Stop Sult: 3 ting som skal ske efter klimaaftalen i Paris

Udgivet på 30 marts 2016

Foto: WFP/ Petterik Wiggers

FN’s Fødevareprograms (WFP) vision er en verden uden sult i 2030, et dristigt mål blandt FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (SDGs). Disse mål kræver, at vi ikke lade nogen i stikken og prioriterer dem, som har størst behov. Paris-aftalen, der blev indgået på COP 21 i december 2015, prioriterer dem, der er mest udsatte over for klimaændringer, herunder de 795 millioner sultende mennesker i verden i dag. Selv om det hidtil er en succes uden fortilfælde, skal den følges op med påtrængende handling.

Ved udgangen af ​​2015 indgik over 190 lande en historisk aftale angående klimaforandringer i Paris. Denne aftale er et stort skridt fremad i den globale indsats for at bekæmpe klimaforandring og få en ende på sult i verden, men hvad det næste skridt bliver, er endnu vigtigere.

Klimakatastrofer er en af ​​hovedårsagerne til sult, og behovet for hurtig indsats er størst i de samfund og lande rundt om i verden, der lider skade af fødevareusikkerhed. Klimaforandringerne har en urimelig negativ indvirkning på fødevareusikre mennesker. 80 procent af dem bor i lande, der rammes af naturkatastrofer, og står over for store skader af miljøet, hvilket forværrer konsekvenserne af ​​oversvømmelser og tørke. Klimaforandringerne kan øge risikoen for sult og underernæring med op til 20 procent i 2050, og risikerer at reducere potentiel landbrugsudbytte med op til 30 procent i Afrika og op til 21 procent i Asien.


Mange af verdens mest fødevareusikre bor også i områder, der er særligt udsatte for kriser og klimaforandringer. Foto: WFP/Vanessa Vick

Paris-aftalen anerkender betydningen af ​​at opnå fødevaresikkerhed og udrydde sult og fattigdom - men hvad er næste skridt? Der er behov for massiv investering og handling for at hjælpe folk med at opbygge deres modstandsdygtighed over for klimaforandringer, og for at de kan blive fødevaresikre og trives under et skiftende klima.

1. Adresser både de dybereliggende årsager og konsekvenser af klimaforandringer.

Aftalen viser, at på trods af hurtig indsats for at bekæmpe udledningen af ​​drivhusgasser, vil der være behov for store investeringer for at kunne tilpasse sig, især når det gælder de mest udsatte mennesker. Climate Change and Food Insecurity Vulnerability Index- udviklet af det britiske Met Office og WFP og lanceret i Paris – viser hvor vigtig en storstilet indsats for både at hindre og tilpasse sig til forandringer, vil være en del af vores bestræbelser for at opnå en verden uden sult i 2030 og frem.

2. Innovation og fleksibel, forudsigelig finansiering.

Aftalen anerkender, at tab og skader vil opstå på grund af stadig mere intense og hyppige klimaekstremer. Paris-aftalen gør en stor indsats for at reducere disse tab og skader gennem forbedrede varslingssystemer, nødberedskab, omfattende vurdering og styring af risici, forsikring over for klimaforandring og bestræbelser på at opbygge modstandsdygtige samfund, levebrød og økosystemer. The Food Security Climate Resilience Facility (FoodSECuRE), der blev lanceret på COP 21, er en indsats fra WFP for at reagere på dette behov ved at kombinere videnskabelig vejrprognoser og fleksible finansieringsmekanismer.

FoodSECuRE er et banebrydende værktøj, der iværksætter en handling inden katastrofen rammer, baseret på en prognose, så lokalsamfund kan forberede på en katastrofe flere måneder i forvejen. FoodSECuRE sikrer også finansiering under og efter krisen, fordi kun gennem flerårig finansiering kan vi opbygge den langsigtede robusthed for de mennesker, som er udsatte for klimaforandringerne. En FoodSECuRE analyse i Niger og Sudan viser, at hvis man reagerer før katastrofer rammer, halveres omkostningerne ved den fremtidige humanitære indsats. Hvis vi tilføjer opbygningen af modstandsdygtighed til beregningen, falder omkostningerne yderligere.

3. Sammenkædning af social beskyttelse og tilpasning.

Dette er en af ​​de vigtigste måder at kanalisere investeringer til de mest udsatte, og sikre at de omfattende bestræbelser på at reducere katastrofeforebyggelse i sårbare samfund gennemføres.

WFP og Oxfam America har testet og udbygget R4 Rural Resilience initiativet gennem de sidste fem år for at vise, hvordan dette kan gøres. R4 kombinerer forsikring, sikkerhedsnet og katastrofeforebyggelse.

For at støtte gennemførelsen af ​​Paris-aftalen, vil WFP, sammen med lokalsamfund, partnere og regeringer, fremsætte denne og mange andre innovative indsatser - såsom at hjælpe regeringerne med at udvikle og gennemføre nationale tilpasningsplaner - for at føre ambitionerne i Paris ud i livet for at udrydde sult i samfund rundt omkring i verden.
Tak fordi du læste denne historie. Nu kan du fortælle andre om det.

http://www.wfp.org/sites/default/files/images/2016/IMG_3533.jpg
Richard Choularton, chef for Climate & Disaster Risk Reduction. Foto: WFP / Fiona Guy
Skrevet af: Richard Choularton (@RChoularton)

Oversat af: Kathrine Jensen