Skip to main content

Fleksible og pålidelige midler er blandt WFP’s mest værdsatte aktiver

Aktivere en hurtig indsats
, FN's World Food Programme
1*k4KVnPXcHqKwPXI-ni8img.jpeg
WFP leverer sække med korn i området for beskyttelse af civile (POC) i Juba. Billede: WFP / IIban

Sidste år stod verden over for en hidtil uset krise med "fire truende hungersnødskatastrofer," hvoraf to af katastroferne var i Østafrika. I februar 2017 blev der erklæret hungersnød i dele af Sydsudan, da 100.000 mennesker var udsat for sult og yderligere 1 million mennesker var i fare.

Tre fejlslagne regnsæsoner resulterede i ødelæggende tørke, hvilket betød at truslen om hungersnød i Somalia var meget reel. Den fortsatte konflikt i Sydsudan sætter desuden et stort pres på nabolandene — med ca. 2.4 millioner sydsudanesiske flygtninge i regionen.

Imens disse katastrofer fik global opmærksomhed, var der også andre "glemte kriser" i regionen herunder tørken i Etiopien og Kenya samt stigende behov i Burundi. I 2017 bistod Verdensfødevareprogrammet (WFP) over 20 millioner sårbare og sultne mennesker i hele Øst- og Centralafrika.

WFP finansieres gennem frivillige bidrag og derfor har organisationen hele tiden til formål at øge de penge de modtager og hjælpe så mange mennesker i nød som muligt samtidig med at sikre værdi for pengene til sine partnere og donorer.

Fleksible og pålidelige midler er blandt WFP's mest værdsatte aktiver. WFP er afhængig af fleksible midler, for at sikre kontinuerlig beskyttelse og bistand til mennesker i kriser.

Da afstanden mellem behov og midler fortsætter med at vokse, er fleksibel finansiering — hvor donor bemyndiger beslutningen til WFP med beslutningen om hvor finansiering er mest nødvendig — uundværlig for at give WFP mulighed for at reagere effektivt på nødsituationer og styre programmer bedst.

Ved at dirigere fleksible midler til projekter med de mest presserende behov kan WFP sikre en grad af kontinuitet i sine aktiviteter og undgå ødelæggende brud i fødevareforsyningen til de mennesker, , som har behov. Det kan også bruges som katalysator for nye initiativer og skabe forbindelse til vigtige projekter, mens langsigtede igangværende forpligtelser afsluttes.

Det afspejler multilaterale donorers tillid til WFP's evne til at planlægge, prioritere og levere , at tillade WFP at allokere donationer i overensstemmelse med gældende prioriteringer.

WFP Øst- og Centralafrika takker alle multilaterale donorer for dette tidlidsvotum, der gjorde det muligt for os igennem hele året at bruge deres finansiering, hvor og når det var mest nødvendigt.

"Det humanitære samfunds styrke ligger i evnen til hurtigt og effektivt at reagere på kriser, og måske vigtigst af alt, muligheden for at være fleksibel," forklarer Ronald Sibanda, fungerende regional direktør for WFP Øst- og Centralafrika. "Vi er taknemmelige for alle bidrag fra vores donorer, det giver os fleksibilitet til hurtigt at hjælpe de mennesker, der er afhængige af os. Vores region har på første hånd flere gange oplevet behovet for at reagere hurtigt i det sidste år. "

WFP's top 10 multilaterale donorer: Australien, Canada, Danmark, Tyskland, Irland, Italien, Nederlandene, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Se listen over alle vores multilaterale donorer her.

Nedenfor er nogle eksempler på, hvordan fleksibel finansiering har hjulpet os med at redde og ændre liv hos sårbare mennesker i regionen.

Opretholdelse af skolemadsprogrammet i Djibouti

1*GQrMtzXjJvfn6ci_X1Fv3A.jpeg
Salsabila viser sit certifikat hvor hun vandt en præmie i WFP's tegnekonkurrence for børn. Billede: WFP / Miguel Tomas

I samarbejde med Djiboutis regering støtter WFP et skolemadsprogram, der gør det muligt for alle skolebørn i landdistrikter og halvbyområder i Djibouti at have adgang til grundskolen. Skolemad hjælper med at øge tilmeldingen og deltagelsen i skolerne. Mange børn i Djibouti er afhængige af WFP's skolemadsprogrammer som deres eneste sikre måltid hver dag, hvilket beskytter dem mod sult og underernæring.

