Kvinder i landdistrikter ændrer mere end deres eget liv

Udgivet på 03 oktober 2013
”Før min kontrollerede min mand alt og ville aldrig fortælle mig hvad der foregik, men jeg forstår nu, at vi har de samme rettigheder, og at jeg også kan bidrage til husholdningsbudgettet. Jeg har også været i stand til at åbne min egen bankkonto”, Mukamihigo Peruth (47).
”Nu forstår jeg, at vi har det samme rettigheder”, siger Mukamihigo Peruth, en 47-årig mor til syv og en af grundlæggerne af Indakuki, der er et majsproducerende kooperativ i Bugesera-distrektet, syd for Kigali i Rwanda.

Indakuki er et af de mange koorperativer, som nyder godt af FN’s Fødevareprograms P4P-program (Mad for arbejde/Purchase for Progress). Programmet understøtter småbønder, især kvinderne, der er ansvarlige for halvdelen af verdens fødevareproduktion. De modtager undervisning i at forbedre produktion, efter-høst-håndtering og andre centrale landbrugsmæssige færdigheder. Målet er at sikre, at kvinder er involveret og har en stemme. Og nu er det rwandiske kooperativ ét ud af flere tiltag, der vil modtage yderligere opmærksomhed fra FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), den Internationale Fund for Landbrug (IFAD), FN’s Enhed for Ligestilling og Styrkelse af Kvinder (UN Women) og FN’s Fødevareprogram. Særligt i forbindelse med udrulningen af deres femårsprogram ”Hurtige fremskridt i retnings af økonomisk empowerment af kvinder i landdistrikterne”
 

Målet er at genere mere varige og bredere forbedringer i livsgrundlaget og rettighederne for kvinder og piger i landdistrikterne. Udover Rwanda, vil programmet også blive introduceret i Etiopien, Guatemala, Kirgisistan, Liberia, Nepal og Niger. Det fælles program blev officielt lanceret i september 2012. Siden da, er meget arbejde blevet udført. I seks af de syv deltagende lande har de første nationale-workshops fundet sted, og nogle af de deltagende organisationer har allerede afholdt aktiviteter i mindre målestok.

I Rwanda har initiativet allerede ført til mere lighed i Mukaminhigo Peruths familie. Hun og hendes mand deler beslutninger, de går på arbejde samme og de sælger deres produkter sammen, forklarer hun.

Før kontrollerede min mand alt og ville aldrig fortælle mig hvad der foregik, men jeg forstår nu, at vi har de samme rettigheder, og at jeg også kan bidrage til husholdningsbudgettet. Jeg har også været i stand til at åbne min egen bankkonto”, siger hun.

Kvinder har ofte begrænset afgang til ressourcer til landbrugsproduktion, såsom jord, frø, gødning, finansielle tjenesteydelser, kredit og teknologi.

Det er ikke kun et spørgsmål om ligestilling mellem kønnene der gør om stærke kvinder kan få adgang til sådanne ressourcer. Stærke kvinder har også en tendens til at ændre mere end blot deres eget liv. Kvinder spiller en vigtig rolle i udviklingen af landdistrikter og nationale økonomier. Ved at give kvindelige bønder flere og bedre ressourcer, vil antallet af sultende mennesker i verden falde med 100-150 millioner mennesker. Hvis kvinder havde den samme adgang til ressourcer som mænd, ville de yderligere kunne øge deres udbytte på deres gårde med 20-30 %.

Et af programmets største forcer er, at fire FN-agenturer, alle med forskellig ekspertise, styrker og mandater, er gået sammen og har forpligtet sig til at samarbejde for handling på græsrodsniveau, som den eksekutive direktør for FN’s Fødevareprogram Ertharin Cousin understreger.


D. 3. oktober vil de fire agenturer være vært for en fælles høring i FN’s Fødevareprograms hovedkvarter i Rom for at præsentere status for programmets aktiviteter frem til i dag.


Fakta om kvinder og udvikling

Kvinder er ansvarlige for halvdelen af verdens fødevareproduktion (ILO 2007).

Globalt set, har kvinder forsat ringere adgang til jord – kun 10-20 ud af hver 100 lodsejer er en kvinde.

De modtager kun en brøkdel af den bankkredit, der bliver stillet til rådighed fra landbrugssektorer. De får færre værktøjer, mindre gødning, såsæd og uddannelse end mænd.

Kvinder omfatter (i gennemsnit) 43 % af arbejdskraften i landbruget og udviklingslandene.

Investering i kvindelige landbrug vil kunne reducere antallet af sultende i Verden med 100-150 millioner mennesker (FAO).