Skip to main content

Et stigende antal væbnede konflikter, forringet sikkerhed, fattigdom og klimaforandringer udgør en reel trussel mod landene i det centrale Sahel. Angreb på civile og infrastruktur og konflikt mellem staten og ikke-statslige væbnede grupper har ført til massive befolkningsfordrivelser i Burkina Faso, Mali og Niger.

Mennesker, der er blevet fordrevet, har akut behov for nødhjælp. De fleste af værtssamfundene er dårligt stillede og ekstremt sårbare. Fødevarebehovet vokser i en tid, hvor humanitær adgang bliver stadig mere udfordrende.

Voksende usikkerhed truer de fortjenester, der er opnået i forskellige sektorer, herunder fødevaresikkerhed og ernæring, og har konsekvenser for fødevarer og handelsstrømme. Det centrale Sahel havde knap kommet sig efter den akutte fødevarekrise i 2018, førend mange familier blev udsat for vold.

Hurtig humanitær indsats er afgørende for at redde liv. Det er en enorm udfordring at imødekomme de stigende humanitære behov og samtidig sikre de fremskridt, der er opnået i forhold til samfundets modstandsdygtighed i de seneste år.

FN’s World Food Programme bestræber sig på at kombinere livreddende humanitære indsatser med øgede investering i aktiviteter, der bidrager til større beskæftigelse, gendannelse af økosystemer, flere arbejdspladser og social samhørighed med det formål at ændre levemåde, stoppe sult, mindske usikker migration, uddanne unge mennesker og nedtone konflikter.

WFP's finansieringsbehov i det centrale Sahel er på mere end DKK 1,1 milliard frem til marts 2021.

Hvad WFP gør for at hjælpe i katastrofen i det centrale Sahel

Burkina Faso
WFP’s indsatser inkluderer: Nødhjælp til internt fordrevne, værtssamfund, flygtninge og mennesker, der er berørt af den magre sæson; skolemåltider herunder støtte til et lokalt yoghurtproduktionsprojekt; behandling og forebyggelse af underernæring; fødevarehjælp til små landbrug; støtte til værdikæder; mikro- og makroforsikring; national kapacitetsudvikling; levering af informations- og kommunikationsteknologi, logistik og anden støtte til partnere efter behov.
Mali
Ligesom andre lande i Sahel, oplever Mali høje niveauer af fødevare- og ernæringsusikkerhed i forbindelse med ugunstige vejrforhold for landbruget og udbredt fattigdom. Situationen forværres af konflikt. WFP leverer indsatser, der spænder fra beredskabsbehandling til styrkelse af samfundets modstandsdygtighed.
Niger
WFP bistår kriseramte befolkninger, herunder flygtninge og internt fordrevne, og leverer fødevarehjælp, skolemåltider og næringsrig mad til børn. WFP støtter også sårbare børn i løbet af skoleåret med skolemadsaktiviteter, der øger den lokale produktion. WFP har med succes implementeret livsforandrende projekter, herunder udvikling eller rehabilitering af økonomien, implementeret klimatiltag og opbygget lokale markeder.

Sådan hjælper du

Giv et bidrag i dag og giv livreddende mad til familier, som har mest brug for det.
Støt os