Sultkatastrofe truer Afrikas Horn

Udgivet på 29 juni 2011
Et voksende antal mennesker på Afrikas Horn har brug for fødevareassistance som følge af en hård tørke og den fortsatte konflikt i Somalia. Copyright: WFP/Caroline Bird
Millioner af mennesker kæmper i øjeblikket for at overleve stigende fødevarepriser og konflikt på Afrikas Horn. FN's Fødevareprogram (WFP) søger at yde fødevarebistand til i hvert fald to-tredjedele af de allermest udsatte i regionen.

ROM - Omkring 9 millioner mennesker, heraf mange kvinder og børn, har brug for humanitær bistand for at overleve. FN’s Fødevareprogram stiler mod at mætte mere end 6 millioner af de allermest sårbare i Somalia, Etiopien, Kenya og dele af Uganda. Ressourcerne er dog strakt til det yderste, og nu hvor vi burde øge vores tilstedeværelse i regionen, har vi i stedet været nødsaget til at nedjustere flere programmer i Etiopien og Somalia.

Levering af fødevareassistance er en væsentlig del af den plan (Horn of Africa Action Plan), det humanitære samfund udviklede i 2010 og skal være med til at øge overlevelseskapaciteten i lokalsamfundene, beskytte aktiver såsom landbrugsredskaber og kreaturer samt hjælpe befolkningen med at producere fødevarer. Det er derfor vigtigt at vi hurtigt får brudt den destruktive cyklus af tørke og sult, der tvinger bønderne til at sælge produktions redskaber for at overleve.

Mens vi arbejder hårdt for at beskytte småbønder og kvæg- og fåreavlere på Afrikas Horn, må vi også have fokus på de der i forvejen er dårligt stillet. Konflikterne i Somalia tvinger fortsat civile fra deres hjem og hver uge ankommer endnu 10.000 til allerede overfyldte flygtningelejre i Kenya. Antallet af fejlernærede børn der modtager supplerende eller ernæringsberiget mad i lejrene er tredoblet i 2011. Dette er et klart tegn på, hvor alvorlig situationen er, og det store behov der er for hurtig og effektiv international handling i hele regionen.

Hvad gør FN’s Fødevareprogram

Somalia – WFP søger her at mætte 1.2 millioner mennesker i hovedstaden Mogadishu og i det centrale og nordlige Somalia.

Etiopien – Her søger WFP at når frem med livreddende fødevareassistance til 3.5 millioner mennesker, der er hårdt ramt af den fortsatte tørke. Overordnet yder WFP fødevarebistand til 4.3 millioner mennesker i Etiopien.

Kenya - Antallet af mennesker der har behov for fødevarebistand forventes at stige fra det nuværende niveau på 2.4 millioner – stigningen vil dog først kunne vurderes i juli måned. Resultatet forventes frigivet i august.

En regional krise som denne, der har udviklet sig over en længere periode, har måske ikke den samme umiddelbare effekt som jordskælvet i Haiti eller oversvømmelserne i Pakistan, men tørken og den stigende fejlernæring på Afrikas Horn påvirker flere mennesker og følgerne er lige så katastrofale.