Skip to main content

Rwanda: Når madspild mindskes stiger bønders indkomst

Yvette Musabyimana
, FN's World Food Programme

Sådan hjælper WFP småbønder med at håndtere tab efter høst, og øger deres adgang til markeder.

1*UiEPqjy_gHkzLy34ZH39aw.jpeg
Foto: WFP/ Jonathan Eng

I verdens rigere lande sker madspildet på tallerkenen. I de fattigere land er problemet anderledes. Her sker madspildet under produktionen, høsten, forarbejdningen og opbevaringen. Samtidig lider 815 millioner mennesker af sult. For at reducere madspild, er det afgørende at effektivisere produktionen, mindske tab efter høsten og forbinde bønderne til markederne. Derfor har WFP lanceret 'Farm to Market Alliance' (FtMA).

FtMA engagerer småbønder. Med hjælp fra WFP og andre medlemsorganisationer, er målet at øge produktivitet, overskud og opbygge modstandsdygtighed. Ved at hjælpe småbønder til at blive troværdige forretningspartnere, vil de kunne producere mere og øge salget — og dermed øge deres indkomst.

1*bF0dJawRJkQ0Af_iTxQncQ.jpeg
David Hagenimana har sat sig i skygge for at skrælle majs i. Det tager lang tid, da dette kooperativ har solgt over 3000 tons majs. Foto: WFP / Jonathan Eng

Landbrug er en vigtig indtægtskilde i Rwanda — omkring 70 procent af befolkningen arbejder inden for landbrugssektoren. Rwanda er også et af de tættest befolkede lande i Afrika — jord er begrænset, og det er derfor vigtigt at øge produktionsniveauet.

Kooperativet COMANYA Nyanza i det sydlige Rwanda er en af de partnere, som har tilsluttet sig alliancen FtMA. Kooperativet producerer tonsvis af majs, og alliancen har resulteret i en stigning i både produktion, salg og indkomst for kooperativets medlemmer. Kooperativet involverer over 2.000 småbønder ti forskellige steder.

"FtMA har forbundet os til markederne og givet os træning i god landbrugspraksis. De har også hjulpet os med at reducere det madspild som sker efter høsten," forklarer kooperativets vicepræsident Uwimana Leonille.

Tab efter høst er et stort problem for fødevareproduktionen i Rwanda, men løsningen er overraskende enkel. En af WFP's løsninger er at sælge lagersiloer til nedsat pris, til kooperativerne. "Før gik næsten 30 procent af vores høst til spilde. Efter den træning, vi har modtaget fra WFP, er vi nu nede på omkring 10 procent," siger Uwimana Leonille stolt.

Partnerskabet indebærer mere end god landbrugspraksis. FtMA forbinder bønder til markeder og hjælper dem med at etablere kontakt og fastsætte rigtige priser. Forholdet og tilliden mellem køberne og bønderne opbygges over tid. Tillid kan føre til øget investering, og mere bæredygtig produktion og salg.

For at gøre produktionen mere effektiv, har køberne i dette kooperativ foretaget en investering til udlån af en maskine, som afskaller majs. Tidligere blev majs afskallet manuelt, og den langsommelige behandling førte ofte til en forringelse af kornkvaliteten. Nu kan denne proces ske i en brøkdel af tiden.

1*WHzu3rdiPa-yHYZn1OI0Ow.jpeg
Ved at bruge en maskine til at afskalle majsene, gøres produktionen ikke kun hurtigere men øger også kvaliteten. Foto: WFP / Jonathan Eng

FtMA er en af de måder WFP hjælper mennesker at blive mere modstandsdygtige og selvforsynende. Resultatet er ikke kun en stigning i produktion, overskud og god landbrugspraksis. Hvad der er endnu vigtigere, er at det er en vej ud af fattigdom. Yvette Musabyimana, Clementine Unamahoro, Fideline Ayinkamiye og Xaverine Cyiza har alle oplevet de positive effekter af partnerskabet.

"Jeg er kommet ud af fattigdommen takket være partnerskabet med FN's Fødevareprogram"

1*pYq76Z6Kn4V6Yfp_a9qeTQ.jpeg
Yvette Musabyimana er 25 år gammel og har tre børn. Yvettes majsudbytte er nu større, og hendes fortjeneste er steget. Foto: WFP / Jonathan Eng

Clementine Uwamahoro

"Jeg kan nu betale skolegebyrer så mine børn kan komme i skole, og jeg har råd til at give dem mad"

1*Nr9yfQxGHO87rjQgeIS5-A.jpeg
Clementine Uwamahoro er 28 år gammel og har tre børn. Clementine har købt husdyr, som gøder jorden og dermed øges produktionen endnu mere. Den store forandring for hende er vejen til at blive selvforsynende. Foto: WFP / Jonathan Eng

Fideline Ayinkamiye

"Min indkomst er steget, jeg og min familie har nu råd til at betale for sygesikring. Det er ikke længere et økonomisk problem, hvis vi bliver syge, vi kan gå til lægen og få hjælp''

1*78RGbZvL6GjGZRiihjGaVw.jpeg
Fideline Ayinkamiye er 28 år gammel. Hun husker tiden før FtMA blev oprettet. De havde ikke adgang til bæredygtige markeder. Kooperativet var her før og har altid produceret majs, men majsene blev solgt til en meget lavere pris. Efter at have tilmeldt sig FtMA, har de nu en kontrakt, og priserne fastsættes efter forhandlinger med køberne. Foto: WFP / Jonathan Eng

Xaverine Cyiza

"Jeg har arbejdet som landmand i 60 år. Siden vi tilmeldte os partnerskabet med FtMA, har der været en stor stigning i udbytte og indkomst. Jeg har nu råd til en sygesikring"

1*ZM1stKIjySDgGcmwaWSadw.jpeg
83-årige Xaverine Cyiza arbejder stadig i markerne. Hun har set hvordan hendes udbytte er steget, og hvordan kooperativet fik bedre adgang til markedet. Foto: WFP / Jonathan Eng

WFP er en af otte globale medlemmer af alliancen Farm to Market Alliance (FtMA). Det blev dannet for at forbinde småbønder med lokale og regionale markeder. De øvrige medlemmer er: Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), Bayer Crop Science AG, Grow Africa, the International Finance Corporation (IFC), Rabobank, Syngenta Crop Protection AG og Yara International ASA.

Formålet med FtMA er at omdanne eksisterende landbrugspraksis gennem fire strategiske initiativer: at give småbønder adgang til overkommelig finansiering, uddannelse, stabile markeder, effektiv opbevaring af høst og andre teknologiske fremskridt inden for landbruget. Ved at igangsætte denne omfattende værdikæde, er målet med FtMA at styrke 1,5 millioner småbønder, i over 10 lande inden 2022. FtMA opererer i Kenya, Rwanda, Tanzania og Zambia.

For mere information, besøg: https://farmtomarketalliance.com/

Støt WFP's arbejde I DAG.