Skip to main content

Nytænkning af emballage, reducering af affald

Det betyder miljømæssig bæredygtighed for verdens største humanitære organisation
, FN's World Food Programme

Eksperterne er enige om, at med det nuværende produktionsniveau af fast affald er verden på vej mod en miljøkatastrofe. En nytænkning af måden vi producerer, pakker og forbruger varer er blevet både en moralsk og økonomisk nødvendighed: vi opfordres til at reducere madspild og forbruget af engangsplast, genanvende det vi kan, og genbruge det som ikke længere kan anvendes. Men hvad betyder dette for en organisation som FN's World Food Programme (WFP)? På daglig basis leverer vi mad — sække med korn og bælgfrugter, flasker med vegetabilsk olie, kasser med kiks og poser med særligt næringsrige fødevarer — til millioner af mennesker over hele verden.

1*xA3IJkdNn_O7xk44qM0MCg.jpeg
Et fødevareuddelingssted i Yemen. WFP uddelte 3,8 millioner tons mad i 71 lande i løbet af 2017. Billede: WFP/Ahmed Basha

"Når du arbejder for at redde og ændre millioner af menneskers liv, ville det være selvmodsigende at gøre det på en måde, der skader miljøet," siger WFP's ekspert i emballage, Thibaut Mirieu de Labarre, Selvom emballage måske ikke er den første ting, man tænker på, når det kommer til WFP's arbejde, spiller det en central rolle. Det er vigtigt for bevaringen af fødevaresikkerheden og kvaliteten af de fødevarer, som bliver uddelt til mennesker i nød. Desuden forhindres madspild, hvilket sikrer, at et endnu større antal mennesker kan nås. "Vores valg er dikteret af behovet for at sikre, at vores fødevarer er sikre — dvs. at det ikke skader dem, som modtager det. Et andet hensyn er, at fødevarernes kvaliteter også forbliver intakte, så det ikke blot giver folk de livsnødvendige kalorier men også alle de nærringsstoffer, de skal bruge for at trives," fortsætter Thibaut Mirieu de Labarre. Dette er ikke en lille præstation, når man tænker på den intet mindre end dristige rejse for WFP's fødevarer: de rejser langt med fly, til søs og over land; de skal modstå høje temperaturer både under opbevaringen og transporten; og i ekstreme tilfælde — når alle andre veje er afspærrede, f.eks. under belejringer — kan de nedsmides fra fly.

1*_PyRuuhflDHl7lzYkyP2Rg.jpeg
Det tager WFP mellem 23 og 26 dage at transportere en last med fødevarer fra lageret i Lomé i Togo til et uddelingscenter i Zinger i Niger i den brændende varme på hullede, usikre veje. Billede: WFP/Simon Pierre Diouf

Derudover skal emballagen også svare til modtagernes behov. "De mennesker, som vi hjælper, er i hjertet af vores arbejde. Vi prøver at forstå deres behov og vaner, og vi bedømmer, hvad der bedst kan sikre deres værdighed," beretter Thibaut Mirieu de Labarre. WFP kigger for eksempel på at mindske størrelsen af de poser, som vi leverer Supercereal i, så det er lettere at transportere. Det er et nærende supplement, som anvendes til at bekæmpe fejlernæring. WFP har ændret emballagen af vores lipid-baserede ernæringstilskud fra ugentlige rationer i krukker til daglige rationer i poser.

1*AZvzfyuMvLDo51TpKZvV8g.jpeg
WFP har ændret emballagen af vores lipid-baserede ernæringstilskud for at øge brugervenligheden, hygiejnen og mindske madspild. Billede: WFP/Marco Frattini

"Poserne er lettere at anvende for mødrene og sikrer, at børnene modtager den rigtige mængde af de nærringsberigede fødevarer. Det sikrer også fødevaresikkerheden i situationer, som ofte er meget usikre," forklarer Thibaut Mirieu de Labarre. Ændringen har også haft andre positive effekter: den har nedsat transportomkostningerne og har formindsket produktions- og emballagespild. På den samme plads kan der nu transporteres 12 procent flere rationer. I realiteten udgører emballage kun 5 til 10 procent af ethvert produkts miljømæssige aftryk i løbet af dets fulde livscyklus. Derfor er det vigtigt også at reducere madspild og mængden af transport igennem varekæden. Alligevel kan betydningen af emballage ikke ignoreres set i lyset af størrelsen af WFP's operationer. "På grund af de svære forhold som WFP arbejder under, kigger vi på emballage- og affaldshåndtering, når det er muligt. Det gør vi gennem det velkendte udtryk: reducer, genanvend og genbrug," siger Thibaut Mirieu de Labarre. For WFP kan reduceringen tage mange forskellige former. Det kan være at bruge færre farver på emballagen for også at undgå blækforurening, når den smides ud eller at optimere tykkelsen af papkasserne. Det kan også være at overveje at fjerne det metalliske lag i husholdningsfilm for at forhindre frigivelsen af giftige dampe, hvis de brændes. Folk genanvender allerede i høj grad WFP's beholdere: sække og dunke bruges til at transportere andre ting, mens metallet fra stålbeholderne der indeholdt vegetabilsk olie anvendes til at bygge læ. WFP er fast besluttet på at bruge materialer, der er sikre for dem. "Vi går længere end det — vi kigger på, hvordan vi kan designe emballagen med genbrug i tankerne fra starten af. Vi overvejer papkasser, som kan bruges til at dyrke grøntsager i senere hen, eller som vil have ideer trykt på dem med, hvordan kasserne kan genanvendes, så de for eksempel kan blive til møbler eller legetøj," forklarer Thibaut Mirieu de Labarre.

"Vi vil også uddanne samfundet til at se værdien i emballage og give dem værktøjerne og midlerne til at realisere dette," tilføjer han. Det som ikke kan få et nyt liv, skal selvfølgelig ikke automatisk sendes til lossepladsen. Forskellige organisationer inklusiv FN fremmer genbrugsinitiativer i mange af de steder, hvor WFP arbejder. "Nøglen til succes er en koordineret tilgang. Alle nødhjælpsorganisationer har de samme udfordringer. Vi søger efter nye veje at mødes på for at dele både den bedste praksis for affaldshåntering og lokale initiativer. Den mængde affald vi producerer samlet set kan nå det kritiske niveau, som gør genbrug en god forretning for partnere i den private sektor. Bæredygtighed åbner op for den perfekte mulighed for partnerskaber og samarbejde," konkluderer Thibaut Mirieu de Labarre.

WFP samarbejder med den private sektor og akademiske partnere — for eksempel den ledende emballage-producent Amcor og Amsterdams universitet — og donorer som USAID. Formålet er at udvikle løsninger, som kan minimere tab, optimere omkostningerne og reducere de miljømæssige konsekvenser af WFP's emballage. WFP får i stigende grad sine fødevarer fra lokale leverandører i udviklingslandene, hvor love og regler ikke nødvendigvis er så veludviklede som i den globale nord. Derfor giver WFP støtte og træning til fødevareproducenter og emballagevirksomheder, så de kan leve op til WFP's standarder for sikkerhed og bæredygtighed.

Læs mere om WFP's klimaindsats her