Skip to main content

Næsten 60 procent af de 690 millioner mennesker, som sulter på verdensplan, bor i områder, der er præget af væbnet vold. Konflikt er dermed den største udfordring for målet om at stoppe sult.

Bistand fra World Food Programme (WFP) er ikke bare livsvigtig for de mennesker, der er fanget i konflikt, lever under belejring eller er på flugt efter at være tvunget fra deres hjem – det kan også være det første skridt på vejen mod fred og hjælpe med at lette spændinger, der risikerer at eskalere og føre til konflikt.

Da WFP blev tildelt Nobels fredspris for 2020, beskrev den norske Nobelkomité sammenhængen mellem sult og væbnet konflikt som en ond cirkel, hvori "krig og konflikt kan skabe fødevareusikkerhed og sult, ligesom sult og fødevareusikkerhed kan få latente konflikter til at blusse op og udløse brugen af vold."

Denne sammenhæng var tidligere blevet anerkendt af FN's Sikkerhedsråd i Resolution 2417 (vedtaget i maj 2018), som også bekræftede forbuddet mod brugen af sult som et våben i krig – hvorved væbnede grupper blokerer adgangen til fødevarer for at tvinge civile befolkninger til at overgive sig eller rejse væk – og erkendte, at verden aldrig vil være i stand til at stoppe sult, førend der er fred.

Nobels fredspris anerkender WFP for organisationens "bestræbelser på at bekæmpe sult, for dens bidrag til at forbedre forholdene for fred i konfliktramte områder og for at fungere som en drivkraft i bestræbelserne på at forhindre brugen af sult som et våben i krig og konflikt."

Da Yemen i 2018 var på randen af en hungersnød, gjorde en massiv opskalering af WFP’s operationer i det krigshærgede land det muligt at få det væk fra afgrunden. I dag er millioner af mennesker i dele af Yemen og andre konfliktramte lande – såsom Den Demokratiske Republik Congo, Nigeria og Sydsudan – imidlertid igen i fare for at dø af sult, hvis fødevarehjælp ikke når frem til dem.

Foreløbige fund fra en fælles forskningsundersøgelse med Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), der fokuserer på El Salvador, Irak, Kirgisistan og Mali, indikerer, at WFP's arbejde bidrager til at forbedre mulighederne for fred ved at forbedre adgangen til omstridte naturressourcer (fx vand og jord); styrke social samhørighed og løse klagemål i og mellem samfund; skabe flere muligheder og mere inklusion, også for unge; samt øge tilliden mellem borgere og stat ved at bidrage til at styrke staternes ansvarlighed og levering af tjenester.

Især udviklingsprojekter, hvor folk modtager fødevareassistance under opbygningen eller rehabiliteringen af samfundsinfrastruktur såsom veje, vandingssystemer eller vandreserver, kan forbedre fødevaresikkerheden og reducere konkurrencen om ressourcerne.

For eksempel resulterede WFP's støtte til genoprettelsen af vandingskanaler og rørledninger i omstridte områder langs Kirgisistans grænse til Tadsjikistan i øget vandforsyning og landbrugsproduktivitet, hvilket igen hjalp til at forhindre konflikter om vand mellem samfund.

60%
af de mennesker, som sulter, bor i konfliktramte områder
I 8 ud af 10
af verdens værste sultkriser har konflikt været en af hovedårsagerne
Omkring 2/3
af WFP's livreddende assistance går til mennesker, der står over for alvorlige sultkriser, de fleste af disse forårsaget af konflikt

WFP og SIPRI - Forudsætninger for fred