Pascal er online praktikant for FN's Fødevareprogram

Udgivet på 16 juli 2013

FN's Fødevareprograms nye online praktikant, Pascal Pagh. 

"Jeg håber, at vi som et mere privilegeret samfund kan fortsætte vores støtte i forhold til at reducere udfordringer og problemer i mindre udviklede lande, og måske en skønne dag finde løsningen på sultproblemet," fortæller Pascal.

Hvad vil du være, når du ”bliver stor”?

Jeg er i øjeblikket fuldtidsstuderende på Syddansk Universitet, hvor jeg studerer en Bachelor of Science in Market and Management Anthropology. Det er en uddannelse der inkluderer antropologiske teorier og metoder, og samtidig sætter fokus på udfordringer i erhvervslivet og i offentlige organisationer.  Uddannelsen er baseret på tre store områder af samfundsvidenskaben; antropologi, virksomhedsledelse og økonomi samt statskundskab og jura.

Derudover studerer jeg en bachelor i Jura på Aarhus Universitet, men på halv tid dvs. uddannelsen kommer til at tage 5 år, i stedet for 3 år. På den måde er det muligt for mig at studere to bacheloruddannelser på samme tid. Jeg kunne godt tænke mig en karriere som advokat og diplomat, hvorfor jeg også ønsker at gennemføre en kandidatuddannelse i jura, samt indenfor andet relevant område, såsom antropologi eller statskundskab. Jeg vil gerne arbejde med internationale relationer, udvikling, internationale retssystemer i den offentlige sektor og menneskerettigheder, samtidig med at jeg ønsker at bevare interessen for dansk politik og kultur.

Hvad motiverede dig til at blive online praktikant?
I april 2013 fik jeg, sammen med Syddansk Universitets kandidatuddannelse i International Sikkerhed og Jura og ’The Model United Nations of Denmark’, muligheden for at besøge FN Byen i København. Efter at være blevet præsenteret for FN’s Fødevareprogram og kampen mod sult blev jeg inspireret og tænkte at jeg her kunne være med til at gøre en forskel. Jeg besøgte derfor FN’s Fødevareprograms hjemmeside for at se, om der var ledige stillinger. Her så jeg opslaget som Online Praktikant, hvor jeg sidenhen var så heldig at komme i betragtning.

Hvad inspirerer dig til at engagere dig i kampen mod sult?
Der er så mange problemer i verden, som der må findes en løsning på. De fleste problemer kan virke umulige at løse. Sult er et kæmpe problem i udviklingslandene, og det forhindrer dem fra at videreudvikle sig, da deres fokus er rettet mod at brødføde befolkningen, snarere end på at hæve den nationale levestandard. Jeg har selv lyst til at hjælpe, men har været i tvivl om hvordan min hjælp skulle udmøntes. Efter at have deltaget i en præsentation fra FN’s Fødevareprogram blev jeg inspireret til at bekæmpe sult, idet der blev fortalt at sult er verdens største problem – men et problem som kan løses.

Hvordan kan studerende bruge sociale medier til at skabe social forandring?
I vores moderne verden bliver de sociale medier brugt til mange ting – bl.a. til at skabe social påvirkning og forandring. For eksempel som ved Det Arabiske Forår. Jeg tror på, at det er muligt at nå ud til et stort antal af mennesker, og derved skabe opmærksomhed på og støtte til kampen mod sult. Når man studerer, er der mulighed for at skabe et stort netværk. De sociale medier kan bruges som fora for diskussioner, social påvirkning og til at skabe støtte til bestemte formål. Hvis du informerer 500 mennesker om de problemer, som en række udviklingslande står overfor, og tilmed viser dem hvordan man kan engagere sig, så betyder det ikke så meget at ”kun” 100 mennesker vælger at give deres støtte.

Hvorfor er du interesseret i FN’s Fødevareprogram, og det arbejde vi udfører rundt om i verden?
Sult forhindrer samfund i udviklingslande i at være sunde og udvikle sig. Jeg tror på, at det arbejde som FN’s Fødevareprogram udfører i verden er med til at hjælpe samfund i mange lande. Jeg har stor respekt for det arbejde som FN’s Fødevareprogram udfører i de lande, som har brug for fødevareassistance, da det har en stor indflydelse.  

Uden FN’s Fødevareprogram ville mange lande rundt om i verden lide endnu mere af sult, og aldrig komme ud af deres nuværende situation. Jeg mener, det er vores ansvar som værende mere privilegeret at hjælpe dem i nød.

Hvad er dine forhåbninger om fremtiden?
Jeg håber, at vi som et mere privilegeret samfund kan fortsætte vores støtte i forhold til at reducere udfordringer og problemer i mindre udviklede lande, og måske en skønne dag finde løsningen på sultproblemet.