Skip to main content

FN’s World Food Programme (WFP) ledes af WFP's bestyrelse, som består af 36 medlemslande, og yder mellemstatlig støtte, vejledning og tilsyn af WFP’s aktiviteter.

Organisationen ledes af en eksekutivdirektør, der er udnævnt i fællesskab af FN's Generalsekretær og Generaldirektøren for FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Eksekutivdirektøren vælges for en periode på fem år og er ansvarlig for administrationen af organisationen samt implementeringen af programmer, projekter og andre aktiviteter. Siden april 2023 har Cindy McCain siddet på denne post.

WFP har også en viceeksekutivdirektør og fire assisterende eksekutivdirektører med specifikke ansvarsområder.

Organisationens retning er beskrevet i den strategiske plan, som fornyes hvert fjerde år. Organisationens retning er beskrevet i den strategiske plan, som fornyes hvert fjerde år. Strategiplanen 2022-25 beskriver WFP's engagement i 2030-dagsordenen med fokus på at udrydde sult og på den støtte, som organisationen yder til FN's bestræbelser på at hjælpe landene med at hjælpe de mest sårbare og med at nå de bæredygtige udviklingsmål.

WFP finansieres udelukkende af frivillige bidrag. De primære donorer er regeringer, men organisationen modtager også donationer fra den private sektor og privatpersoner. 

Senior lederskab

Cindy McCain – Eksekutivdirektør
Cindy McCain er en anerkendt humanitær aktør, erhvervsleder og diplomat med en karriere, der strækker sig over fire årtier. Som tidligere ambassadør og faste repræsentant for USA's mission til FN's fødevare- og landbrugsagenturer i Rom har hun været forkæmper for en lang række mærkesager med fokus på at udrydde sult og fremme bæredygtig udvikling og fred. Hun har arbejdet med humanitære frontlinjeprogrammer på sine rejser rundt om i verden, herunder mange af dem der drives af WFP, og hun har lært af mennesker hvis liv er blevet forandret af dem.
Meghan Latcovich - stabschef
Meghan Latcovich blev udnævnt til stabschef for World Food Programme i april 2023. Før det var hun stabschef ved USA's mission ved FN's fødevareagentur i Rom.
Carl Skau - viceeksekutivdirektør og Chief Operating Officer
Carl Skau er WFP's viceeksekutivdirektør og Chief Operating Officer. I denne rolle leder han organisationens overordnede koordinering, strategiske retning, humanitære diplomati og støtte til feltoperationer. Han støtter også virksomhedens bestræbelser på at maksimere WFP's samarbejde og partnerskaber på tværs af agenturer.
Laurent Bukera – Assisterende eksekutivdirektør og økonomidirektør
Laurent Bukera fungerer som midlertidig assisterende eksekutivdirektør, økonomidirektør. I denne rolle leder han ledelsesafdelingens arbejde med at muliggøre WFP's operationer inden for planlægning, budgettering og resultatrapportering, økonomi, risikostyring, teknologi, sikkerhed og ledelsestjenester. Desuden leder han ledelsesafdelingens arbejde med at give indsigt i WFP's resultater og strategiske orientering og ressourcestyring.
Valerie N. Guarnieri - Assisterende eksekutivdirektør
Valerie N. Guarnieri er vicedirektør for program- og politikudvikling. I denne rolle leder hun WFP's arbejde rundt om i verden med at levere fødevarer, kontanter og teknisk bistand, der hjælper mennesker og nationer med at opfylde akutte behov, opbygge modstandsdygtighed og forbedre fødevaresikkerhed. Globale partnerskaber for at styrke kvinders indflydelse, støtte flygtninge og fordrevne befolkningsgrupper, bekæmpe underernæring og sikre, at alle sultne børn får ernæringsrigtige skolemad, hører også under hendes ledelse.
Ute Klamert – Assisterende eksekutivdirektør
Ute Klamert blev FN’s Fødevareprograms assisterende direktør for partnerskabs-, styrings- og advokatafdelingen i februar 2019. I denne rolle overvåger Ms. Klamert organisationens partnerskabs- og ressourcemobiliseringsaktiviteter med regeringer, FN-agenturer, den private sektor og andre partnere.
Joyce Kanyangwa Luma - Assisterende eksekutivdirektør
Joyce Kanyangwa Lumat har været vicedirektør ad interim i afdelingen for arbejdsplads-kultur siden maj 2022 og har før det været direktør for WFP's Human Resources. Workplace Culture Department (WP) leder indsatsen for at skabe et optimalt arbejdsmiljø i WFP. Afdelingen omfatter Human Resources Division, Staff Wellness Division, People and Culture Coordination Unit og Diversity and Inclusion teamet. Afdelingen fokuserer på at skabe en arbejdsplads hvor alle mennesker kan udnytte deres fulde potentiale, og den har en mere strategisk tilgang til personaleforvaltning under WFP's personalepolitik.