"Man ved aldrig, hvad den næste dag bringer"

Udgivet på 02 november 2016

For 28-årige Astrid Harbo er det multilaterale juniorrådgiverprogram (JPO), støttet af Danmark, en unik mulighed for at blive introduceret til FN-systemet og en fremtid inden for det humanitære felt. Hun fortæller her om sit arbejde som leder og koordinator for FN’s Fødevareprograms (WFP) Food for Asset (Mad for Arbejde) program i Juba, Sydsudan.


Foto: WFP/Astrid Merete Harbo

Hvad består dit job af?
I Sydsudan er jeg ansvarlig for at lede og koordinere aktiviteter inden for WFP’s Food for Asset (Mad for Arbejde) program. WFP er en ledende aktør inden for det humanitære arbejde, men spiller en større og større rolle i den mere langsigtede udvikling af de lokalsamfund, hvor vi har engageret os. I de områder hvor forholdene tillader det, prøver vi i højere grad at overgå til ’conditional food assistance’. Det betyder, at uddelingen af mad sker på betingelse af, at lokalbefolkningen engagerer sig i særlige aktiviteter. I samarbejde med dem identificerer vi de aktiviteter, der kan gøre dem mere robuste, så de undgår at være afhængige af nødhjælp fremover. På grund af den ustabile fødevaresituation har vi i 2016 ydet meget hjælp til lokalbefolkningen med dyrkning af afgrøder og grøntsager. Derudover er mange samfund afskåret fra adgang til daglige fornødenheder, skolegang og lægehjælp i regnsæsonen og derfor assisterer vi dem også i konstruktionen af eksempelvis veje, skoler og brønde. Infrastrukturen hernede er en kæmpe udfordring og de transportmuligheder, vi hjemme betragter som noget naturligt, er en daglig kamp for sydsudaneserne i de afsidesliggende områder. 

Hvorfor valgte du at arbejde for en humanitær organisation? 
Under et studieophold i Australien havde jeg mulighed for at arbejde med et projekt om indfødtes rettigheder til naturressourcer i Indien. Det vakte min interesse for at kombinere udvikling af lokalsamfund i udviklingslande med bæredygtig naturressourceforvaltning. Efter at have besøgt Haiti nogle år efter jordskælvet i 2010 kunne jeg ikke slippe tanken om at arbejde i et krigs- eller katastroferamt land, hvor hjælpen er målrettet verdens mest udsatte og hvor man altid skal tænke helhedsorienteret med den politiske situation for øje.

WFP’s styrke er dets markante tilstedeværelse i de områder, som bliver hårdest ramt af krig og katastrofer samt dets tilstedeværelse i felten, hvilket giver gode erfaringer med den virkelig verden og god mulighed for at møde dem, vi hjælper. Derfor var jeg heller ikke et sekund i tvivl, da jeg fik tilbuddet om at komme til Sydsudan med WFP. Det var en unik mulighed for at bidrage til udviklingen i et land, der har været udsat for årtiers borgerkrig. Selvom det har været overvældende at arbejde under så intense forhold, så giver det hele så meget mening og det har været et privilegium at arbejde med sydsudaneserne.

Hvordan er det at arbejde som JPO?
JPO programmet er efter min mening en unik mulighed for at blive introduceret til FN-systemet og en fremtid inden for det humanitære felt. WFP gør en stor indsats for at introducere os til organisationen og hjælpe os videre i systemet efter tre år som JPO. Man lærer at indgå i et multikulturelt miljø med rig mulighed for at møde mennesker med forskellig baggrund, idet man både kommer i felten og arbejder på kontor. Min far er dansk og min mor er hollænder, så det har bestemt hjulpet, at jeg er vant til at se på tingene med lidt forskellige briller, men det har alligevel været afgørende for mig, at jeg har haft et godt forhold til mine kolleger, hvis erfaring jeg kunne trække på.


Foto: WFP/Liyuan Xiao

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Jeg har base i Sydsudans hovedstad, Juba, hvor jeg koordinerer aktiviteter inden for vores ”Food for Asset” program. Det betyder, at jeg har rigtig god mulighed for at være med til at lægge enhedens strategi og deltage i koordineringsmøder, men også for at komme i felten. Jeg prøver at komme i felten så meget som muligt, fordi det er her al vores arbejde går op i en højere enhed. Derudover har de sydsudanesiske kvinder fortalt, at de sætter pris at blive besøgt af kvinder, da de fleste af mine kolleger er mænd.

