Skip to main content

World Food Programme's (WFP) strategiske plan for 2022-2025 er baseret på en fornyet global forpligtelse til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de tilhørende mål for bæredygtig udvikling (SDG'er). Den strategiske plan sætter organisationens kurs for de næste fire år. Den skitserer de mange måder hvorpå WFP, i samarbejde med partnere, mest effektivt kan redde og ændre liv.

Visionen for 2030, der ligger til grund for WFP's strategiske plan, er at:

• verden har udryddet fødevareusikkerhed og fejlernæring (Verdensmål 2 - Ingen sult)

• nationale og globale aktører har opnået verdensmålene (SDG 17 - Partnerskaber for verdensmålene).

Den strategiske plan understreger at verdensmålene er indbyrdes forbundne og at WFP's aktiviteter også bidrager til og afhænger af andre mål.

De vigtigste årsager til sult - konflikt, klimakrise og økonomisk nedgang - udgør indgangspunkter for WFP's programmering, nye partnerskaber og generering af evidens. Midt i disse store og komplekse globale udfordringer vil WFP primært imødekomme presserende behov, samtidig med at vi udnytter mulighederne for at opbygge modstandsdygtighed og adressere de grundlæggende årsager til sårbarhed.

.

At bekæmpe sult og opnå WFP's vision afhænger af 5 resultater: 1, 2 og 3 er knyttet til verdensmål 2 og omfatter WFP's arbejde på tværs af sammenhængen mellem humanitær bistand, udvikling og fred:

  1. Folk er bedre i stand til at opfylde deres akutte behov for mad og ernæring.
  2. Folk har bedre resultater inden for ernæring, sundhed og uddannelse
  3. Folk har forbedrede og bæredygtige levevilkår

Resultat 4 og 5 relaterer til verdensmål 17 og bidrager til at gøre regeringer og humanitære og udviklingsaktører i stand til at nå verdensmålene.

  1. Nationale programmer og systemer styrkes
  2. Humanitære aktører og udviklingsaktører er mere effektive

WFP vil fortsætte med at advokere på vegne af dem med de største mangler og støtte globale interessenter i en kollektiv indsats for at nå verdensmålene.

WFP's arbejde vil være styret af syv principper med fire tværgående prioriteter, der maksimerer programmets effektivitet.

Investering i mennesker, styrkelse af partnerskaber, voksende og diversificeret finansiering, opbygning af evidens, udnyttelse af teknologi og fremme af innovation - det er de grundlæggende elementer der muliggør WFP's strategiske plan.

Landestrategiske handlingsplaner fungerer som redskab til at kontekstualisere og implementere strategien på landeniveau, mens organisationens ramme for resultater er WFP's redskab til at overvåge og rapportere resultater og fremskridt mod de globale mål. Det sidste skaber derfor resultatkæden fra den strategiske hensigt til opnåelsen af resultater på feltniveau.