Sult i Sudan

Udgivet på 14 april 2010

En frivillig medarbejder annoncerer en overflyvning med nedkastning af mad over Jonglei i det sydlige Sudan. WFP flyttede mad til 5000 mennesker i november 2009. Copyright: WFP/ Mohamed Sidding 

Vælgere går til valgstederne i denne uge i Sudan, hvor WFP har sin absolut største operation i verden. Målet er at nå ud til 11 millioner mennesker i 2010, herunder 4.3 millioner i Sydsudan. Sult i Sudan kan opsummeres i de følgende ti punkter.

1. Hver fjerde Sudaneser er i risikozonen

11 millioner mennesker, svarende til næsten en fjerdedel af befolkningen, er omfattet af "fødevareusikkerhed" og risikerer således at sulte helt eller delvist i løbet af året. På grund af situationen i landet er det WFPs mål at nå ud til dem alle i 2010.

2. Sultstatistikken er stigende 

Andelen af befolkningen, der nu har behov for fødevarehjælp for at klare sig er steget drastisk i Sydsudan. Fra 1.1 millioner mennesker til så mange som 4.3 millioner. Ni ud af ti lever for under en dollar om dagen.

3. Hovedårsager til fødevareusikkerhed

Ekstreme klimatiske forhold, dårlig infrastruktur og en stor befolkningsandel af internt fordrevne er i stikord årsagerne til Sudans manglende evne til at brødføde sin befolkning.

4. Prisen på mad

Ud af en gennemsnitsindkomst bruger en familie i Sudan over 60 procent på basisfødevarer og har således kun lidt til overs til køb af andre fornødenheder. En situation der er meget lig den vi finder i mange andre af verdens mindst udviklede lande.

5. Spiser for lidt

Cirka 15 procent af de sudanesiske familier spiser for lidt. Det gælder i såvel kvantitet som kvalitet. De seneste målinger viser at det er en procentandel der stiger til op mod 40 procent i de fattigste dele af landet.

6. Udbredt fejlernæring 

Op mod 32 procent af Sudans børn er kronisk fejlernærede. Den generelle udbredelse af fejlernæring i landet er høj nok til at Sudan må betegnes som en sultkatastrofe. Tidlig intervention er bydende nødvendig for at bekæmpe fejlernæring.

7. Lavt høstudbytte, høje fødevarepriser 

Høstudbyttet var 30-40 procent lavere end gennemsnittet i 2009. Kornpriserne har været vedvarende høje siden 2008, især i sammenligning med de internationale markeder. Faktisk kan prisen lokalt være op til tre gange højere end på det internationale marked.

8. Mødre og børn

Mindst 550.000 mødre og de børn de ammer har behov for supplerende tilskud til den daglige kost. De er målgruppen for WFPs mor/barn sundhedsprogrammer, der nu udvides til at nå dem alle. 

9. Skolemad 

WFP når ud til godt 1.5 millioner skolesøgende børn gennem skolemadprogrammerne i Sudan. Det daglige næringsrigtige måltid holder dem i skole og gavner indlæringsevnen.

10. Global sult

Situationen i Sudan er på kanten af det 'alarmerende' ifølge den Globale Sultrapport, 2009 Global Hunger Index, der hvert år udgives af International Food Policy Research Institute