Hvad har været din største udfordring?
I juli 2016 udbrød der kampe i Juba mellem regerings- og oppositionsstyrkerne, hvilket har eskaleret stridighederne og øget overgrebene på civilbefolkningen. Oppositionsstyrkerne havde deres base tæt på vores lejr og mine kollegaer endte derfor med at befinde sig midt i skudilden, da kampene stod på i hovedstaden. De blev ført ned i bunkere, da kamphelikoptere fløj hen over vores lejr og vildfarne kugler endte inden for vores mure. Vores sydsudanesiske kolleger har mistet familiemedlemmer under forløbet og selvom arbejdet fortsætter, mærker man en ny form for nervøsitet og intensitet, som ikke var der før. Mange er flygtet og byen er stort set tom.l


Foto: WFP/Latip Macapintal

Hvor ser du dig selv om ti år?
I mine øjne er en af fordelene ved at arbejde i en humanitær organisation, at man ikke ved hvad den næste dag bringer. Det var planlagt, at jeg skulle blive i Sydsudan i to år og derefter tage mit tredje år som JPO i et andet land. På grund af urolighederne i Juba er jeg blevet forflyttet til Libanon, hvor jeg skal arbejde med nogenlunde samme arbejdsområde. Det er derfor svært at spå om fremtiden, men jeg håber at kunne blive ved med at bidrage til at skabe udvikling og vækst hos sårbare grupper gennem bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.

Hvilke råd har du til andre, som ønsker at arbejde i en international, humanitær organisation?
Der er mange, der undrende har spurgt mig om, hvad jeg laver hos WFP, når jeg har en naturforvaltningsbaggrund. Jeg tror dog netop, at det har hjulpet mig at have en teknisk baggrund, idet jeg inden for et konkret fagområde kan bidrage til både at udvikle strategiske retningslinjer samt være ansvarlig for implementeringen.

Hvis man er under uddannelse eller nyuddannet og gerne vil arbejde i en humanitær organisation, så kan jeg klart anbefale, at man tager chancer uden nødvendigvis at vide, hvor det bærer hen og at man får sig noget erfaring i udlandet. I løbet af studiet tog jeg på udvekslingsophold i Australien og skrev speciale i Tanzania. 

Da jeg som færdiguddannet ikke havde fundet et arbejde, tog jeg til Ghana, hvor jeg arbejdede for en lokal NGO. 

Hvis ikke jeg på den måde havde dokumenteret en reel interesse for at arbejde i udviklingslande, havde jeg næppe fået jobbet som JPO.

Det er intenst at arbejde i en kontekst som Sydsudan, så man skal have mod på udfordringer og stole på sin egen mavefornemmelse. Arbejdet fylder utrolig meget og kommer man som nyuddannet, så kan det være en overvældende oplevelse. Man skal derfor kun gå helhjertet ind i det! Gør man det, så får man til gengæld så uendelig mange oplevelser ud af det og jeg kan ikke undgå at være motiveret, når jeg går på arbejde.

Kort om JPO-programmet

Det multilaterale juniorrådgiverprogram (JPO) er et donorfinansieret program for hele FN-systemet, som blev etableret i 1961 og introduceret til FN’s Fødevareprogram (WFP) i 1985. JPO programmet giver en værdifuld arbejdserfaring og oplæringsmuligheder for unge og motiverede fagfolk, som har interesse for en karriere inden for international bistand. På nuværende tidspunkt består en JPO-stilling af at assistere landekontorer i hele verden samt hovedkontorets afdelinger med at udføre WFP’s mandat inden for en bred vifte af områder. Eksempler på disse arbejdsområder er bl.a. fødevaresikkerhed, skolemadsprogrammer, indkøb og logistik, private partnerskaber, samarbejde med andre myndigheder, økonomisk forvaltning, revision, evaluering og kommunikation.
Læs mere: http://wfp.org/careers/jpo

Det danske JPO-program:

Den danske stat støtter WFP's JPO-program. Mellem 2005 og 2016 har Danmark støttet 24 JPO'er i WFP. På nuværende tidspunkt har WFP fem danske JPO'er, der arbejder for landekontorerne i Etiopien, Kenya, Mali, Sydsudan og Somalia. En ny JPO-stilling i Etiopien er netop slået op på ministeriets hjemmeside og kan findes her.

For yderligere information om JPO-programmet:
http://um.dk/da/om-os/stillinger/ledige-stillinger/
http://um.dk/da/om-os/stillinger/raadgiverstillinger-finansieret-af-danida/multilaterale-raadgivere