Skip to main content

Ligestilling mellem kønnene er en forudsætning for en verden uden sult – for at alle kvinder, mænd, piger og drenge kan benytte sig af menneskerettighederne, herunder retten til nok mad.

Det er grunden til, at ligestilling mellem kønnene og at styrke kvinders rettigheder (Verdensmål 5) er centralt for opfyldelsen af FN’s World Food Programmes (WFP) mandat.

Hvor end vi arbejder for at redde og forandre liv, må vi tackle ulighederne som undertrykker og diskriminerer kvinder og piger og i stedet promovere retfærdighed og styrkelse af alle. Det er særligt vigtigt under humanitære kriser og områder med konflikt, hvor fødevareusikkerheden og fejlernæringen forværres.

For at opnå fødevare- og ernæringssikkerhed for alle uden forskel, skal politikker og programmer for fødevareassistance skabe betingelser, der fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker kvinder frem for at underminere dem. At styrke kvinder er en af de vigtigste måder at opnå ligestilling mellem kønnene på. Det indebærer, at kvinder har samme kapaciteter som mænd til at bestemme og forme deres egne liv og bidrage – på lige fod med mænd - til at forme livet for deres familier, fællesskaber og samfund.

I løbet af de sidste 20 år har WFP's politik om ligestilling udviklet sig fra en kvinde-centreret tilgang til nu at fokusere på ligestilling mellem kønnene. Vores nuværende politik understreger at en verden sult kun kan opnås, når alle har lige muligheder, lige adgang til ressourcer og en lige stemme i beslutningstagen, som former deres husholdning, fællesskaber og samfund.  

 

Målene i WFP's ligestillingspolitik (2022) nås gennem gennemførelse af kønsorienterede aktioner, der tager sigte på følgende tre politiske mål: 

  1. Opnå retfærdig adgang til og kontrol over fødevaresikkerhed og ernæring - ved at udvide WFP's vurderings-, implementerings- og overvågningsaktiviteter for bedre at kunne reagere på dynamikken i husstandenes fødevaredistribution. 
  2. Tage fat på de grundlæggende årsager til uligheder mellem kønnene der påvirker fødevaresikkerhed og ernæring - ved at udfordre de hindringer der påvirker alle husstandsmedlemmers meningsfulde deltagelse som forandringsagenter. 
  3. Fremme kvinders og pigers økonomiske selvstændighed i forhold til fødevaresikkerhed og ernæring - ved at bruge fødevare- og ernæringsbistand som indgang til muligheder for at skabe et levebrød som øger lige adgang til produktionsmidler, finansielle tjenesteydelser og teknologier.

Hvorfor ligestilling mellem kønnene er vigtig

Styrkelse af piger og kvinder for at bekæmpe fejlernæring hos børn