Skip to main content

Katastrofer er “akutte situationer, hvor der er klare beviser for, at en eller flere begivenheder forårsager menneskelig lidelse eller umiddelbart truer liv eller levebrød, og som den pågældende regering ikke har kapaciteten til at håndtere. Katastrofer er en eller flere usædvanlige hændelser, der forstyrrer dagligdagen i et lokalsamfund i omfattende grad.”

I mere end 50 år har FN’s World Food Programme (WFP) ydet akut fødevareassistance i nødsituationer, ofte i konflikter og i tiden efter, eller i katastrofesituationer.

Den dag i dag hjælper WFP fortsat millioner af mennesker, der er fordrevne, gjort hjemløse eller har mistet deres basale midler på grund af altødelæggende begivenheder, uanset om begivenhederne er menneske-  eller naturskabte, uundgåelige eller ej. Gennem årtier med kriser og utallige indgreb har WFP opbygget en enestående erfaring med at håndtere katastrofer. Denne erfaring omfatter både programplanlægning – de politikker og koncepter, der udgør retningslinjerne for WFP’s indsatser – og mekanismerne for beredskab og indsats.