Skip to main content

FN's World Food Programme (WFP) er verdens ledende humanitære organisation med fokus på udryddelse af sult i hele verden. WFP leverer fødevarehjælp i katastrofesituationer og samarbejder med lokalsamfund for at forbedre ernæringstilstanden og opbygge modstandskraft.

Mens det internationale samfund har forpligtet sig til at udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedre ernæring inden 2030, har en ud af ti mennesker verden over stadig ikke nok at spise. Fødevare- og fødevarerelateret bistand er central i kampen for at bryde den onde cirkel af sult og fattigdom.

WFP blev tildelt Nobels fredspris i 2020 for sin indsats for at bekæmpe sult, for sit bidrag til at forbedre forholdene for fred i konfliktramte områder og for at fungere som en drivkraft i bestræbelserne på at forhindre brugen af sult som et våben i krig og konflikt.

I 2022 støttede WFP omkring 160 millioner mennesker, hvilket er et historisk højt tal.

På en hvilken som helst dag har WFP 6.500 lastbiler, 20 skibe og 140 fly på farten for at levere fødevare- og anden assistance til de, der har mest brug for det. Disse tal er baggrunden for WFP’s unikke omdømme som en nødhjælpsorganisation, der får jobbet udført i selv de sværeste områder.

WFP’s indsatser fokuserer på  katastrofehjælp, genopbyggelse efter katastrofer samt udviklingsbistand og særlige operationer. To tredjedele af WFP's arbejde er i konfliktramte lande, hvor mennesker har tre gange større sandsynlighed for at blive underernærede end de, der bor i lande uden konflikt. 

I katastrofer er WFP ofte først på stedet med fødevareassistance til ofrene for krig, civil konflikt, tørke, oversvømmelse, jordskælv, orkaner, fejlslagen høst og naturkatastrofer. Når katastrofen aftager, hjælper WFP lokalsamfund med at genopbygge ødelagte liv og levevilkår. WFP arbejder også på at styrke modstandskraften for mennesker og lokalsamfund, der er påvirket af langvarige kriser, ved at anvende et udviklingsmæssigt perspektiv i vores humanitære indsatser.

WFP's udviklingsprojekter fokuserer på ernæring, særligt for mødre og børn. Fejlernæring afhjælpes fra de tidligste stadier af livet gennem programmer, der fokuserer på de første 1.000 dage – fra undfangelse til et barns to års fødselsdag, og senere gennem skolemad.

WFP er den største humanitære organisation, der har skolemadsprogrammer verden over og har haft det i mere end 50 år. I 2022 leverede WFP næringsrige måltider, skolesnacks eller madrationer til 20 millioner børn.

I 2022 udbetalte WFP 3,1 milliarder dollars i kontantbaserede overførsler til næsten 49 millioner modtagere. Ved at købe maden tættest muligt på der, hvor behovet er, kan WFP spare tid og penge på transportomkostninger og hjælpe med at understøtte lokale økonomier. WFP imødekommer i stigende omfang folks fødevarebehov gennem kontantbaserede overførsler, som lader mennesker vælge og købe deres egen mad lokalt.

WFP er også ansvarlig for tjenesteydelser til hele det humanitære samfund, herunder lufttransport af passagerer gennem  FN’s Humanitære Flyservice (UNHAS), som flyver til mere end 280 steder verden over.

WFP er udelukkende finansieret af frivillige bidrag, og i 2022 indsamlede WFP et rekordstort beløb på 14,1 milliarder dollars i bidrag. WFP har over 23.000 ansatte på verdensplan, hvoraf næsten 90 procent er baseret i de lande, hvor organisationen yder bistand.

WFP ledes af en bestyrelse bestående af 36 medlemmer. De arbejder tæt sammen med deres to Rom-baserede søsterorganisationer, FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD). WFP arbejder sammen med mere end 900 nationale og internationale NGO'er om at yde fødevareassistance og bekæmpe de underliggende årsager til sult.