Skip to main content

Siden Taliban overtog magten, er den humanitære krise i landet blevet endnu mere kompleks og alvorlig. Tab af arbejdspladser, mangel på kontanter og stærkt stigende priser medfører en ny klasse mennesker som sulter i Afghanistan. Tab af arbejdspladser, mangel på kontanter og stærkt stigende priser skaber en ny klasse af sultne i Afghanistan. 19,9 millioner afghanere får ikke nok mad.

Landet er på randen af økonomisk sammenbrud, den lokale valuta er på et historisk lavt niveau og fødevarepriserne stiger.

Akut fejlernæring overstiger grænseværdierne i 25 ud af 34 provinser og dette forventes at forværres. Næsten halvdelen af børn under 5 år og en fjerdedel af gravide og ammende kvinder forventes at have brug for livsreddende ernæringsstøtte de næste 12 måneder.

Nu hvor vinteren nærmer sig, er det WFP's mest presserende opgave at få fødevarer ind i landet, og at præpositionere dem på strategiske steder. Når først sneen sætter ind, vil vejene være afskåret og befolkningerne isolerede. På dette tidspunkt vil WFP's fødevarebistand være den eneste livline for mange afghanske familier.

Det internationale samfund er nødt til at gøre en særlig indsats for at afværge en humanitær katastrofe. WFP har et akut behov for 10,2 milliarder DKK i løbet af de næste seks måneder for at hjælpe mennesker i nød i Afghanistan.

 

Hvad WFP gør for at hjælpe i katastrofen i Afghanistan

Fødevare- og ernæringsbistand
WFP yder ubetinget, beriget og ernæringsmæssigt afbalanceret fødevarebistand til mennesker i nød i landet. 23 millioner mennesker har hidtil fået hjælp fra WFP i 2022. Vores målrettede program for supplerende ernæring har hjulpet over 500 000 gravide og ammende kvinder og over 1 million børn under 5 år der lider af eller er i risiko for underernæring.
Fælles tjenester
FN's Humanitære Flytransporttjeneste (UNHAS), der forvaltes af WFP, leverer en regional luftbro, der forbinder Pakistan og Tadsjikistan med Kabul, og indenrigsflyvninger i hele landet for at transportere humanitære hjælpearbejdere til krisens frontlinjer. UNHAS har foretaget 2 497 flyvninger i 2021 og har transporteret 13 577 passagerer fra 153 humanitære organisationer.

Sådan kan du hjælpe

Det internationale samfund er nødt til at gøre en særlig indsats for at afværge en humanitær katastrofe. WFP har et akut behov for 1,288 milliarder DKK for at assistere befolkningen indtil årets udgang.
Giv et bidrag