Tre måder at hjælpe småbønderne på

Udgivet på 10 juni 2010

Kvinder i Uganda for uddannelse indenfor landbrug gennem P4P projektet.
Copyright: WFP/Vanessa Vick

Mange fattige bønder i de sultramte lande ville være i stand til at producere et overskud af fødevarer. Problemet er at de ikke har et økonomisk overskud. De fleste bliver nødt til at sælge deres udbytte umiddelbart efter høsten, hvor priserne er lavest.

Som den barske virkelighed ser ud i dag med antallet af sultende mennesker der stiger, fokuseres der mere og mere på fødevaresikkerheden. Og der er i højere grad enighed om at løsningen på problemet ligger hos småbønderne.
Mange fattige bønder i de sultramte lande ville være i stand til at producere et overskud af fødevarer. Problemet er at de ikke har et økonomisk overskud. De fleste bliver nødt til at sælge deres udbytte umiddelbart efter høsten, hvor priserne er lavest.
De skal bruge kontanter til at betale den gæld de skabte, da de købte såsæd og gødning. Nogle gange har de heller ikke mulighed for at opbevare deres afgrøde rigtigt til markedspriserne stiger. Det kan ende med at deres værdifulde afgrøde rådner op eller bliver spist af skadedyr.
Derfor er incitamentet til at dyrke jorden meget lille og chancen for at udrydde sult forpasses.
Gennem et projekt som kaldes ’Purchase for Progress (P4P), ’Handel for Udvikling, ‘ hjælper WFP småbønderne til et stabilt fødevaremarked og opmuntrer dem til at producere mere og dermed få et større udbytte og økonomisk overskud.
Samtidig yders der hjælp til de problemer som bønderne står overfor, så arbejdskraften udnyttes bedre.  Det 5 årige pilotprojekt der er lanceret i 21 lande, virker primært gennem landbrugsorganisationer.

Der hvor P4P ifølge bønderne selv gør størst forskel er:

1. Uddannelse
P4P tilbyder uddannelse for at forbedre kvaliteten af udbyttet. Jo højere kvalitet udbyttet har, jo mere får bønderne for deres varer. 

Kenya – læs om hvordan uddannelse hjalp kvindelige ofre for vold (in English)
2. Nye Afsætningsmuligheder
WFPs efterspørgsel efter fødevarer til bistandsprojekter skaber nye afsætningsmuligheder på markedet. Med et stabilt marked, tilskyndes bønderne til at producere mere af højere kvalitet og få et større udbytte.

Liberia - se, hvordan risbønder finder nye afsætningsmuligheder på markederne (in English)
3. Bedre opbevaring
Ved at fokusere på den rigtig opbevaring er P4P med til at holde råd og skadedyr fra afgrøderne, så bønder kan vente med at sælge til markedspriserne er gået op.

Mozambique - se hvordan familier holder skadedyr fra afgrøderne (in English)