Skip to main content

FN fødevareagenturer advarer om stigning i antallet af akut sultne og risiko for hungersnød i fire brændpunkter

Hunger Hotspots report
KØBENHAVN – Verden er sat i øget hungersnød alarm, advarer en ny rapport fra to FN-agenturer. Rapporten kommer med en klar advarsel; fire lande har områder, der risikerer at ende i hungersnød, hvis der sker ”en yderligere forværring i de kommende måneder.” Disse lande er Burkina Faso i Vestafrikas Sahel-region, det nordøstlige Nigeria, Sydsudan og Yemen.

FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og FN’s World Food Programme (WFP) har i dag udgivet rapporten The Early Warning Analysis of Acute Food Insecurity Hotspots, som beskriver en farlig kombination af konflikt, økonomisk tilbagegang, ekstreme klimaforhold og COVID-19-pandemien, der skubber folk tættere på katastrofefasen af fødevareusikkerhed.

Dele af befolkningen i de fire brændpunkter, som man er mest bekymret for, befinder sig allerede i en kritisk sultsituation, og rapporten advarer om, at eskalering af konflikter samt yderligere indskrænkninger af den humanitære adgang vil øge risikoen for hungersnød.

Disse fire lande er dog langt fra de eneste steder i verden, hvor niveauet for akut fødevareusikkerhed har nået nye højder, drevet af en kombination af faktorer, noterer rapporten. Yderligere 16 lande har høj risiko for stigninger i antallet af akut sultne.

Formålet med Hotspots-rapporten er at informere om akutte indsatser, som kan igangsættes nu for at forhindre en omfattende katastrofe – eller serie af katastrofer – om tre til seks måneder. Hvordan situationen udvikler sig i lande med den højeste risiko vil afhænge af konfliktdynamikker, fødevarepriser, COVID-19-pandemiens konsekvenser for deres fødevaresystemer, nedbør og høstresultater, humanitær adgang og donorers parathed til fortsat at finansiere humanitære operationer.

”Denne rapport er et klart opråb om, at der skal handles hurtigt,” siger Dominique Burgeon, FAO’s Director of Emergencies and Resilience. ”Vi er dybt bekymrede over den samlede konsekvens af flere kriser, der svækker folks muligheder for at producere og få adgang til fødevarer, hvilket øger deres risiko for ekstrem sult. Vi har brug for adgang til disse befolkninger for at sikre, at de har fødevarer såvel som midlerne til at producere fødevarer og forbedre deres livsvilkår for at forhindre det værst tænkelige scenarie.”

”Vi står foran et katastrofalt vendepunkt. Endnu en gang er der risiko for hungersnød i fire forskellige dele af verden på samme tid. Når vi erklærer en hungersnød, betyder det, at mange liv allerede er gået tabt. Hvis vi venter på at finde ud af det med sikkerhed, er folk allerede døde,” siger Margot van der Velden, WFP’s Director of Emergencies.

”I 2011 led Somalia under en hungersnød, der dræbte 260.000 mennesker. Hungersnøden blev erklæret i juli, men de fleste mennesker var allerede døde i maj. Vi kan ikke lade dette ske igen. Vi er nødt til at træffe et valg; hurtig handling i dag eller et samvittighedsløst tab af liv i morgen,” advarer hun.

Negativ udvikling over hele linjen

Den fælles rapport peger på i alt 20 lande og situationer, der er i ”yderligere risiko for forværring af akut fødevareusikkerhed,” og hvor hovedårsagerne til sult er faktorer som udbredelse og eskalering af vold, økonomiske kriser forværret af de socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19, ekstreme vejrforhold, trusler som ørkengræshopper, der går på tværs af grænser, samt manglende humanitær adgang.

Rapporten noterer, at der i Den Demokratiske Republik Congo nu er 22 millioner mennesker, der anslås at være akut fødevareusikre – det højeste antal, der nogensinde er registreret i et enkelt land. Burkina Faso har registreret den største stigning i antallet af akut sultne mennesker nogensinde; et tal der næsten er tredoblet siden 2019, drevet af tiltagende konflikt, fordrivelse og COVID-relaterede konsekvenser for beskæftigelse og adgang til fødevarer.

Situationen er også alvorlig i Yemen, hvor den nuværende fødevareusikkerhed kombineret med konflikt og en voksende økonomisk krise kan føre til yderligere forværring af en allerede kritisk fødevaresikkerhedssituation.

Katastrofe/hungersnød er den mest alvorlige af fem faser, der anvendes af Integrated Phase Classification (IPC)-systemet til at kortlægge stigende grader af fødevareusikkerhed. Når denne ekstreme fase erklæres, betyder det, at folk allerede er begyndt at dø af sult. Hotspots-rapporten fastslår, at med mindre der handles øjeblikkeligt, risikerer verden at opleve sit første udbrud af hungersnød, siden der sidste gang blev erklæret hungersnød i dele af Sydsudan i 2017.

Denne nye rapport blev udarbejdet under Global Network Against Food Crises (GNAFC) – en alliance af humanitære og udviklingsaktører, der blev lanceret i 2016 af Den Europæiske Union, FAO og WFP for at tackle de grundlæggende årsager til fødevarekriser gennem fælles analyse og viden, styrket koordinering i evidensbaserede indsatser og kollektiv indsats på tværs af den humanitære, udviklingsmæssige og fredsmæssige nexus.

 

Fotos tilgængelige her

Video tilgængeligt her

 

#                               #                         #

 

FN’s World Food Programme er verdens største humanitære organisation, som redder liv under katastrofer, skaber velstand og støtter en bæredygtig fremtid for mennesker, der er ramt af konflikter, naturkatastrofer og klimaforandringer. 

Danmark er blandt WFP’s vigtigste donorer af fleksible bidrag. Disse bidrag gør det muligt for WFP at reagere hurtigt og effektivt, når katastrofer indtræffer, finansiere forsømte kriser og dermed sikre, at hjælpen når dem, der har mest brug for den. 

Følg os på Twitter WFP_DK & @WFP_Media 

For information om WFP på dansk, besøg vores hjemmeside: da.wfp.org 

Emner

Burkina Faso Nigeria Sydsudan Yemen Katastrofer Fødevaresikkerhed

Kontakt

For yderligere information, kontakt venligst:  

Anne Poulsen, WFP/København, Mob. +45 4050 3993, e-mail: anne.poulsen@wfp.org