Skip to main content

Niger viser hvordan WFP og partnere kan ændre liv i Afrikas Sahel-område

På baggrund af dystre nye resultater om sult bidrager et holistisk initiativ til at opbygge fødevaresikkerhed og modstandsdygtighed over for forbundne chok
, Pamela Gentile
A woman waters a community garden under a baking sun in Satara, Niger. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
En kvinde vander en fælles have under sol i Satara i Niger. Foto: WFP/Souleymane Ag Anara

Det er ikke engang middag i Satara, en fjerntliggende landsby i Nigers sydvestlige Tillaberi-region, og termometeret er allerede tæt på 40 grader celsius. Den ubefæstede vej til landsbyen er ujævn og sandet. For de mennesker der bor her er vejen og den intense varme en del af hverdagen.

De høje temperaturer har ikke afholdt Foureyratou Saidou, en enlig mor til fire børn og nyligt blevet enke, fra at passe den fælles have ved siden af landsbyen. Gevinsterne er det hele værd.

"I denne have dyrker og høster vi nu løg, tomater, salat og andre grøntsager som vi spiser og som vi kan sælge på det lokale marked," siger hun. "Før havde vi ikke meget at leve for. Nu har vi og vi ønsker ikke at rejse væk."

Thanks to a WFP-supported community gardening project in Satara, Niger, participants like Foureyratou Saidou are seeing their incomes grow, along with their hopes for the future. Photo: WFP/Pamela Gentile
Takket være et WFP-støttet fælles haveprojekt i Satara i Niger oplever deltagere som Foureyratou Saidou, at deres indkomst stiger og at deres håb for fremtiden vokser. Foto: WFP/Pamela Gentile

Foureyratou er blandt de tusindvis af landbrugere, der får gavn af FN's World Food Programme (WFP) Integrated Resilience Programme, der blev lanceret for næsten ti år siden i Niger og fire andre Sahel-lande (Burkina Faso, Tchad, Mali og Mauretanien).

Initiativet, der støtter Nigers regerings nationale prioriteter og er udarbejdet i partnerskab med flere FN- og ikke-statslige partnere, dækker her områder som rehabilitering af jorden, diversificering af levebrød, skolemåltider, ernæringsinterventioner og forbedret landbrugsproduktion og markedsadgang.

Indtil videre har det hjulpet tre millioner mennesker i hele Sahel-regionen - herunder 1,8 millioner i 2.000 landsbyer i Niger alene sidste år - til bedre at forberede sig på og komme sig efter mange forskellige forbundne chok, herunder klimaændringer, jordforringelse, stærkt stigende priser og konflikt.

Women sell their garden surplus at a local market in Niger's Tillaberi region. Photo: WFP/Pamela Gentile
I Niger modtager 1,8 millioner mennesker støtte fra WFP's integrerede program for modstandsdygtighed. Foto: WFP/Pamela Gentile

Disse resultater er endnu vigtigere i dag da nyligt offentliggjorte ekspertresultater viser at den akutte fødevareusikkerhed i Sahel-området forventes at nå et 10-års højdepunkt i juni. I Niger forudsiger resultaterne at omkring 3,3 millioner mennesker vil være akut sultne i den magre sæson i juni-august hvilket er en stigning fra 2,5 millioner nu. 

"At vende disse tal kræver ikke kun kortsigtede tiltag men frem for alt at aktørerne går sammen om at gennemføre mere bæredygtige og transformative løsninger i en virkningsfuld skala", siger Jean-Noel Gentile, landedirektør for WFP Niger. "Gennem vores integrerede resiliensprojekter giver WFP sammen med regeringen og partnere sårbare befolkningsgrupper mulighed for at få de redskaber de har brug for, for at trives."

Opskalering

WFP har optrappet sine resiliensaktiviteter i Niger efter at resultaterne viste at de har genoprettet naturressourcerne, øget landbrugsindtægterne, reduceret migration og konflikter om begrænsede ressourcer og forbedret uddannelse og ernæring.

"Det hele starter med jorden", siger Volli Carucci, der leder WFP's program for modstandsdygtighed. "Uden produktiv jord er der ingen fødevareproduktion. Jorden er udgangspunktet for modstandsdygtige fødevaresystemer som lokalsamfundene kan stole på."

An aerial view of WFP-supported community gardens in Niger's Tillaberi region, which are part of a broader, multi-partner Sahel resilience initiative. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara 
Et flyfoto af WFP-støttede fælleshaver i Tillaberi-området i Niger, som er en del af et bredere initiativ der omfatter flere partnere til at styrke modstandsdygtigheden i Sahelområdet. Foto: WFP/Souleymane Ag Anara

Det er tilfældet i Satara hvor et WFP-støttet initiativ til fælles havebrug har forvandlet den engang ufrugtbare jord. 

