Skip to main content

FN’s World Food Programme (WFP) strategi for 2017-2021 blev vedtaget lidt over et år efter 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Strategien indpasser organisationens arbejde til opfordringen fra 2030-dagsorden til globale handling, som prioriterer indsatser for at gøre en ende på fattigdom, sult og ulighed og omfatter bådeudviklings- og humanitære indsatser.

Strategien er baseret på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling som er vedtaget i 2030-dagsordenen, med fokus på verdensmål 2, stop sult og verdensmål 17, revitalisering af det globale partnerskab for at opfylde verdensmålene. Den indleder en ny planlægning og operationel struktur, herunder gennemførelsen af resultatbaserede landeporteføljer, der vil maksimere WFP's bidrag til regeringernes bestræbelser med hensyn til at nå verdensmålene.

At reagere på nødsituationer og redde liv og levebrød - enten gennem direkte bistand eller ved at styrke landenes kapacitet - er fortsat centralt i WFP's operationer, især i takt med at de humanitære behov i stigende grad bliver komplekse og langvarige.

Samtidig vil WFP sikre landene at ingen bliver overset ved fortsat at opbygge modstandsdygtighed med hensyn til fødevaresikkerhed og ernæring, og ved at tage fat på de voksende udfordringer som følge af klimaændringer og stigende ulighed.

I overensstemmelse med strukturen i 2030-dagsordenen er hvert af strategiens to mål – at støtte lande til at opnå nul sult og samarbejde for at understøtte gennemførelsen af verdensmålene - formuleret gennem strategiske mål og strategiske resultater, som kan bruges til at måle fremskridt.

WFP's strategiske mål, målsætninger og resultater er følgende:

Strategiske mål

Strategiske målsætninger

Strategiske resultater

 1. Støtte lande til at opnå nul sult (verdensmål 2)    

 

1. Stop sult ved at sikre adgang til fødevarer

2. Forbedre ernæring

3. Opnå fødevaresikkerhed

 

 

1.Alle har adgang til fødevarer (verdensmål 2.1)

2.Ingen lider af underernæring (verdensmål 2.2)

3. Små landbrugere har forbedret fødevaresikkerhed og ernæring gennem øget produktivitet og indkomst (verdensmål 2.3)

4. Fødevaresystemerne er bæredygtige (verdensmål 2.4)

 

 

 2. Partnerskab for at støtte gennemførelsen af verdensmålene (verdensmål 17)

4. Understøtte gennemførelse af verdensmålene

5. Styrke partnerskab for at opnå resultaterne af verdensmålene

 

 

5. Udviklingslandene har styrket kapaciteten til at gennemføre verdensmålene (verdensmål 17.9)

6. Politikkohærens for bæredygtig udvikling er styrket. (verdensmål 17.14)

7. Udviklingslandene har adgang til en række finansielle ressourcer til investeringer i udvikling (verdensmål 17.3)

8. Det globale partnerskab mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling (verdensmål 17.16).

 

 

Gennemførelsen af strategien (2017-2021) er justeret i forhold til lokale kontekster, kapaciteter og partnerskaber. Landestrategierne bestemmer de strategiske resultater som WFP vil bidrage til i hvert enkelt land, afhængigt af den specifikke situation og dynamik i det pågældende land og i overensstemmelse med nationale prioriteter og mål, herunder opfyldelse af nationale verdensmål.