Skip to main content

FN's World Food Programme (WFP) er verdens ledende humanitære organisation med fokus på udryddelse af sult i hele verden. WFP leverer fødevarehjælp i katastrofesituationer og samarbejder med lokalsamfund for at forbedre ernæringstilstanden og opbygge modstandskraft.

Mens det internationale samfund har forpligtet sig til at udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedre ernæring inden 2030, har en ud af ni mennesker verden over stadig ikke nok at spise. Fødevare- og fødevarerelateret bistand er central i kampen for at bryde den onde cirkel af sult og fattigdom.

WFP blev tildelt Nobels fredspris i 2020 for sin indsats for at bekæmpe sult, for sit bidrag til at forbedre forholdene for fred i konfliktramte områder og for at fungere som en drivkraft i bestræbelserne på at forhindre brugen af sult som et våben i krig og konflikt.

I 2019 bistod WFP 97 millioner mennesker – det største antal siden 2012 – i 88 lande.

På en hvilken som helst dag har WFP 5.600 lastbiler, 30 skibe og næsten 100 fly på farten for at levere fødevare- og anden assistance til de, der har mest brug for det. Hvert år fordeler WFP omkring 15 milliarder rationer til en gennemsnitspris per ration på knap DKK 4. Disse tal er baggrunden for WFP’s unikke omdømme som en nødhjælpsorganisation, der får jobbet udført i selv de sværeste områder.

WFP’s indsatser fokuserer på  katastrofehjælp, genopbyggelse efter katastrofer samt udviklingsbistand og særlige operationer. To tredjedele af WFP's arbejde er i konfliktramte lande, hvor mennesker har tre gange større sandsynlighed for at blive underernærede end de, der bor i lande uden konflikt. 

I katastrofer er WFP ofte først på stedet med fødevareassistance til ofrene for krig, civil konflikt, tørke, oversvømmelse, jordskælv, orkaner, fejlslagen høst og naturkatastrofer. Når katastrofen aftager, hjælper WFP lokalsamfund med at genopbygge ødelagte liv og levevilkår. WFP arbejder også på at styrke modstandskraften for mennesker og lokalsamfund, der er påvirket af langvarige kriser, ved at anvende et udviklingsmæssigt perspektiv i vores humanitære indsatser.

WFP's udviklingsprojekter fokuserer på ernæring, særligt for mødre og børn. Fejlernæring afhjælpes fra de tidligste stadier af livet gennem programmer, der fokuserer på de første 1.000 dage – fra undfangelse til et barns to års fødselsdag, og senere gennem skolemad.

WFP er den største humanitære organisation, der har skolemadsprogrammer verden over og har haft det i mere end 50 år. I 2019 sørgede WFP for skolemad til mere end 17,3 millioner børn i 50 lande – ofte i de områder, der er sværest at nå.

I 2019 købte WFP 4,2 millioner ton mad. Ved at købe maden tættest muligt på der, hvor behovet er, kan WFP spare tid og penge på transportomkostninger og hjælpe med at understøtte lokale økonomier. WFP imødekommer i stigende omfang folks fødevarebehov gennem kontantbaserede overførsler, som lader mennesker vælge og købe deres egen mad lokalt.

WFP er også ansvarlig for tjenesteydelser til hele det humanitære samfund, herunder lufttransport af passagerer gennem  FN’s Humanitære Flyservice (UNHAS), som flyver til mere end 280 steder verden over.

WFP er udelukkende finansieret af frivillige bidrag, og i 2019 modtog WFP DKK 50,7 milliarder. WFP har 20.000 ansatte verden over, hvoraf over 90 procent befinder sig i de lande, hvor organisationen yder assistance.

WFP ledes af en bestyrelse bestående af 36 medlemmer. De arbejder tæt sammen med deres to Rom-baserede søsterorganisationer, FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD). WFP arbejder sammen med mere end 1.000 nationale og internationale NGO'er om at yde fødevareassistance og bekæmpe de underliggende årsager til sult.