Skip to main content

FN organisationer slår alarm i det centrale Sahel, hvor millioner sulter under den hurtigt eskalerende humanitære krise

Foto: WFP/ Simon Pierre Diouf
DAKAR – I det centrale Sahel er antallet af mennesker, der står over for en kritisk fødevaremangel og mangel på mulighed for at brødføde sig selv, steget kraftigt på grund af stigende usikkerhed og klimaforandringer inden for det seneste år. Situationen kan yderligere forværres, hvis ikke det internationale samfund reagerer nu, advarer tre FN organisationer.

Til trods for en generel tilfredsstillende landsbrugsproduktion har 3,3 millioner mennesker behov for øjeblikkelig bistand i det centrale Sahel, ifølge den seneste fødevare-analyse (Cadre Harmonisé), understreger FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), FN’s Børnefond (UNICEF) og FN’s World Food Programme (WFP). Eksperter forudsiger, at tæt på 4,8 millioner mennesker i det centrale Sahel vil risikere fødevareusikkerhed under den magre årstid (juni-august 2020), hvis ikke der snarest muligt bliver sat ind.

 

Den hidtil usete eskalering af humanitære behov i det centrale Sahel er en afgørende faktor for den alarmerende situation, som hele Vestafrika regionen står over for i 2020, hvor antallet af personer i fare for fødevareusikkerhed kan stige helt op til 14,4 millioner – et niveau der ikke er set siden 2012.

 

Der er størst bekymring for landene Burkina Faso, Mali og Niger i det centrale Sahel, hvor konflikt og dets konsekvens for lokalsamfundene er blevet hovedårsagen til fødevareusikkerhed. De tre lande oplever en stigning i antallet af hændelser relateret til sikkerhed, herunder angreb fra væbnede grupper og konflikter i lokalsamfundene, der ofte fører til befolkningsfordrivelser.

 

Særligt i Burkina Faso er situationen alarmerende. Antallet af internt fordrevne personer er nu seks gange højere end det var i januar 2019, hvor tallet er steget fra 90.000 til 560.000 i december 2019. Dette viser, hvor hurtigt og massivt situationen blev forværret i løbet af 2019.

 

”Vi ser en svimlende stigning i sult i det centrale Sahel. Antallet af fødevareusikre personer er fordoblet efter høsttiden, hvor det skulle være faldet. Medmindre vi handler nu, er en hel generation i fare,” siger Chris Nikoi, Regional Direktør for WFP i Vest- og Centralafrika.

 

Klimaforandringer forværrer i forvejen skrøbelige levevilkår. Der sker allerede tidlige flytninger af dyreflokke. Situationen forværres af væbnede og lokale konflikter, tyveri og bandekriminalitet, hvilket forstyrrer mobiliteten af dyreflokke, adgangen til foder og vandressourcer. Det fører også til en koncentration af dyr i nogle af de mere sikre områder, hvilket øger risikoen for konflikter mellem kvægavlere og landmænd.

 

Generelt påvirkes den sociale samhørighed blandt lokalsamfund af en øget sårbarhed blandt befolkningen i landdistrikter, usikkerhed og konflikt over ressourcer, hvilket fører til en langsigtet forværring af krisen i Sahel. Derfor må øjeblikkelig bistand til at imødekomme akutte behov sammenkobles med betydelige investeringer i levevilkår og sociale ydelser i landdistrikterne for at styrke den sociale samhørighed og skabe grundlag for fred i regionen.

 

”Medmindre vi adresserer de grundlæggende årsager til disse kriser, vil millioner af sårbare husdyravlere og landbrugere fortsat behøve akut assistance hvert år, som det var i 2019 og som det vil være i 2020, ” siger Robert Guei, FAO’s regionale koordinator for Vestafrika og tilføjer, at det Globale Netværk mod Fødevarekriser skaber rammerne for denne støtte.

