Skip to main content

Hver dag går millioner af børn i skole rundt omkring i verden på en tom mave – sult påvirker deres koncentration og deres evne til at lære. Der er også millioner af børn – særligt piger – som simpelthen ikke går i skole fordi deres familier har brug for deres hjælp i markerne eller til at udføre huslige pligter. I konflikt-påvirkede lande, hvor sandsynligheden for at børn ikke går i skole er dobbelt så stor end i stabile lande, er det 2.5 gange mere sandsynligt at det gælder piger.

World Food Programme (WFP) har seks årtiers erfaring med at støtte skolemads- og sundheds initiativer og at oprette holdbare skolemadsprogrammer i mere end 100 lande. WFP’s ultimative mål er at opfordre og fremme nationale regeringer til at tage ejerskab over disse programmer – en overgang som allerede er sket i 44 lande. I 2019 modtog 17.3 millioner skolebørn nærende måltider eller snacks fra WFP i 59 lande. WFP støtter nationale skolemadsprogrammer ved at samarbejde med regeringer i 65 lande for at opbygge kapacitet, hvilket gavner yderligere 39 millioner børn.

Bedre sundhed og ernæring øger børns evne til at lære og præstere bedre, hvilket udvider deres uddannelsesmuligheder. Skolemads- og sundhedsprogrammer styrker piger ved at fraråde forældre til at gifte dem bort tidligt, hvilket ellers standser deres uddannelse og kan resultere i tidlig graviditet. Skolemadsprogrammer tilskynder familier til at indskrive og fastholde børn i skole. Fordi forældre kan spare udgiften til frokost forøges deres indkomst hvilket afhjælper fattigdom – skolemåltider udgør 10 procent af indkomsten hos fattige og sårbare husholdninger, så der kan særligt spares for familier med mere end ét barn.

Ved at gavne børn og deres familier opbygger skolemad og sundhedsydelser det der kaldes ’menneskelig kapital’ – summen af en befolknings sundhed, evner, viden, erfaring og vaner.

Når skolemadsprogrammer knyttes til lokale smålandsbrug gavner de lokale økonomier. I nogle kontekster kan de hjælpe med at opbygge nationale uddannelsessystemer og støtte social inklusion.

I øjeblikket har 73 millioner børn, der lever i ekstrem fattigdom i 60 lande, brug for akut ernæringsassistance. WFP’s nye skolemads strategi, udgivet i januar 2020, genbekræfter organisationens engagement til at sikre at alle folkeskoleelever har adgang til ernæringsrige måltider i skolen. WFP samarbejder med partnere for at sikre, at måltider er ledsaget af en bredere pakke af sundheds- og ernæringsydelser, såsom ormebehandling, helbredsundersøgelser, vaccinationer og WASH (vand, hygiejne og sanitets træning).

WFP samarbejder med regeringer for at tilpasse vores respons: i nødsituationer hvor lande ikke har kapaciteten til at bistå de ernærings- og uddannelsesmæssige behov for alle sårbare børn, forøger WFP dets dækning og operationer; i mere stabile kontekster hjælper WFP med at styrke systemer og yde teknisk assistance, hvilket forbedrer størrelsesordenen og kvaliteten af nationale programmer og støtter regeringer i at innovere og teste nye tilgange.