Skip to main content

FN's World Food Programme (WFP) hjælper næsten 100 millioner mennesker i omtrent 83 lande hvert år og er dermed verdens ledende humanitære organisation med fokus på udryddelse af sult i hele verden. WFP leverer fødevarehjælp i katastrofesituationer og samarbejder med lokalsamfund for at forbedre ernæringstilstanden og opbygge modstandskraft.

Mens det internationale samfund har forpligtet sig til at udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedre ernæring inden 2030, har en ud af ni mennesker verden over stadig ikke nok at spise. Fødevare og fødevarerelateret bistand er centralt i kampen for at bryde den onde cirkel af sult og fattigdom.

På en hvilken som helst dag har WFP 5.600 lastbiler, 30 skibe og næsten 100 fly på farten for at levere fødevare- og anden assistance til de, der har mest brug for det. Hvert år fordeler WFP omkring 15 milliarder rationer til en gennemsnitspris per ration på knap DKK 2. Disse tal er baggrunden for WFP’s unikke omdømme som en nødhjælpsorganisation, der får jobbet udført i selv de sværeste områder.

WFP’s indsatser fokuserer på katastrofehjælp, genopbyggelse efter katastrofer samt udviklingsbistand og særlige operationer. To tredjedele af WFP's arbejde er i konfliktramte lande, hvor mennesker har tre gange større sandsynlighed for at blive underernærede end de, der bor i lande uden konflikt. 

I katastrofer er WFP ofte først på stedet med fødevareassistance til ofrene for krig, civil konflikt, tørke, oversvømmelse, jordskælv, orkaner, fejlslagen høst og naturkatastrofer. Når katastrofen aftager, hjælper WFP lokalsamfund med at genopbygge ødelagte liv og levevilkår. WFP arbejder også på at styrke modstandskraften for mennesker og lokalsamfund, der er påvirket af langvarige kriser, ved at anvende et udviklingsmæssigt perspektiv i vores humanitære indsatser.

WFP's udviklingsprojekter fokuserer på ernæring, særligt for mødre og børn. Fejlernæring afhjælpes fra de tidligste stadier af livet gennem programmer, der fokuserer på de første 1.000 dage – fra undfangelse til et barns to års fødselsdag, og senere gennem skolemad.

WFP er den største humanitære organisation, der har skolemadsprogrammer verden over og har haft det i mere end 50 år. Hvert år sørger WFP for skolemad til mere end 16 millioner børn i 60 lande - ofte i de områder, der er sværest at nå.

I 2018 købte WFP 3,6 millioner ton mad. Mindst tre fjerdedele af maden kommer fra udviklingslande. Ved at købe maden tættest muligt på der, hvor behovet er, kan WFP spare tid og penge på transportomkostninger og hjælpe med at understøtte lokale økonomier. WFP imødekommer i stigende omfang folks fødevarebehov gennem kontantbaserede overførsler, som lader mennesker vælge og købe deres egen mad lokalt.

WFP er også ansvarlig for tjenesteydelser til hele det humanitære samfund, herunder lufttransport af passagerer gennemFN’s Humanitære Flyservice (UNHAS), som flyver til mere end 280 steder verden over.

WFP er udelukkende finansieret af frivillige bidrag og i 2018 modtog WFP DKK 47,2 milliarder. WFP har mere end 17.000 ansatte verden over, hvoraf over 90 procent befinder sig i de lande, hvor organisationen yder assistance.

WFP ledes af en bestyrelse bestående af 36 medlemmer. De arbejder tæt sammen med deres to Rom-baserede søsterorganisationer, FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD). WFP arbejder sammen med mere end 1.000 nationale og internationale NGO'er om at yde fødevareassistance og bekæmpe de underliggende årsager til sult.

Stop Sult

Verdensmål 2, Stop Sult sigter mod at udrydde sult inden 2030

Giv et bidrag

Giv et bidrag i dag og giv livreddende mad til familier, som har mest brug for det. Vores arbejde er 100% frivilligt finansieret, og 93% af hvert bidrag går direkte til mennesker i nød. Hver donation gør en forskel. DKK 300 vil give mad til et barn i tre måneder.