Skip to main content

Verden står over for en global sultkrise af hidtil usete dimensioner.

På blot to år er antallet af mennesker der står over for eller er i risiko for akut fødevareusikkerhed steget fra 135 millioner i 53 lande før pandemien til 345 millioner i 82 lande i dag.

Krisen, der er drevet af konflikter, klimachok og COVID-19, forværres i takt med at krigen i Ukraine øger omkostningerne til fødevarer, brændstof og gødning. Millioner af mennesker kæmper for at få mad på bordet og drives tættere på hungersnød. 

Vi står ved en kritisk skillevej. Vi er nødt til at løfte udfordringen med at opfylde folks umiddelbare fødevarebehov og samtidig støtte programmer, der opbygger modstandsdygtighed på lang sigt. Alternativet er sult i et katastrofalt omfang.

WFP prioriterer en nødhjælpsindsats for at forhindre at millioner af mennesker dør af sult og for at hjælpe med at opbygge og stabilisere nationale fødevaresystemer og tilhørende forsyningskæder. Vi sigter mod at støtte 152 millioner mennesker som lider af fødevareusikkerhed i 2022, hvilket er en betydelig stigning i forhold til 128 millioner i 2021. Vi diversificerer vores leverandørbase, fremmer lokale fødevareindkøb og forhandler om humanitær adgang og eksportfritagelser.

Vores operationelle behov er nu på et historisk højt niveau på DKK 153,9 mia., med bekræftede bidrag på DKK 33.6 mia. (eller 22 procent) ved udgangen af juni.

WFP har en plan for 2022 - den mest ambitiøse i sin historie - men har brug for fornyede og større forpligtelser for at hjælpe millioner af mennesker med at redde dem fra katastrofer. Vi står over for en tredobbelt fare: driftsomkostningerne stiger, antallet af akut sultne mennesker stiger til et hidtil uset niveau, og donorerne er presset af mange krav. Uden yderligere ressourcer vil WFP være tvunget til at fortsætte drastiske prioriteringer i mange af de lande hvor vi opererer, herunder blandt humanitære kriser.