Skip to main content

Det halvtørre område Sahel grænser op til Sahara-ørkenen mod nord og strækker sig tværs over de vestafrikanske lande Burkina Faso, Chad, Mali, Mauretanien, Niger og Senegal.

Disse lande er allerede i varierende grader påvirket af fattigdom, sult og fejlernæring. Dertil kommer tørke, mislykkede afgrøder og høje fødevarepriser, som har fremskyndet dette års magre sæson - den værste siden 2014. Op mod 5,8 millioner mennesker risikerer at opleve alvorlig sult mellem juni og september. Hvis ikke der ydes tilstrækkelig humanitære bistand, kan dette tal stige til 6,5 millioner mennesker.

Kvinder og børn bliver hårdest ramt. Familier i området har allerede rapporteret, at de har været tvunget til at skære ned på deres daglige måltider og mange børn er for svage til at gå i skole. Op mod 5,5 millioner børn i de seks lande er i fare for akut underernæring - en stigning på 50 procent i løbet af det sidste år.

Mangel på nedbør har ikke kun ødelagt høsten, men også reduceret tilgængeligheden af foder og vand til kvæg. Tidlig flytning af husdyr forårsager overgræsning og spændinger mellem nomader og lokalsamfund.

I nogle lande i Sahel-regionen har politisk ustabilitet, konflikt og usikkerhed - herunder ekstremisme – forværret situationen yderligere, herunder svækket adgang til fødevarer, handel og nødhjælp. I Burkina Faso og Mali lever nogle af de hårdest ramte mennesker i svært tilgængelige og usikre områder, hvor det er vanskeligt at levere nødhjælp. Grænselukninger i Niger og Chad forhindrer nomadehyrder i at nå nye græsgange og markeder, hvor de kan sælge deres kvæg - en typisk overlevelsesmekanisme, de bruger til at klare sig, når fødevarer er knappe.

For at redde liv og afværge hungersnød leverer FN’s World Food Programme (WFP) humanitær fødevareassistance og kontantoverførsler til de mest fødevareusikre og forventer at nå ud til 3,5 millioner mennesker i de seks lande.

WFP støtter også modstandsdygtigheden hos mennesker og samfund gennem opbygning eller rehabilitering af infrastruktur, diversificering af levebrød og genoprettelse af økosystemer. WFP hjælper også gennem skolemåltider og ernæringsstøtte.

I Niger har WFP støttet en million menneskers levevilkår i 2017 gennem skabelse af forskellige samfundsaktiver - herunder et overrislingsanlæg, der er formet som en halvmåne og hjælper med at kanalisere vand ind i den tørre jord, så afgrøder kan gro – samt sociale beskyttelsesforanstaltninger.

5,8 millioner mennesker
i seks lande vil have behov for fødevareassistance mellem juni og september 2018
5,5 millioner børn
i seks lande er i fare for akut fejlernæring
DKK 1 milliard
er påkrævet for at kunne støtte 3,5 millioner mennesker i løbet af den magre sæson

WFP i Sahel

Hvad WFP gør for at hjælpe i katastrofen i Sahel

 • Burkina Faso

  WFP startede med at levere fødevareassistance og kontantoverføresler i slutningen af maj i Sahel-regionen og i de østlige regioner. WFP planlægger at nå 725.700 mennesker.
 • Chad

  Fødevaredistributionen i den magre sæson startede i begyndelsen af maj i den østlige del af Wadi Fira i fem måneder og fortsætter i de fem andre lande i Sahel regionen, for at nå 185.000 mennesker. Målet er at hjælpe 700.000 mennesker i løbet af magre sæson.
 • Mali

  Mellem marts og maj 2018 har WFP distribueret fødevare til 186.000 mennesker. I alt planlægger WFP at hjælpe mere end 600.000 mennesker i Mali i løbet af magre sæson.
 • Mauretanien

  WFP gennemførte fødevareuddelinger til næsten 35.000 mennesker i april og til mere end 65.000 mennesker i maj. WFP planlægger at støtte mere end 427.000 mennesker gennem kontantoverførsler sideløbende med fødevareassistance.
 • Niger

  WFP’s levering af fødevaredistribution startede i juni. Mere end 400.000 mennesker har modtaget fødevareassistance og kontantoverførelser. For at forebygge fejlernæring modtager næsten 25.000 børn under 2 år ernæringsstøtte. WFP planlægger at hjælpe mere end 830,000 mennesker.
 • Senegal

  I første halvdel af juni afsluttede WFP sin første distribution af madkuponer til næsten 45.000 mennesker i det nordlige Podor-distrikt i Senegal. En anden distribution af kuponer kombineret med næringsprodukter er planlagt for at nå mere end 20.000 mennesker i Matam i juli. For at støtte Senegals regering vil WFP uddele fødevareassistance til i alt 140.000 mennesker i løbet af magre sæson.

Sådan hjælper du

Giv et bidrag i dag og giv livreddende mad til familier, som har mest brug for det.