Skip to main content

En dag i livet som praktikant hos World Food Programme

, FN's World Food Programme

Har du nogensinde overvejet hvordan et praktikophold hos verdens største humanitære organisation ville være?

FN's World Food Programme er verdens førende humanitære organisation som assisterer 138 millioner mennesker i 83 lande. Gennem årene har adskillelige praktikanter fået indblik i én af verdens mest presserende problemstillinger — sult. Tre nordiske praktikanter fra forårssemestret 2020, Clara Korsgren, Pernille Meier og Susanna Hyartt, havde kun lige påbegyndt deres praktikforløb da COVID-19 ramte og udløste den største humanitære krise i WFP's historie. Her deler de deres erfaringer fra denne tid.

1*PRIYTiKyZJpmv9St_M8OYw.jpeg
Vidste du at FN har kontorer i København? FN Byen huser 11 agenturer og 1.500 medarbejdere, som alle arbejder for Agenda 2030

Hvordan ser en typisk dag ud hos World Food Programme?

Hver dag begynder med en overvågning af mediernes dækning i de nordiske lande af sult, underernæring og WFP's arbejde. Vi monitorerer også det politiske landskab for at holde os opdateret på udviklingssamarbejdsdebatten og de nordiske regeringers politikker, der er relevante for WFP's mandat. Vi producerer desuden digitalt indhold, der fortæller om World Food Programme's mål og resultater. Herunder indhold, som giver synlighed for de strategiske partnerskaber mellem de nordiske lande og WFP, og de resultater, vi opnår sammen med vores nordiske partnere. WFP's praktikanter deltager også i begivenheder og afholder præsentationer for at udbrede større kendskab til WFP's arbejde. Selvom dette aspekt af praktikforløbet var begrænset i foråret 2020 på grund af COVID-19, blev der afholdt adskillige online præsentationer og vi deltog i online forummer med for eksempel det svenske FN Forbund. I betragtning af, at en af World Food Programmes vigtigste opgaver er at reagere på pludselige katastrofer rundt om i verden, kan ikke alle vores opgaver planlægges på forhånd. For at give et eksempel; når WFP igangsætter en ny operation, er vi ansvarlige for, at nordiske medier får rettidig og oversat information. Derudover er vi ansvarlige for løbende at opdatere vores nordiske hjemmesider med de nyeste statistikker og oplysninger om WFP's operationer rundt om i verden.

Hvorfor ansøgte du om dette praktikophold hos World Food Programme?

1*TfZ6V0M573ws19LNgPfKfQ.jpeg
Dette semesters svenske praktikant Clara Korsgren studerer i øjeblikket Politik & Internationale Relationer på University of Cambridge i Storbritannien. Forud for sit praktikophold hos WFP deltog Clara Korsgren i et praktikforløb hos det svenske Udenrigsministeriums Afdeling for Internationalt Udviklingssamarbejde.

Clara: Via både mine studier og arbejdserfaringer har jeg udviklet en stor interesse for det internationale samfunds bestræbelser på at levere på 2030-dagsordenen og arbejde i grænselandet mellem humanitær bistand og udviklingssamarbejde. Efter at have lært om udviklingssamarbejde og FN-agenturer, herunder World Food Programme, fra en donorregerings perspektiv, tænkte jeg, at et praktikforløb hos WFP ville være en meget lærerig oplevelse.

Susanna: Jeg har en stor interesse i humanitære anliggender, særligt problemstillinger relateret til flygtninge. Jeg anså denne praktikplads som en mulighed for at udvide min viden og forståelse af realiteter og kompleksiteter ved humanitært arbejde, og hvordan dette arbejde relaterer sig til forskellige problematikker i hele verden — konflikt, tvungen migration og klimaforandringer, for at nævne nogle få. Jeg anså også denne praktikplads som en fremragende mulighed for at videreudvikle mine færdigheder som en effektiv og strategisk kommunikatør, da kommunikation er en vigtig del af arbejdet i en organisation som WFP.

