Tre måder at gøre fattige bønder selvhjulpne

Udgivet på 22 juni 2011
Kvindelige bønder i Uganda er bare nogle af de 500.000, der er får hjælp til at hjælpe dem selv via Purchase for Progress. (Copyright: WFP/Vanessa Vick)
Det sidste års høje fødevarepriser og stigende bekymringer omkring klimaforandringerne er sammen med til at sætte global fødevaresikkerhed øverst på den internationale dagsorden Der er blandt eksperter i stigende grad enighed om at en del af løsningen kan findes blandt småbønder.

Rom – Mange fattige bønder kunne producere et fødevareoverskud. Problemet er at det ikke kan betale sig for dem at gøre det. Langt de fleste er nødt til at sælge deres afgrøder umiddelbart efter høsten, hvor priserne er lave. Overskuddet er derfor minimalt.

Ofte er bønderne nødsaget til at sælge deres afgrøder med det samme for at have penge til at tilbagebetale gæld indgået til at købe såsæd og gødning for. Somme tider har de simpelthen ikke pladsen til at opbevare afgrøderne indtil markedspriserne stiger og afgrøderne enten rådner eller bliver spist af gnavere.

Uden incitament til at dyrke flere afgrøder gør bønderne det ikke, og chancen for at mindske sult svinder.

Via et program kaldet ’Purchase for Progress’ tilbyder WFP småbønder et sikkert marked, hvor bønderne kan sælge deres afgrøder og opfordre dem til at producere mere og bedre mad.

På samme tid arbejder programmet på at løse nogle af de problemer bønderne står overfor i hverdagen samt yder konkret støtte, der kan hjælpe bønderne med at drage fordel af deres arbejde. Det 5-årige pilot projekt arbejder med en række forskellige aktører bl.a. landbrugsorganisationer, små og mellemstore købmænd, forarbejdere af fødevarer, lagrer og markeder.

Blandt de mange måder hvorpå P4P gør en forskel er der tre ting bønderne oftest fremhæver:

1. Adgang til økonomisk bistand

For småbønder verden over er adgang til økonomisk bistand en af de store udfordringer de står overfor. Uden penge eller mulighed for kredit kan de ikke købe såsæd og gødning og er ikke i stand til at dyrke så meget som de ellers ville være i stand til. Natalia Castro er en af de småbønder, der via P4P programmet i Nicaragua har fået adgang til kredit og derfor har forbedret sit udbytte

2. Nye salgsmuligheder

WFP’s behov for fødevarer har skabt et nyt marked for bønderne og giver dem mulighed for at sælge afgrøder af høj kvalitet. Dette sikre marked hvor bønderne kan afsætte afgrøderne, opmuntrer dem til at producere mere og derved få et bedre afkast. Paul and Angelo er blandt de småbønder, der via P4P har fået mulighed for at komme ind på markedet i Sydsudan.

3. Ligestilling

Landbrugsmarketing giver kvinder i landområder mulighed for at forbedre deres situation og blive mindre afhængige af mændene. Beatha Muicanziga, en tidligere flygtning og krigsenke fra Rwanda, er blandt de kvinder, der nu er i stand til at brødføde sig selv pga. nye job skabt som resultat af P4P initiativet.
 

Purchase for Progress – styrker bønderne på markedet
WFP har en lang tradition for at købe lokalt når det overhoved er muligt. P4P programmet går et skridt videre og giver småbønder mulighed for at komme ud på markedet. Læs mere om hvordan programmet virker og hvem det hjælper.