Skip to main content

Naturlige og menneskeskabte katastrofer er blandt de mest almindelige grunde til sult og underernæring. De forårsager tab af liv og levebrød, ødelægger boliger, produktive aktiver og infrastruktur og påvirker tilgængeligheden af mad og vand. De strategier folk vedtager, for at klare sig igennem katastrofen - herunder at sælge kvæg og redskaber til mad og tage børn ude af skolen for at lade dem arbejde - kan have langvarige virkninger, og holder dem fanget i en cyklus af sult og fattigdom.

FN’s Fødevareprogram (WFP) ser arbejdet med at forhindre, afbøde og forberede sig på katastrofer som en væsentlig del af dets mandat til at bekæmpe global sult. Op til halvdelen af WFP's programmer håndterer risikoen for naturkatastrofer og deres konsekvenser for fødevaresikkerhed, og når op til ca. 80 millioner mennesker hvert år.

WFP's politik om katastroferisikoreduktion forpligter det til forebyggelse af akut sult og investering i katastrofeberedskab og afhjælpende foranstaltninger. Politikken styrer WFP's indsats for at understøtte implementeringen - både på regerings- og samfundsniveau - af de internationale rammer for katastroferisikoreduktion vedtaget i Sendai, Japan, i 2015.

WFP samarbejder med regeringer, for at styrke deres evne til at forberede sig på, bedømme og reagere på sult forårsaget af katastrofer og for at udvikle nationale politikker og planer, der tager fat på katastrofens indvirkning på ernæring.

For at forbedre de lokale samfunds evne til at afbøde katastroferisiko og klare sig når katastrofer rammer, understøtter WFP aktiviteter der, reducerer katastroferisiko, samtidig med at fødevaresikkerheden forbedres: jord- og vandbevarelse, udvikling af infrastruktur til oversvømmelsesbeskyttelse og genopbyggelse af veje. I Kirgisistan behandler et WFP-støttet projekt skovrydning gennem oprettelse af træplanteskoler og øget træplantning, hvilket forsyner lokalsamfundet med bedre ernæring og øget modstandsdygtighed i tilfælde af miljøkatastrofer.

WFP arbejder også for at forbedre nødberedskab og -planlægning, og for at sikre parathed til at rykke ud i forbindelse med katastrofer og dermed reducere deres påvirkning på udsatte befolkninger. Eksempler kan ses i nogle af de mest katastrofetruede provinser i Filippinerne, hvor WFP yder nødberedskabstræning og -udstyr til de lokale offentlige enheder; dette muliggør automatiserede vejrstationer, der giver vigtige oplysninger om indkommende vejrforstyrrelser; og udfører stabilisering af naturlige hældninger, for at beskytte folk og deres gårde.

20 percent
of WFP’s disaster risk reduction work takes place in emergency operations
70 percent
of WFP’s disaster risk reduction work takes place within post-disaster resilience building programmes
Almost half
of WFP's emergency and recovery operations responded to and helped people recover from climate-related disasters over the last decade