Krisen i Irak

Udgivet på 19 juni 2015

Få et hurtigt overblik over krisen i Irak.

Baggrund
Situationen i Irak har længe været ustabil. Siden 1990 er både tilgængelighed og kvalitet af vigtige tjenester blevet forværret betydeligt i landet, hvor en fjerdedel af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen på 2 US dollar om dagen. Der er også store regionale forskelle i landet, som skaber udfordringer for fødevaresikkerheden. Områderne med størst fødevaremangel er koncentreret i den sydlige og nordvestlige del af landet. Herudover er lav indkomst og manglende adgang til mad i mange områder fortsat den vigtigste årsag til fødevareusikkerhed.

Som følge af den langvarige konflikt i landet er flere end 1,7 millioner irakere blevet fordrevet internt siden februar 2006. I enkelte provinser angiver op mod 92 procent af de internt fordrevne, at deres mest akutte behov er mad. Selvom irakernes afhængighed af det offentlige distributionssystem (PDS) er faldet fra 67 % i 2007 til 57 % i 2011, er det fortsat den vigtigste kilde til mad for de fattigste i Irak. Nyere studier viser også at internt fordrevne har oplevet en drastisk nedgang i fødevaresikkerhed som følge af uregelmæssige PDS-uddelinger.


Foto: WFP/Mohammed Al Bahbahani

Den nuværende situation
Udover de uroligheder, som har bølget frem og tilbage i flere irakiske provinser i årtier, brød der i juni 2014 kampe ud i Mosul, som yderligere forværrede fødevaresikkerhedssituationen, og tvang en ny bølge af mennesker på flugt. Siden midten af juni 2014 er ca. 1,8 millioner irakere blevet drevet på flugt på grund af det stigende konfliktniveau. Den humanitære situation forværres stadig på grund af kampene, og mange irakere lever under ekstremt vanskelige forhold uden adgang til mad, vand eller husly. Nogle lever under broer eller langs veje, mens andre bor i flygtningelejre eller finder ly i ufærdige bygninger. Konfliktsituationen har særligt påvirket arbejdsmarkedet for ufaglærte, begrænset jobmuligheder generelt og presset lønniveauet nedad. Udover de stigende fødevarepriser, skaber det store udfordringer for folks adgang til mad. På grund af den ekstreme humanitære situation, konflikten har skabt, erklærede FN i august 2014 Irak som en krise på topniveau (L3).

Foto: WFP/Mohammed Al Bahbahani

WFP i Irak

Allerede før den sidste bølge af internt fordrevne begyndte i 2014, uddelte WFP mad til 240.000 internt fordrevne fra konflikten i al-Anbar-distriktet. Herudover har strømmen af syriske flygtninge til Nordirak føjet en ekstra byrde til den i forvejen pressede fødevaresituation i landet. Myndighederne i den kurdiske region, en række FN-organisationer og andre organisationer bistår de syriske flygtningene i området, og i juli 2012 begyndte WFP at uddele mad til syriske flygtninge i Nordirak med flygtninge i lejrene Domiz og Al-Qaim som førsteprioritet. Ved optrapningen af konflikten i juni 2014 bistod WFP 180.000 syriske flygtninge, som havde søgt tilflugt i Irak.

I 2014 uddelte WFP fødevarehjælp til 1,7 millioner internt fordrevne og konfliktramte irakere hver måned i samtlige 18 distrikter. Målet for 2015 er nå ud til 1,8 millioner fødevareusikre og konfliktramte irakere om måneden.