Skip to main content

State of School Feeding Worldwide 2020

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000123923/download/
Denne publikation indeholder en analyse af tilstanden af skolemåltidsprogrammer i 2020, den beskriver covid-19's indvirkning på skolemåltidsprogrammer rundt om i verden og præsenterer, hvad der kan gøres for at genoprette dette globale sikkerhedsnet.

Denne publikation fra FN's World Food Programme (WFP) indeholder en analyse af tilstanden af skolemåltidsprogrammer på verdensplan i 2020. En rapport om tilstanden af skolemåltider i hele verden blev første gang offentliggjort af WFP i 2013. Denne 2020-version følger et lignende format og bruger de bedste tilgængelige datakilder til at beskrive nøgleaspekter af dækning, implementeringspraksis og omkostningerne ved skolers sundheds- og ernæringsprogrammer over hele verden. Derudover er formålet med 2020-versionen at analysere retningen og omfanget af forandringer mellem 2013 og 2020 og, at give en statusmelding om fremskridt inden for evidens og forståelse af skolemåltidsprogrammer.

Rapporten, der længe har været planlagt, offentliggøres med en endnu større følelse af, at det haster, da udbruddet af covid-19-pandemien i februar 2020 gav et slag, der bragte en ende på et næsten årti med global vækst i skolefodringsprogrammer. Denne publikation indeholder en analyse af skolemåltidsprogrammerne før COVID-19-pandemien. Den beskriver de skader, som pandemien har forårsaget og præsenterer, hvad der kan gøres for at genoprette dette bemærkelsesværdige globale sikkerhedsnet – ikke kun for at komme tilbage til der hvor verden var i januar 2020, men for at komme stærkere tilbage.