Skip to main content
World Food Programme (WFP) har til opgave at støtte regeringer i at sikre, at alle børn i skolealderen har adgang til skolemad og er sunde og klar til at lære.

Hver dag går millioner af børn i skole rundt omkring i verden på en tom mave – sult påvirker deres koncentration og deres evne til at lære. Der er også millioner af børn – særligt piger – som simpelthen ikke går i skole fordi deres familier har brug for deres hjælp i markerne eller til at udføre huslige pligter. I konflikt-påvirkede lande, hvor sandsynligheden for at børn ikke går i skole er dobbelt så stor end i stabile lande, er det 2.5 gange mere sandsynligt at det gælder piger

Programmer for skolemåltider kan bidrage til at løse mange af disse udfordringer. De er en multisektoriel "game changer", der forbedrer børns uddannelse, sundhed og ernæring. Mere generelt støtter de hele samfundet ved at skabe et vigtigt sikkerhedsnet og ved at styrke fødevaresystemerne og økonomierne.

World Food Programme (WFP) har seks årtiers erfaring med at støtte skolemads- og sundheds initiativer og at oprette holdbare skolemadsprogrammer i mere end 100 lande. WFP’s ultimative mål er at opfordre og fremme nationale regeringer til at tage ejerskab over disse programmer – en overgang som allerede er sket i 48 lande. 

WFP yder primært teknisk bistand til regeringer for at forbedre omfanget og kvaliteten af nationale programmer og for at innovere og afprøve nye tilgange. Gennem dette arbejde er WFP med til at påvirke livskvaliteten, adgangen til uddannelse og ernæringstilstanden for 106 millioner skolebørn i 77 lande. Når der er behov for det, yder WFP også bistand i naturalier. Alene i 2021 modtog 15,5 millioner skolebørn i 57 lande næringsrige måltider og snacks fra WFP.

Bedre sundhed og ernæring gennem skolemåltider gør det muligt for børn at lære og præstere bedre, hvilket udvider deres uddannelsesmuligheder.

Skolemadsprogrammer virker også som et incitament for familierne til at indskrive deres børn i skolen og holde dem der. De fritager forældrene for at skulle lægge et budget for frokoster og fører til besparelser på ca. 10 % af de udsatte husstandes indkomst. Ved at afholde forældre fra at gifte deres døtre tidligt, hvilket afbryder deres uddannelse og kan resultere i tidlige graviditeter, giver skolemåltider pigerne mere styrke.

Ved at gavne børn og deres familier opbygger skolemad og sundhedsydelser det der kaldes ’menneskelig kapital’ – summen af en befolknings sundhed, evner, viden, erfaring og vaner.

Når skolemadsprogrammer er knyttet til lokale små landbrugere, gavner de også de lokale økonomier og støtter etableringen af bedre konstruerede fødevaresystemer, der er køns- og klimafølsomme og bæredygtige. Ved at gøre måltiderne mere bæredygtige kan man reducere de nationale drivhusgasemissioner betydeligt. I mange lande er skolemad den største kilde til offentlige indkøb af fødevarer.

Landene anerkender disse multisektorielle fordele: I 2021 oprettede regeringerne en globale koalition for skolemad som reaktion på COVID-19-pandemiens ødelæggende indvirkning på skolebørn. WFP er en stolt støtte og fungerer som sekretariat for denne gruppe, der har til formål at genoprette, styrke og forbedre skolemadsprogrammer verden over.

WFP vil fortsat støtte regeringerne og forfølge målet om, at alle børn skal have adgang til et dagligt, sundt måltid i skolen inden 2030. Der er særlig fokus på de 73 millioner sårbare børn, som ikke engang før pandemien modtog skolemad. WFP's 10-årige strategi for skolemad, der blev offentliggjort i januar 2020, bekræfter organisationens forpligtelser.

The School Meals Coalition
WFP er en stolt sekretariat for den regeringsledede koalition for skolemad - læs mere om, hvad den handler om.

Besøg hjemmesiden

Skolemåltider bidrager også til:

Menneskelig kapital
Skolemadsprogrammer spiller en vigtig rolle for at hjælpe børn med at udnytte deres potentiale, både for dem selv og for deres samfund. Investeringer i børns udvikling af menneskelig kapital er blandt de mest effektive og produktive investeringer, som lande kan foretage.
Ligestilling mellem kønnene
Sundhed og ernæring i skolen, bl.a. skolemad, er et incitament for familier til at sende deres døtre i skole og hjælper pigerne til at blive der - især i ungdomsårene. Dette kan effektivt forhindre tidlige ægteskaber og udskyde den første graviditet, som begge kan føre til fattigdom og social marginalisering af kvinder.
Bæredygtige fødevaresystemer
Hjemmeproduceret skolemad har potentiale til ikke blot at skabe efterspørgsel efter mere varierede, næringsrige og traditionelle fødevarer, men også til at skabe stabile markeder, styrke det lokale landbrug og fødevaresystemer og påvirke omdannelsen af landdistrikterne. Lokale indkøb fører også til kortere forsyningskæder, hvilket resulterer i lavere CO2-emissioner og baner vejen for en grøn fremtid.
Social beskyttelse
Skolemad er et af de største og mest udbredte sociale sikkerhedsnet i verden - som støtter 418 millioner børn verden over. Skolemadens fordele omfatter også modtagernes familier og hele samfund ved at øge sårbare familiers frie indkomst med ca. 10 % og ved at skabe arbejdspladser.
Ernæring
For mange børn er skolemad det eneste måltid de får i løbet af dagen. Skolemåltider kan bidrage til, at børns kost er passende med nok makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer, og kan sætte børnene på rette vej mod sundere spisevaner. Gennem disse fordele er skolemad et vigtigt redskab til at bekæmpe den tredobbelte byrde af fejlernæring.