Skip to main content

Siden Taliban overtog magten, er den humanitære krise i landet blevet endnu mere kompleks og alvorlig. Tab af arbejdspladser, mangel på kontanter og stærkt stigende priser medfører en ny klasse mennesker som sulter i Afghanistan. 14 millioner afghanere - en ud af tre - stod allerede over for alvorlig sult, og nu har 95 % af familierne ikke nok mad. Det er en stigning på 15 procent på blot en måned.

Landet er på randen af økonomisk sammenbrud, den lokale valuta er på et historisk lavt niveau og fødevarepriserne stiger.

Akut fejlernæring overstiger grænseværdierne i 27 ud af 34 provinser og dette forventes at forværres. Næsten halvdelen af børn under 5 år og en fjerdedel af gravide og ammende kvinder forventes at have brug for livsreddende ernæringsstøtte de næste 12 måneder.

Nu hvor vinteren nærmer sig, er det WFP's mest presserende opgave at få fødevarer ind i landet, og at præpositionere dem på strategiske steder. Når først sneen sætter ind, vil vejene være afskåret og befolkningerne isolerede. På dette tidspunkt vil WFP's fødevarebistand være den eneste livline for mange afghanske familier.

Det internationale samfund er nødt til at gøre en særlig indsats for at afværge en humanitær katastrofe. WFP har et akut behov for 1,288 milliarder DKK for at assistere befolkningen indtil årets udgang.

 

Hvad WFP gør for at hjælpe i katastrofen i Afghanistan

Fødevare- og ernæringsbistand
WFP yder ubetinget, beriget og ernæringsrigtig fødevarebistand. Siden begyndelsen af 2021 har WFP ydet fødevarer og ernæringsstøtte til 6,9 millioner mennesker, herunder 455.500 internt fordrevne. Vores målrettede program for supplerende ernæring har hjulpet 350.000 gravide og ammende kvinder og 722.000 børn fra at lide af underernæring.
Fælles tjenester
WFP's humanitære flyvninger er genoptaget, og flyver nu til Kabul og andre destinationer for at betjene hele det humanitære samfund. UNHAS' passagerflyvning har brug for 16 mio. DKK, mens WFP's fragtfly har brug for 77 mio. DKK. Disse fælles tjenester er af afgørende betydning for den humanitære indsats i Afghanistan og skal finansieres i passende omfang.

Sådan kan du hjælpe

Det internationale samfund er nødt til at gøre en særlig indsats for at afværge en humanitær katastrofe. WFP har et akut behov for 1,288 milliarder DKK for at assistere befolkningen indtil årets udgang.
Donate now