Skip to main content

FN’s World Food Programme (WFP) ledes af WFP's bestyrelse, som består af 36 medlemslande, og yder mellemstatlig støtte, vejledning og tilsyn af WFP’s aktiviteter.

Organisationen ledes af en eksekutivdirektør, der er udnævnt i fællesskab af FN's Generalsekretær og Generaldirektøren for FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Eksekutivdirektøren vælges for en periode på fem år og er ansvarlig for administrationen af organisationen samt implementeringen af programmer, projekter og andre aktiviteter. Siden 2017 har David Beasley siddet på denne post.

WFP har også fem vicedirektører med specifikke ansvarsområder.

Organisationens retning er beskrevet i den strategiske plan, som fornyes hvert fjerde år. Organisationens retning er beskrevet i den strategiske plan, som fornyes hvert fjerde år. Strategiplanen 2022-25 beskriver WFP's engagement i 2030-dagsordenen med fokus på at udrydde sult og på den støtte, som organisationen yder til FN's bestræbelser på at hjælpe landene med at hjælpe de mest sårbare og med at nå de bæredygtige udviklingsmål.

WFP finansieres udelukkende af frivillige bidrag. De primære donorer er regeringer, men organisationen modtager også donationer fra den private sektor og privatpersoner. 

Senior lederskab

David Beasley – Eksekutivdirektør
David Beasley, tidligere guvernør i den amerikanske delstat South Carolina, har haft en karriere inden for offentlig tjeneste og forretning, der strækker sig over mere end fire årtier. Han har arbejdet på tværs af politiske, religiøse og etniske linjer for at opnå økonomisk udvikling, uddannelse, samarbejde og humanitær bistand til de mest sårbare - ikke kun i USA, men i hele verden.
Manoj Juneja – Assisterende direktør
Manoj Juneja blev udnævnt til finanschef og vicedirektør i januar 2013 for at sikre en effektiv forvaltning og maksimere effekten af WFP's ressourcer. Han overvåger arbejdet i et team, der er i gang med at ændre WFP's resultater gennem digital teknologi og forbedre den datafunderede beslutningstagning. Han er ansvarlig for en mangfoldig portefølje, herunder planlægning og resultater, finansiel og risikostyring, ingeniør-, miljø- og flådestyring samt informations- og telekommunikationsteknologi.
Valerie N. Guarnieri - Assisterende direktør
Valerie N. Guarnieri Valerie N. Guarnieri er vicedirektør for program- og politikudvikling. I denne rolle leder hun WFP's arbejde rundt om i verden med at levere fødevarer, kontanter og teknisk bistand, der hjælper mennesker og nationer med at opfylde akutte behov, opbygge modstandsdygtighed og forbedre fødevaresikkerhed. Globale partnerskaber for at styrke kvinders indflydelse, støtte flygtninge og fordrevne befolkningsgrupper, bekæmpe underernæring og sikre, at alle sultne børn får ernæringsrigtige skolemad, hører også under hendes ledelse.
Ute Klamert – Assisterende direktør
Ute Klamert blev FN’s Fødevareprograms assisterende direktør for partnerskabs-, styrings- og advokatafdelingen i februar 2019. I denne rolle overvåger Ms. Klamert organisationens partnerskabs- og ressourcemobiliseringsaktiviteter med regeringer, FN-agenturer, den private sektor og andre partnere.
Joyce Kanyangwa Luma - Assisterende direktør
Joyce Kanyangwa Lumat har været vicedirektør ad interim i afdelingen for arbejdsplads-kultur siden maj 2022 og har før det været direktør for WFP's Human Resources. Workplace Culture Department (WP) leder indsatsen for at skabe et optimalt arbejdsmiljø i WFP. Afdelingen omfatter Human Resources Division, Staff Wellness Division, People and Culture Coordination Unit og Diversity and Inclusion teamet. Afdelingen fokuserer på at skabe en arbejdsplads hvor alle mennesker kan udnytte deres fulde potentiale, og den har en mere strategisk tilgang til personaleforvaltning under WFP's personalepolitik.
Ramiro Lopes da Silva - Assisterende direktør
Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva er blevet udnævnt til at lede den nyoprettede afdeling for forsyningskæde og nødsituationer i FN's World Food Programme (WFP) ad interim. Ramiro har over 35 års erfaring med humanitære operationer og var assisterende administrerende direktør for WFP fra marts 2010 til sin pensionering i december 2017.
Robert Turner - Kabinetschef og operativ chef
Efter en karriere på over tre årtier inden for humanitære og fredsbevarende operationer er Robert (Bob) Turner i øjeblikket kabinetschef og operativ chef for WFP. I denne rolle overvåger og styrer han den operationelle støtte til WFP's regionale kontorer og landekontorer. Desuden arbejder han tæt sammen med den øverste ledelse for at sikre, at WFP lever op til sine prioriteter.