Skip to main content

For at udrydde sult, er mad alene ikke nok. Fødevareassistance i krisesituationer redder liv, men den rigtige ernæring på det rigtige tidspunkt hjælper til at forandre liv og bryde den onde cirkel af fattigdom.

Det er derfor at FN’s World Food Programme (WFP) som den førende organisation, der leverer fødevareassistance til verdens mest sårbare, prioriterer ernæring som et kernelement i vores arbejde.

Til trods for vigtige fremskridt de seneste årtier er dårlig ernæring stadig et stort og altomfattende problem, hvor et ud af tre mennesker på jorden er påvirkede af en eller anden form for fejlernæring. Underernæring – utilstrækkelig energiholdig mad eller næringsstoffer – påvirker stadig mere end 150 millioner børn på verdensplan. Samtidig er antallet af mennesker, som lider af overvægt og fedme også stigende i alle lande. Konflikter og katastrofer forværrer problemet yderligere.

Fejlernæring er i ekstreme tilfælde et spørgsmål om liv eller død, og på længere sigt hæmme mennesker og lande og underminere deres økonomier og udvikling.

Vores arbejde

Hvor fejlernæring udgør en trussel mod verdens mest sårbare mennesker, er WFP på forkant med at forebygge samt behandle, når fejlernæring opstår.  

Selvom håndtering af underernæring i krisesituationer længe har været vores eksistensgrundlag, har vi de senere år udvidet fokus til at omfatte alle former for fejlernæring, deriblandt vitamin- og mineralunderskud – også kendt som ’skjult sult’ – samt overvægt og fedme. Samtidig har vi fokus på underernæring. Det har vi i erkendelse af, at selvom nogle af disse problemer tilsyneladende ikke er forbundne, så stammer de fra samme bagvedlæggende årsager: fattigdom, ulighed og dårlige kost.

Vores tilgang er integreret med programmer, som er designet til at behandle og forebygge de direkte årsager til fejlernæring, såsom forkerte kostvaner, og supplerende programmer som adresserer de bagvedlæggende faktorer såsom manglende viden om fødevarer eller mangel på rent vand. Vi fokuserer vores indsatser på de mest udsatte, og særligt målrettet små børn, gravide, ammende mødre samt mennesker med HIV.

Vi arbejder for at forbedre tilgængeligheden og adgangen til næringsholdig mad, og vi analyserer årsagerne, som hindrer folk i at indtage sund mad, ved hjælp af vores Fill the Nutrient Gap, som er et værktøj til situationsanalyser. Vi hjælper med at opbygge landes kapacitet til at afsøge langsigtede løsninger, samt bidrage til en bredere politisk dialog angående fødevare- og ernæringssikkerhed.

Med de komplekse og hidtil usete udforinger, som vi ser i dag, kan ingen organisation udrydde sult alene.

WFP forpligter sig til at spille en integreret rolle i tværorganisatoriske initiativer og på platforme som Komitéen for Verdens Fødevaresikkerhed (CFS), Scaling Up Nutrition (SUN) bevægelsen og FN's Årti for Bedre Ernæring, og i regeringsledede partnerskaber med FN organisationer, NGO, civilsamfund, virksomheder, akademiske institutioner samt lokale landmænd, producenter, detailhandlere og samfund. WFP spiller også en ledende rolle i at bringe privatsektorpartnere ind i kampen mod fejlernæring som medvært for privatsektornetværket SUN Business Network.

Arbejdsområder

Akut fejlernæring
WFP anvender sin ekspertise inden for ernæring til at støtte de mest sårbare mennesker før, under og efter humanitære kriser. Vi prioriterer forebyggelse af fejlernæring, da det mindsker den menneskelige lidelse og er den mest effektive vej til holdbare resultater. Når børn og kvinder lider af akut fejlernæring dvs. utilstrækkelig ernæring, der fører til et hurtigt vægttab eller udmagring, giver vi behandling. Vi knytter behandlingen til langvarig pleje for at forhindre, at de bliver fejlernærede igen.
Kronisk fejlernæring
De første 1.000 dage fra undfangelse til 2 års alderen er afgørende for et barns skæbne. I denne korte periode kan konsekvenserne af dårlig ernæring føre til væksthæmning, dvs. en hæmmet udvikling som følge af kronisk fejlernæring. Væksthæmning kan give varige skader på børns kroppe og hjerner. Det er her, vi kan gøre den største forskel. Derfor retter WFP sin indsats mod børn, gravide og ammende mødre for at forhindre kronisk fejlernæring. Den rigtige ernæring i denne relative korte periode, øger børnenes chancer for at overleve, opbygge deres immunforsvar og for at nå deres fulde potentiale.
Underskud på vitaminer og mineraler
I dag er to milliarder mennesker påvirket af et underskud af essentielle vitaminer og mineraler (mikronæringsstoffer), som kan øge risikoen for infektionssygdomme, nedsætte den fysiske og psykiske udvikling, mindske produktiviteten på arbejde og øge risikoen for at dø for tidligt. WFP håndterer manglen på mikronæringsstoffer med forskellige strategier som f.eks. brug af næringspulvere (’krymmel’ af vitaminer eller mineraler), der kan tilsættes hjemmelavede måltider, berigelse af basale fødevarer med næringsstoffer og ved brug af uddannelse til at fremme varieret kost.
Overvægt, fedme og den dobbelte byrde af fejlernæring
De tilsyneladende enkeltstående problemer - underernæring, fedme og overvægt (med deres forbindelser til ikke-smitsomme sygdomme som diabetes) - stammer fra samme årsager. De er oftere fundet side om side og påvirker mennesker i de samme lande, lokalsamfund og familier. Denne dobbelte byrde af fejlernæring giver de regeringer, vi støtter, hidtil usete udfordringer. WFP integrerer disse problematikker i sit arbejde gennem f.eks. at fremme sund kost og sikre, at vores programmer giver de rigtige fødevarer i forbindelse med det stigende niveau af fedme.