Skip to main content

For FN’s World Food Programme (WFP) er det en selvfølgelighed at reagere på nødsituationer – uanset årsag eller sted.

COVID-19-pandemien har ændret verden, som vi kendte den, og haft store konsekvenser for menneskeliv og økonomiske aktiviteter. Den hurtige globale spredning truer med at ramme millioner af mennesker, der allerede er sårbare på grund af fødevareusikkerhed, underernæring og følgerne af konflikt og andre katastrofer.

For at begrænse epidemiens indvirkning på de 138 millioner mennesker, som WFP har til hensigt at bistå i år, tilpasser WFP sin planlægning for at sikre, at disse mennesker fortsat vil kunne modtage den assistance, de har brug for.

COVID-19 har forårsaget globale forstyrrelser i de transportsystemer og -forbindelser, som nødhjælpsarbejdere og humanitært mandskab normalt ville benytte for at nå frem til kriseområder. WFP har mange års erfaring og stor ekspertise inden for beredskab samt logistik og forsyningskæde og arbejder tæt sammen med Verdenssundhedsorganisationen, FN-systemet, NGO-samfundet og regeringer. Derudover bruger WFP sin logistiske kapacitet og ekspertise til at træde til og levere tjenester i områder, hvor der for øjeblikket ikke er muligheder for erhverv. Dette sikrer, at afgørende humanitært udstyr og personale kan komme frem til de steder, som har størst behov for dem.

WFP stiller også sin ekspertise inden for dataindsamling og -analyse, støtte til politik og lobbyarbejde samt tjenesteydelser til rådighed for regeringers strategier for at adressere de længere konsekvenser af pandemien.

Dette inkluderer samarbejder med regeringer for at: styrke og udvide programmer for social beskyttelse for at tackle fattigdom, fødevareusikkerhed og underernæring; opretholde fødevareproduktion, handel, distribution og forbrug; støtte nationale sundhedssystemer gennem forbedrede forsyningskæder, dataindsamling og målrettede ernæringstjenester for de mest sårbare; og sørge for alternativer til skolemåltidsprogrammer i områder, hvor uddannelsesaktiviteter er blevet suspenderet i kølvandet på pandemien.