Skip to main content

WFP’s bidrag til at forbedre forudsætningerne for fred - 2019

Author: WFP; SIPRI

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000120012/download/
Denne fælles rapport af SIPRI og WFP er baseret på feltforskning i El Salvador, Irak, Kirgisistan og Mali, og den undersøger, om WFP's arbejde bidrager til at forbedre forudsætningerne for fred.

Videnspartnerskabet mellem SIPRI og World Food Programme (WFP) blev skabt i 2018 og har til formål at vurdere, om WFP's indsatser bidrager til at forbedre forudsætningerne for fred, og i så fald forklare hvordan. På samme tid undersøges det, om indsatserne har uønskede negative konsekvenser. Denne rapport er den første publikation, der er kommet ud af dette partnerskab.

De stærkeste bidrag blev fundet i investeringer i genopbygning af levebrød, i opbygningen af gode forbindelser mellem staten og befolkningen, i naturressourceforvaltning samt metoder, som bygger på lokalsamfundenes deltagelse.