Foureyratou er nu et stolt medlem af et markedskooperativ i landsbyen som sælger havens overskud - ud over det som medlemmerne beholder til at brødføde deres familier - på det lokale marked. Overskuddet går tilbage til investeringer på landsbyplan for at forbedre jordens produktivitet. Det er blot et af mange eksempler på at WFP skaber bedre forbindelser mellem landbrugere og markeder hvilket øger deres overskud og den generelle adgang til fødevarer.

Mens især mange mænd har forladt landsbyer som Satara for at søge arbejde, ser Foureyratou nu grunde til at blive. 

"Jeg arbejder for mine børns sundhed og for at give dem mulighed for at studere og blive i vores landsby", siger hun. "Jeg ønsker at haven bliver større så vi har mere at sælge og mere indkomst at investere i familien og i samfundet."

Trees growing in half moons in Satara, Niger. The technique helps absorb rainwater and replenish the earth. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
Træer, der vokser i halvmåner i Satara, Niger. Teknikken hjælper med at absorbere regnvand og genopbygge jorden. Foto: WFP/Souleymane Ag Anara

Også andre steder er der forandringer på vej. I regioner hårdt ramt af fødevarekrisen havde 80 procent af de landsbyer der var omfattet af WFP's resiliensaktiviteter ikke brug for humanitær bistand sidste år, viser undersøgelser - i modsætning til andre landsbyer i de samme områder der havde brug for humanitær bistand. Det svarer til ca. en halv million mennesker der ikke havde brug for nødhjælp, eller ca. DKK 207 millioner i besparelser takket være de flerårige investeringer i opbygning af modstandsdygtighed fra WFP og vores partnere.

Programmerne, som også fremmer kvinders deltagelse og styrkelse af deres indflydelse finder sted i hele landet. Men fokus er i høj grad rettet mod områder med den største fødevareusikkerhed som ofte er udsat for konflikter eller huser store koncentrationer af fordrevne mennesker hvilket øger efterspørgslen efter begrænsede ressourcer.

Women work on a WFP land rehabilitation project in Niger, which promotes reforestation and delivers products like fodder that participants can sell. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
Kvinder arbejder på et WFP-projekt til genopretning af jord i Niger, som fremmer genplantning af skov og leverer produkter som deltagerne kan sælge. Foto: WFP/Souleymane Ag Anara

Initiativerne omfatter genopretning af jorden ved hjælp af teknikker som f.eks. at grave "halvmåne", der forsinker og opsamler regnvandsstrømmen hvilket bidrager til at nære jorden og forbedre plantevæksten. Indtil videre er mere end 233.000 hektar blevet genoprettet siden initiativets start i 2014. WFP planlægger nu at udvide til nye områder og udstyre flere mennesker med de værktøjer de har brug for.

Fællesskabsmodel

Omkring landsbyen Gaffati i det sydøstlige Niger deltager f.eks. ca. 300 mennesker i et WFP-støttet genplantningsprojekt, hvor akacietræer, indfødte buske og græs til foder vokser frem i et område der er blevet ufrugtbart på grund af sæsonbestemt tørke, oversvømmelser, overgræsning og andre skadelige metoder. 

Deltagerne har diversificeret deres indkomst ved at sælge foderet. Med de ekstra penge er der færre mennesker der flytter væk for at søge arbejde og der er åbnet nye fødevarebutikker i landsbyen.

Ud over at tilbyde uddannelse i landbrug og træplantningsteknikker støtter WFP og andre partnere også skolemåltider og behandling af fejlernæring samt sensibiliserer landsbyboerne om vigtige emner som husholdningshygiejne og amning.

Alia Issaka, who participated in a WFP-supported nutrition programme, says she wants to be a role model for women in her village. Photo: WFP/Pamela Gentile
Alia Issaka, som deltog i et WFP-støttet ernæringsprogram, siger, at hun ønsker at være en rollemodel for kvinderne i sin landsby. Foto: WFP/Pamela Gentile

"Jeg er fast besluttet på at lære andre kvinder alt det jeg har lært i de seneste år om hvordan man laver sunde og nærende måltider til vores børn og hvordan man passer på sig selv som mor," siger den 40-årige Alia Issaka, en enlig mor til otte børn, som er indskrevet i et ernæringsprogram på lokalt plan.

"Det er ikke let at være en rollemodel for samfundet", tilføjer Alia, som er leder af en lokal kvindeforening. "Men jeg føler et ansvar så flere kvinder kan deltage i beslutningstagningen og i forbedringen af deres families sundhed."

WFP og partnere har brug for yderligere ressourcer for at fortsætte med at opskalere og støtte Nigers regering med at øge rækkevidden og effekten af programmer til opbygning af modstandsdygtighed i hele landet.

Få mere at vide om WFP's arbejde i Niger.

Nu er
tiden til at handle

WFP afhænger udelukkende af frivillige bidrag, så hvert et bidrag tæller.
Støt os