Sådan afhjælper WFP konsekvenserne af klimaændringer

Udgivet på 27 november 2015

Foto: WFP/ Rein Skullerud 

Den 30. november vil verdens ledere samles i Paris til kamp for klimaet. Uden en ambitiøs indsats for at afhjælpe både årsagerne til og konsekvenserne af klimakatastrofer er målet om en verden uden sult i alvorlig fare.

Klimaændringer er ikke kun en trussel mod de smeltende gletsjere og det eroderende ozonlag. Det er også en trussel mod de mest fødevareusikre mennesker i verden.
I løbet af de sidste to årtier er der sket store fremskridt for at udrydde sult, men klimaforandringerne truer fremgangen. Ifølge den seneste rapport fra “State of Food Insecurity in the World” er en ud af ni i verden kronisk underernærede. Men i år 2050 kan antallet af sultende og fejlernærede børn stige med op mod 20 procent som følge af klimaændringerne, viser den femte vurderingsrapport fra det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC).


I 2014 destruerede tørken i Mellemamerika afgrøder og andre indtægtsmuligheder og havde ødelæggende konsekvenser. Foto: WFP/ Francisco Fion 

Klimaændringer forstærker sult
Klimaændringerne forstærker de eksisterende trusler mod fødevaresikkerheden, sult og underernæring. Klimaændringerne øger ikke kun hyppigheden og intensiteten af ​​oversvømmelser, tørke og andre naturkatastrofer, de gør det også sværere at få adgang til dyrkbart land og vand. Og dermed bliver det vanskeligere at øge landbrugsudbyttet.
Klimapåvirkninger bringer millioner af menneskers liv i fare og fanger de fattige husstande i en tilstand af kronisk sult og fattigdom. Når afgrøder går tabt, og indkomsten falder, er fattige husstande ofte tvunget til at tage drastiske midler i brug for at overleve, som at tage deres børn ud af skolen eller sælge deres mest produktive aktiver.
Selv en lille ændring af vejrforholdene kan hurtigt eskalere til en fødevare- og ernæringskrise.
Størstedelen af ​​de 795 millioner mennesker, der sulter, lever i udviklingslande under sårbare forhold og er særligt udsatte over for klimatrusler. I Afrika, Asien, Mellemøsten og Latinamerika påvirker klimaforandringerne allerede folks liv og levebrød så hurtigt og med en sådan intensitet, at de ikke kan følge med. Kvinder og børn rammes uforholdsmæssigt hårdt.
I 2013 var mere end 90 procent af alle naturkatastrofer klimarelaterede. 80 procent af verdens fattigste og mest fødevareusikre mennesker lever i lande og områder, der er udsat for naturkatastrofer.

Indsatsen mod følgerne af klimakatastrofer
WFP bygger på 50 års erfaring med nødberedskab og -indsatser samt katastrofeforebyggelse og varslingssystemer.
I det seneste årti har næsten halvdelen af ​​WFP 's nødhjælpsoperationer været rettet imod konsekvenserne af ​​klimakatastrofer.
WFP er førende inden for udvikling og implementering af store og innovative løsninger, der hjælper fødevareusikre mennesker med at opbygge modstandsdygtighed og tilpasse sig klimakatastrofer og forandring.
Disse innovationer hjælper de lokalsamfund der er mest fødevareusikre, mest truede af klimaforandringer og med mindst mulige kapacitet til at sikre sig mod og forberede sig på samt komme sig efter klimarelaterede katastrofer, så de kan blive fødevaresikre og fortsat udvikle sig under et skiftende klima. WFP arbejder med regeringer, internationale partnere og lokalsamfund.

Hvad består WFP’s innovationer af?

  • Anskueliggør sammenhængen mellem klimaforandringer og sult og danner dermed grundlag for programmer og politiske beslutninger
  • Hjælper mennesker med at variere deres indtægtsgrundlag
  • Beskytter aktiver, indtægter og afgrøder med forsikring og opsparing
  • Forbedrer adgangen til markeder
  • Hjælper regeringer og lokalsamfund med at træffe mere kvalificerede beslutninger på basis af bedre klimaprognoser


I Bangladesh engagerer WFP kvinder og mænd i landdistrikterne i planlægning og opbygningen af aktiver, der øger lokalsamfundets modstandsdygtighed over for klimaet. Foto: WFP/ Ranak Martin