 

Takket være kollektive indsatser i forhold til grundlæggende forebyggelse og helbredelse viser resultaterne fra nationale ernæringsundersøgelser i Sahel fra 2019 ikke et umiddelbart fald i børns ernæringsniveau. Dog forbliver situationen imidlertid skrøbelig med niveauer af global akut underernæring som stadig er over eller tæt på WHO’s serious treshold i Niger (10,9%) og Mali (9,4%). Situationen er særlig bekymrende i det nordlige Burkina Faso, hvor udbredt usikkerhed i høj grad forhindrer forebyggelse og behandling af akut underernæring iblandt mødre og små børn. Akutte ernæringsvurderinger, foretaget i regioner med et højt antal af internt fordrevne personer, viser en kraftig forringelse af ernæringstilstanden blandt børn under fem år. En mere dybdegående analyse, der involverer institutionelle og operationelle partnere, er sat i gang for at identificere de mest udsatte områder.

 

Fødevareusikkerhed sammenholdt med befolkningsfordrivelser, begrænset adgang til sundhedsydelser og rent drikkevand, samt ringe viden om optimale børneernæringspraksisser vil have en alvorlig indflydelse på små børns ernæringstilstand, og på lokalsamfunds modstandsbæredygtighed, hvis ikke noget bliver gjort nu for at beskytte børnenes ernæringstilstand og forhindre livstruende akut underernæring. Integrerede tilgange til forebyggelse og behandling af akut underernæring skal omgående implementeres og opskaleres i de mest berørte områder.

 

”Konflikten i det centrale Sahel er en akkumulerende krise, der rammer hele regionen, og som sætter en hel generation af børn i fare. Hundrede tusinder af børn er frarøvet uddannelse, er sårbare over for udnyttelse og er i fare for underernæring. Børn og unge mennesker betaler fortsat den højeste pris for en krise, de ikke selv har skabt. Vi bliver nødt til at handle nu, sammen med partnere, for at afværge en tragedie,” siger Marie-Pierre Poirier, UNICEF’s Regionale Direktør.

 

Om FAO

FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisationen (FAO) er en specialiseret organisation i De Forenede Nationer, som leder internationale indsatser for at bekæmpe sult. Dets mål er at opnå fødevaresikkerhed for alle og sikre, at folk har regelmæssigt adgang til nok fødevarer af høj kvalitet til at leve et aktivt, sundt liv. Med over 194 medlemsstater arbejder FAO i over 130 lande verden over.

 

Om UNICEF

UNICEF arbejder i nogle af verdens hårdest ramte steder for at nå verdens mest dårligt stillede børn. På tværs af mere end 190 lande og territorier arbejder vi for ethvert barn, overalt, for at skabe en bedre verden for alle.

 

Følg UNICEF på Twitter og Facebook. For mere information om UNICEF’s arbejde i Vest- og Centralafrika besøg www.unicef.org/wca/    

 

Om WFP

FN’s World Food Programme er verdens største humanitære organisation, som redder liv under katastrofer, skaber velstand og støtter en bæredygtig fremtid for mennesker, der er ramt af konflikter, naturkatastrofer og klimaforandringer.

 

 

                                         #                           #                            # 

 

  

Danmark er blandt WFP’s vigtigste donorer af fleksible bidrag. Disse bidrag gør det muligt for WFP at reagere hurtigt og effektivt, når katastrofer indtræffer, finansiere forsømte kriser og dermed sikre, at hjælpen når dem, der har mest brug for den. 

 

Følg os på Twitter WFP_DK & @WFP_Media 

For information om WFP på dansk, besøg vores hjemmeside: da.wfp.org 

Emner

Burkina Faso Somalia Niger Klima Konflikter Tørke Stop Sult

Kontakt

For yderligere information, kontakt venligst (e-mail: fornavn.efternavn@wfp.org):  

Anne Poulsen, WFP/København, Mob. +45 4050 3993, e-mail: anne.poulsen@wfp.org