Sådan kan kvindernes position styrkes

Udgivet på 19 oktober 2010

Kvinderne udgør lidt mere end 50 procent af verdens befolkning, men tegner sig for over 60 procent af verdens sultne.

Kvinderne er nøglen til en fremtid uden sult og fattigdom. Women’s Empowerment Fund giver WFP nye muligheder for at styrke kvindernes rolle i udviklingslandene. Her er fire måde at give kvinderne større indflydelse på.

ROM – At starte en virksomhed i Etiopien, at få en uddannelse i Cote d’Ivoire, øge udbyttet i Mauretanien, at genopbygge alt efter konflikter i Filippinerne – dette er blot få eksempler på de typer af udfordringer som kvinderne i udviklingslandene står overfor.

Som mødre, landmænd, lærere og iværksættere afhænger en hel del af kvindernes succes. Erfaringen viser at hvis der e rlige adgang til uddannelse og midler, kan kvinderne hæve levestandarten for deres familier og puste nyt liv i den lokale økonomi.
WFP arbejder over hele verden for at sikre at kvinder opnår succes – og nu kan du være med. Her kan du se hvordan man gennem Women’s Empowerment Fund kan hjælpe kvinderne med at hjælpe sig selv ud af fattigdommen. Du kan selv hjælpe her.
 

Styrk kvinderne

"Folk spørger mig ofte, hvad man kan gøre for at vinde over sulten. Hvis du havde alle ressourcer i hele verden, hvad ville du så gøre? Mit svar er enkelt: Give kvinderne mere magt, fordi kvinder er det hemmelige våben mod sult"

Josette Sheeran, direktør for WFP

Hjælp dem med at blive forretningsledere
Undersøgelser viser, at kvinder i Afrika reinvesterer omkring 90 procent af deres indkomst, mens tallet kun er mellem 30 og 40 procent for mænd. Giver man kvinderne den viden og de evner, de skal bruge for at køre et succesfuldt landbrug eller forretning, har man en god grobund for at kunne styrke fattige familier.
Find af af hvordan de kvindelige saltproducenter fra Senegal øger deres indtægt og samtidig indsker jodmanglen hos befolkningen.
 
Hjælp dem med at producere mere og bedre mad
Kvinder producerer mellem 60 og 80 procent af maden i de fleste udviklingslande, selvom de ikke har adgang til lige så meget land og kredit som mændene har. Forsynes de med de redskaber og den viden de behøver for at få et større udbytte, er det en af de bedste måder hvorpå mængden af fødevarer kan forøges i lande, der er plaget af sult. 
Se her hvordan HIV-positive kvinder i Kenya bekæmper sygdommen og øger udbyttet fra deres gårde.
 
Hjælp dem med at genopbygge efter konflikter
Kvinderne er særligt sårbare i perioder med konflikt, ligesom deres rolle som forsørgere bliver vigtigere end nogensinde. Det er muligt at gøre hjemvendelsesprocessen lettere ved at give kvinderne den viden og de værktøjer, de skal bruge. Får de det, kan de kickstarte genopbygningsprocessen for et helt samfund.
Find ud af hvordan fødevarehjælp gør helbredelse mulig for voldtægtsofre i DR Congo.
 
Hjælp dem og deres døtre med at få en uddannelse
To tredjedele af de børn, der nægtes en uddannelse, er piger. Og det på trods af at undersøgelser har vist, at veluddannede kvinder har sundere børn, som med større sandsynlighed vil leve længere og selv få sig en uddannelse. At uddanne kvinder er derfor et vigtigt første skridt mod bekæmpelse af sult og fattigdom.
Se hvordan næringsrige skolemåltider hjalp en pige fra Kap Verde med at flygte fra sulten og i stedet blive en karrierekvinde.