Salsabila, 11 år gammel fra Dickhil i Djibouti, er en vinderne af WFP's globale tegne konkurrence for børn i 2017 og hun er et af de børn, som har fået gavn af disse programmer. Salsabila og 17.000 børn får en snack om morgenen og en varm frokostret. WFP giver også rationer af vegetabilsk olie til piger som Salsabila i klassetrinene tredje til femte, som de kan tage med hjem, for at opmuntre forældre til at sende deres døtre i skole.

1*SPtd2hwkjPKHq_S635CXFQ.jpeg
Salsabila viser sit certifikat hvor hun vandt en præmie i WFP's tegnekonkurrence for børn. Billede: WFP / Miguel Tomas

I 2015–16 efter El Niño vendte opmærksomheden fra donorerne til at reagere på konsekvenserne af tørken, og finansieringen af skolemåltidsprogrammet stod overfor et stort underskud i marts 2017. WFP var her i stand til at bruge den fleksible finansiering fra multilaterale donorer og forsat sikre, at børnene modtog varme måltider i skolen hver dag.

Opskalering af støtten til Somalia

1*jVwK4LmM0vM2_QMsT3JFAg.jpeg
Børn samler vand fra en tør flodseng. Billede: WFP/Prinsloo

I begyndelsen af 2017 stod over 3 millioner somaliere over for kritiske niveauer af sult på grund af vedvarende tørke i regionen. Da fødevare- og ernæringssituationen hurtigt forværredes, måtte WFP sammen med andre humanitære partnere handle hurtigt for at afværge en truende hungersnød. De fleksible midler tillod WFP at implementere og handle hurtigt og give nødhjælp, samtidig med at der blev opretholdt basale nødvendigheder, for at forhindre yderligere ødelæggelse. Den umiddelbare og målrettede indsats har bidraget til at afbøde katastrofens indvirkning på de mest sårbare grupper og beskytte de investeringerne, som blev foretaget inden for områder som udvikling af sundhed, uddannelse og infrastruktur.

Takket være brugen af både multilaterale og direkte midler lykkedes det WFP at firedoble fødevareassistancen og kontantoverførelserne på kun tre måneder og nåede dermed 2.3 millioner mennesker inden april 2017.

Læs mere om WFP's arbejde i Somalia med at afværge hungersnød.

Undgå nedskæringer i fødevarerationer i Rwanda

1*fU4LIprOpH34k1W7wBJFzw.jpeg
Beatrice modtager sin mad fra distributionscentret med datteren Emeline fastgjort til ryggen. Billede: WFP/Jonathan Eng

Beatrice modtager sin mad fra distributionscentret med datteren Emeline fastgjort til ryggen.

Beatrice Hagenimana ankom med sin familie til flygtningelejren Mahama i den østlige provins i Rwanda for to år siden.

"Vi var nødt til at forlade Burundi. Der var mennesker som ønskede at dræbe os, vi havde intet valg. Jeg vil virkelig gerne hjem igen, men det er ikke muligt. Situationen er stadig meget usikker," fortæller hun.

Siden 2015 har over 60.000 burundiske flygtninge krydset grænsen til Rwanda, de er flygtet fra vold og usikkerhed. Behovene er enorme, men når de store globale kriser er blevet for overvældende for donorlandendes kapacitet, begynder pengene at rinde ud.

"Livet i lejren er ikke nemt. Vi får mad fra WFP hver måned, men det er kun lige tilstrækkeligt. Nu får vi endnu mindre mad, og situationen blive værre. Det er meget svært at skaffe mad nok til min familie," forklarer Beatrice.

Det internationale samfund har været meget generøst, men finansieringsgabet forblev stort, og nedskæringer i rationerne til flygtningene var forestående. Med hurtig adgang til bidrag fra multilaterale donorer i slutningen af 2017 lykkedes det WFP kun at reducere rationerne med 10 procent i november og december 2017 (selv om yderligere nedskæringer på 25 procent var uundgåelige i de første måneder af 2018). Bidraget var også med til at opretholde fulde rationer for ernæringsstøtte til udsatte flygtninge, herunder børn under fem år, gravide og ammende mødre samt personer, der lever med hiv og tuberkulosepatienter.

I betragtning af at flygtningelejren i Rwanda er stærkt afhængig af humanitær fødevarehjælp i for at opfylde basale fødevarebehov, er WFP forhåbningsfuld omkring, at internationale bidrag atter vil give mulighed for hurtigt at vende tilbage til fulde rationer for flygtninge.

Læs mere om WFP's arbejde med at udrydde sult her