikere og journalister, henvendelser til eksterne medieplatforme, samt kommunikation gennem WFP’s Facebook, Twitter og Instagram.

 

Kontakt os for at lære mere om vores arbejde

Andreas Hansen, Nordisk Direktør

Mobil: +45 40 50 39 93

E-mail

Camille Fogtdal, Partnerships Officer for Danmark

Mobil: +45 61 35 78 88

E-mail