Skip to main content

Du tror måske at hungersnød hører fortiden til. Det burde det også. Men mens du læser dette, står mere end 40 millioner mennesker rundt om i verden på randen af hungersnød - og det mindste puf kan skubbe dem ud over kanten. Tragisk nok er det allerede for sent, når en hungersnød bliver erklæret. Tusindvis af mennesker er allerede ved at dø af sult.

WFP har ekspertisen, den nære tilstedeværelse i felten og det operationelle omfang til at stoppe hungersnød og hjælpe folk væk fra sultedøden. Vi arbejder døgnet rundt for at afværge hungersnød, men vi har hårdt brug for midler til at gøre dette. Prisen for ikke at gøre noget vil uundgåeligt blive målt i tabte liv.

I en verden hvor fødevareproduktionen bliver ved med at stige, er der ingen grund til at mennesker stadig skal lide denne skæbne.

Hvornår erklæres hungersnød? Når

  • 20% af husstandene står over for ekstrem fødevaremangel
  • 30% af børn lider af akut underernæring
  • 2 mennesker pr. 10.000 dør af sult, sygdom eller fejlernæring

Hvad er årsagen til hungersnød?

Der er mange årsager til hungersnød.

Konflikter er den største årsag til hungersnød. Sultniveauet forværres når konflikter driver et stort antal mennesker væk fra deres hjem, deres jord og deres arbejde. Hungersnød har en tendens til at opstå i områder hvor adgangen er begrænset, hvilket er en almindelig faktor i konfliktområder.

Klimaændringer og mere regelmæssige tørkeperioder øger fødevaremanglen. Tørke betyder færre afgrøder, og den klimarelaterede migration driver landbrugere væk fra deres jord.

Følgerne af COVID-19-pandemien er med til at øge antallet af sulttilfælde markant. Foranstaltninger til at bremse spredningen af COVID-19 har ramt økonomier verden over, hvilket har tvunget millioner af mennesker ud i arbejdsløshed og fattigdom og efterladt regeringer og donorer med færre ressourcer til at dække de mest sårbare menneskers fødevare- og ernæringsbehov.

Ulighed er også en afgørende faktor, idet lave indkomster gør det umuligt for millioner af mennesker at få mad til en overkommelig pris.

Hvor er der hungersnød i verden?

Der er ingen lande i verden der i øjeblikket opfylder den officielle definition af hungersnød, som er beskrevet ovenfor, men der er mange lande hvor risikoen for sult er reel og hvor hungersnød kan opstå meget snart.

Selv om størstedelen af de berørte mennesker bor i lande i Afrika, er risikoen for hungersnød global. Den akutte sult vil stige kraftigt i de fleste regioner i verden, fra Mellemøsten til Latinamerika og Caribien.

Hungersnød har tendens til at opstå i områder hvor den humanitære adgang er begrænset. Især i Yemen og Sydsudan fører konflikter, usikkerhed og deraf følgende forflytninger til akut sult til alarmerende niveauer.

Ud over i disse to lande er der mennesker der står over for katastrofale sultniveauer i Afghanistan, Etiopien og Somalia

Mere end 40 millioner mennesker i 51 lande befinder sig i en "kritisk" eller endnu værre sulttilstand. Uden omgående livreddende handling vil de være i fare for at blive ramt af hungersnød.

Sydsudan: Børn i Akobo East, Jonglei, spiser sorghum med en lokal frugt - hungersnød blev sidst erklæret i landet i 2017. Photo: WFP/Marwa Awad
Sydsudan: Børn i Akobo East, Jonglei, spiser sorghum med en lokal frugt - hungersnød blev sidst erklæret i landet i 2017. Photo: WFP/Marwa Awad

Hvordan bekæmper vi hungersnød?

Fødevareassistance
Det mest effektive redskab som WFP kan anvende for at redde liv i forbindelse med hungersnød er fødevareassistance, både i form af fødevarer og kontanthjælp. I Yemen har WFP's største optrapning af fødevareassistance nogensinde, fra 1 million mennesker i 2015 til næsten 13 millioner mennesker, hjulpet med at afværge hungersnød i 2019.
Teknologi
Takket være avanceret teknologi kan WFP slå alarm i tilfælde hvor forholdene forværres hurtigt og give den indsigt, som gør det muligt at forme den rette indsats, og sikre at vi når ud til dem der har akut behov for assistance.
Logistik og forsyningskæde
WFP's logistik- og forsyningskæde muliggør, at vi kan flytte enorme mængder af fødevarer derhen, hvor der er mest brug for dem - i ekstreme tilfælde ved hjælp af nedkastning af fødevarer og luftbroer. På en hvilken som helst dag har WFP 5.000 lastbiler, 20 skibe og 92 fly på farten; hvert år uddeler WFP mere end 15 milliarder fødevarerationer.
Længerevarende strategi
At fjerne truslen om sult og helt forhindre hungersnød vil kræve mere langsigtede og komplekse interventioner, herunder at styrke uddannelse, ernæring, modstandsdygtige levebrød og sociale sikkerhedsnet som f.eks. skolemadsprogrammer.

Hungersnød er aldrig uundgåelig– men med den rette planlægning og koordinering kan den forebygges, og millioner af liv kan reddes. Vi anvender en række forskellige redskaber til både at forebygge og reagere på hungersnød. Her er et udvalg.

De redskaber vi bruger

Mekanisme for hurtig reaktion
WFP har indført dette redskab i bl.a. Sydsudan og det nordøstlige Nigeria, så et interventionshold kan nå ud til mennesker i fjerntliggende, isolerede områder. De rejser normalt med helikopter og registrerer folk, så WFP kan transportere fødevarer, ernæringsforsyninger og anden bistand ad vej, floder eller med luftdrop.
Et interaktivt Sult-Kort
Kortet anvender kunstig intelligens, maskinindlæring og dataanalyse til at forudsige og spore omfanget og alvoren af sult i næsten realtid i mere end 90 lande. Platform for nødhjælpstjenester: Denne mekanisme gør WFP's ekspertise inden for forsyningskæde, teknik, IT og administration tilgængelig for det bredere humanitære samfund i krisetider.
Markedsplads for nødhjælpstjenester
Denne mekanisme gør WFP's ekspertise inden for forsyningskæde, teknik, IT og administration tilgængelig for det bredere humanitære samfund i krisetider.

Det er nu, det er tid til at handle

WFP er helt afhængig af frivillige bidrag, så alle donationer tæller.
Give it bidrag