FN’s Fødevareprogram og Zero Hunger


Zero Hunger er et globalt initiativ med det formål at støtte op om en verden uden sult. Det blev lanceret af FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon, og opfordrer alle – regeringer, privatsektoren, NGO’er og offentligheden - til at gøre deres for at dette mål nås. Alle med fælles overbevisning om at sult kan udryddes i vores levetid. 

Hvad er Zero Hunger udfordringen?

Der er fem hovedpunkter i Zero Hunger udfordringen:
1.    Ingen væksthæmmede børn under to år
2.    100 % adgang til tilstrækkelig mad hele året rundt
3.    Alle fødevaresystemer skal være bæredygtige
4.    100 % øget indkomst og produktivitet for småbønder
5.    Ingen mad- eller vandspild
 

Hvilken rolle spiller FN’s Fødevareprogram (WFP)?

WFP’s mandat er at udrydde sult. I samarbejde med vores partnere i FN, er dette vores opgave. Gennem vores arbejde bidrager vi til de ovenstående fem punkter i Zero Hunger udfordringen i hele verden. Hvis du ser på de fire mål i vores strategiske plan, vil du se, hvordan hver enkelt bidrager til at opnå det overordnede mål - en verden uden sult.
WFP spiller en ledende rolle inden for området væksthæmning og adgang til mad, som er en del af de to første hovedpunkter. Vores arbejde med at bekæmpe fejl- og underernæring er fundamentalt for målet om en verden uden sult, mens skolemadsprogrammer og værdikuponordningerne bidrager til at sikre at de fattigste har adgang til mad selv under kriser.
Samtidigt er vores samarbejde med småbønder et vigtigt bidrag til de tre andre punkter, for at nå målet om en verden uden sult. 
 

Tre veje til en verden uden sult

Her er Mylande med hendes to-årige søn Michael.  De bor i Haiti. Mylande går regelmæssigt i et sundhedscenter for at hente næringsrig mad fra WFP til sine børn. Det har betydet, at Michael har undgået en af konsekvenserne af underernæring – væksthæmning – i den kritiske første del af hans liv.
(Hovedpunkt 1 – væksthæmning)
 
Her er Sumi. Hun er seks år og bor i Choto Omarpur, Bangladesh. Gennem skolemadsprogrammet på skolen får hun næringsrig mad fra WFP hver dag. Det betyder, at selvom hendes familie går gennem vanskelige tider, vil hun have adgang til nærende mad.
(Hovedpunkt 2 – adgang til mad)
 
Her er Kolastica sammen med sine tre døtre. Kolastica plejede at leve af sit landbrug i Uganda. Hun var en del af WFP-initiativet, som udbød undervisning i dyrkningsmetoder og afsætning af sine landbrugsprodukter. Nu er hendes indtjening 10 gang højere, hvilket betyder at hun bedre kan tage sig af sin familie.  
(Hovedpunkt 4 – øget indkomst og produktivitet)

 

FN's Generalsekretær Ban Ki-Moon om Zero Hunger udfordringen