Pernille: Praktikpladsen virkede interessant for mig, da det relaterede sig til mine tidligere erfaringer med at arbejde som frivillig projektleder og som praktikant hos en NGO. Det hang også sammen med de problematikker, jeg arbejdede med under min bachelorgrad, og min bredere interesse for international udvikling og humanitære problemstillinger. Derudover ansøgte jeg, da jeg finder WFP's mandat meget interessant med det dobbelte fokus på nødhjælp og langsigtet udvikling. Jeg anså et praktikophold med WFP som værende en fremragende måde at få indsigt i den humanitære sektor på.

Hvad har du nydt mest fra din tid som praktikant hos WFP?

1*20Fja7ytyTxgIWFmVrKkWg.jpeg
Den finske praktikant Susanna Hyartt er i gang med en kandidatgrad i International Lov & Menneskerettigheder i Åbo Akademi, Finland. Før sit praktikforløb hos WFP gennemførte Susanna Hyartt et udvekslingsforløb i Tanzania og var praktikant hos Finlands ambassade i Nairobi, Kenya.

Susanna: WFP's Nordiske Kontor holder jævnligt præsentationer om vores mandat og arbejde for forskellige målgrupper. Det har været spændende at præsentere WFP's arbejde og indgå i samtaler om resultaterne og udfordringerne i vores arbejde med forskellige målgrupper. Under COVID-19 pandemien etablerede vi praktikanter også en model for online præsentationer. Dette er et eksempel på det problemløsende aspekt af vores arbejde — opgaverne i dette praktikforløb er forskellige og konstant udviklende, og som et resultat lærer du virkelig at tilpasse dig nye situationer.

Clara: De nordiske lande er vigtige partnere til World Food Programme, og der er en løbende dialog mellem WFP og de nordiske udenrigsministerier, der tager form som møder, konferencer og en regelmæssig informationsudveksling. Jeg nød især at få indblik i partnerskabet mellem det svenske udenrigsministerium og WFP og få muligheden for at bidrage til dette partnerskabsarbejde fra en kommunikationsvinkel.

1*G3N4TtRRjjn5lsL8zwSPFQ.jpeg
Den danske praktikant Pernille Meier har en bachelorgrad i Internationale Studier og Kultur- og Sprogmødestudier fra Roskilde Universitet i Danmark og Al Akhawayn University i Marokko. Før sit praktikophold hos WFP var Pernille Meier frivillig projektleder hos SAVE Foundation i Sydafrika og praktikant hos den danske NGO Verdens Skove.

Pernille: WFP's Nordiske Kontor deler både vidtrækkende globale kampagner på sociale medier og producerer informativt indhold om WFP's mandat rettet mod de nordiske lande. Jeg fandt det meget lærerigt at være en del af WFP under COVID-19 pandemien. I denne periode var det vigtigt at kommunikere om WFP's løbende humanitære indsats til vores nordiske publikum for at opretholde og fortsat mobilisere støtte fra både vores partnere og den bredere befolkning. Dette er ikke mindst vigtigt i lyset af, at antallet af akut sultne mennesker kan fordobles i 2020 som konsekvens af COVID-19. Generelt fandt jeg det interessant at lære at formidle så stærke og til tider tekniske budskaber til et bredt publikum.

Om WFP's Nordiske Kontor

FN's World Food Programme's Nordiske Kontor er lokaliseret i København i Danmark. Kontoret fungerer som bindeled mellem de nordiske lande og WFP, med det overordnede formål at fremme fortsat støtte til WFP's bestræbelser på at eliminere sult i verden og sikre vejen mod en global bæredygtig udvikling.

Hvert forår og efterår modtager WFP's Nordiske Kontor praktikanter , der er interesserede i at kommunikere det internationale samfunds mål om og resultater fra arbejdet med at nå Verdensmål nr. 2: En verden uden sult inden 2030. Er du interesseret i et praktikophold hos World Food Programme? Du kan læse mere om praktikophold hos WFP og se de forskellige muligheder her.